Search form

ACTA-debatt i ITRE imorse

Imorse debatterade parlamentets industriutskott mitt förslag på yttrande om ACTA.

Det var tydligt att många av mina kollegor från framför allt den konservativa gruppen (EPP), var oroliga över upphovsrättsfrågorna och känner att vi behöver även internationella instrument för att komma till bukt med problemen. Å andra sidan fanns också en stor uppslutning bakom min slutsats att avtalet måste avslås, och jag tror nog att även EPP-gruppen inser att det inte är klokt att försöka hantera samtliga immaterialrättsliga frågor i samma avtal.

Ledamöterna i vårt utskott har nu två dagar på sig att förbereda förändringsförslag för mitt yttrande. Förmodligen kommer de föreslå förändringar både i motiveringstexten - den del där jag förklarar varför avtalet inte är önskvärt - och i slutsatsen - det vill säga, någon av kollegorna från EPP-gruppen kommer att föreslå att vi rekommenderar ett godkännande, snarare än ett avslag, av avtalet.

Trots att argumenten för ett avslag är övervägande många, och att den konservativa gruppen inom sig har orimliga argument till stöd, finns det alltså fortfarande en osäkerhet om vart detta kommer att bära väg. Min oro är naturligtvis att den konservativa gruppens ovilja att utöva parlamentets makt att ta initiativ för hur EU bör eller kan agera även på internationellt plan kommer att leda dem fel. Parlamentet har tidigare varit passiva i handelsfrågor, och godkänt avtal som landar på deras bord för att det är så ett parlament förväntas agera, men nog måste även de konservativa kollegorna inse visheten av att gå den breda medborgardebatten till mötes?

Särskilt frågande måste jag förhålla mig till Gunnar Hökmarks utspel under utskottsmötet. Det verkar som att det finns en allmän önskan bland mina kollegor att jämställa min rekommendation att avslå avtalet med en allmän önskan att avskaffa alla sorters äganderätter. Det är förstås väldigt sorgligt ifall Hökmarks förutfattade mening om mig får honom att göra mindre avvägda ställningstaganden om internationella avtal som trots allt påverkar mycket större sammanhang än så. Efter hans annars starka utspel om nätneutralitet på trådlösa uppkopplingar i Sverige måste jag säga att jag är förvånad över hans brist på liknande skarpsinnighet här.

I vilket fall är nästan hela utskottet förberedda på att en politisk diskussion redan nu är viktig och relevant. Tonläget i parlamentet för bara någon månad sedan var betydligt mer undvikande, och man pratade om att skjuta upp beslut för att undvika de värsta medborgarstormarna. Men det visar också hur viktigt det är att medborgare utanför parlamentet håller debatten vid liv. Under morgondagen och på torsdag komer vi att veta mer om hur parlamentets huvudansvariga utskott, handelsutskottet, kommer att ställa sig i frågan om tidsram för behandling av ACTA.

Dessutom inväntar vi en presskonferens från den liberala gruppen, ALDE, som säkerligen kommer att tydliggöra vad denna i frågan annars splittrade grupp förväntar sig av framtiden.

4 comments

Jag skrev ursprungligen på engelska. Eftersom våra debatter i parlamentet blev väldigt försenade av kommissionens förslag att skicka avtalet till EG-domstolen för ett preliminärt avgörande har vi i utskottet gjort bedömningen att en engelskspråkig arbetsgång maximerar alla utskottsmedlemmarnas möjligheter att delta fullt ut i arbetet.

I vanliga fall tar det 10 dagar för översättningsavdelningarna att arbeta sig igenom yttranden, rapporter och förändringsförslag, och det hade vi ursprungligen gott om tid för, men ja. Kommissionen hade en strategi att försena vårt demokratiska arbete i parlamentet och till viss del har de lyckats med att i alla fall göra det svårare för oss, på bekostnad av den språkliga mångfalden.

Väl avvägt inlägg som förhoppningsvis leder till en fortsatt nyanserad debatt.

Add new comment