Amelia Andersdotter :: hem : saker : föreläsningar : texter : om : arkiv : english

Om dataskydd

Jag har föreläst en del om dataskydd. Resursmaterial från dessa föreläsningar, framför allt sådant som rör incidentrapporter, finns samlat på dataskydd.net.

Om identitet

Det har hänt att jag föreläst bara om identitet, alltså inte ur perspektivet dataskyddsrätt och europeisk lagstiftning, utan som bredare koncept. Se exempelvis dessa presentationer på Lunds universitet och Internetdagarna 2017.

Om EU

Tänk ungefär "EU - hur funkar det?" I praktiken personliga betraktelser kring maktutövande i Bryssel, gärna i kontrast till de erfarenheter av maktutövande i Sverige jag har dragit genom mitt arbete med dataskydd.net. Ofta utifrån mitt arbete med EU:s lagstiftning för elektroniska kommunikationer.

Om matematik och teknik

Jag har bland annat pratat om differentialdataskydd på IRTF, om teknisk standardisering på HOPE, Bornhack och HotPETS, ordnat interna utbildningar om överlappet mellan mänskliga rättigheter, konkurrensrätt och nya tekniska standarder, försvarat en kandidatuppsats om spelteori, osv.

Som EU-ledamot

När man är folkvald ingår det i arbetsuppgifterna att prata i olika offentliga sammanhang. Det finns en del videoinspelningar av mig när jag gör det på allt från partimöten till FN-konferenser och i utskottsarbetet på Youtube.

Urval av saker som efterfrågats

DPForums julmingel, december 2019

Mitt jultal "Dataskyddsåret som gått", om viktiga rättsavgöranden och hopp om framtiden, finns här.

DECODE Closing Conference panel, november 2019

Under avslutningskonferensen för det europeiska forskningsprojektet DECODE deltog jag i en panel om hur vi skapar demokratisk kontroll över våra data. Se inspelning på Vimeo. Dessutom gjorde jag ett kortare filmat anförande (se video).

Netnods höstmöte, oktober 2019

Digital colonies - EU strategies for independence? Se här [slides].

Bornhack, augusti 2019

We're in it for the long-haul – reflections on European internet policies in 2019. Se YouTube-video.

Bornhack, augusti 2019

En kortare föreläsningar om goda nyheter för dataskydd från tekniska standardorgan, och samtidiga politiska motstridigheter inom EU och vad vi kan göra åt dem. Se YouTube-video. [slides]

HotPETS, juli 2019

Min presentation om goda nyheter för dataskydd från tekniska standardorgan på HotPETS 2019 finns här [slides].