Amelia Andersdotter :: hem : saker : föreläsningar : texter : om : arkiv : nederlands : english

Saker jag gjort som jag är glad över osv.

Differentialdataskydd i internetprotokoll

Internet Engineering Task Force har påbörjat ett ganska stort antal dataskyddsrelaterade projekt de senaste åren. Jag dök ned i differentialdataskydd med Christoffer Långström 2018-2019, och har sedan dess utforskat slumpmässiga svarsmekanismer tillsammans med Shivan Kaul. Differentialdataskydd är ursprungligen skapat som metod för databashållare att trovärdigt låta dela sin data med tredjeparter med mätbara dataskyddsgarantier för de registrerade.

Webbkoll: Bättre dataskydd med bättre webbdesign

Webbkoll (ett verktyg för att granska dataskydd på webben) utvecklas av Dataskydd.net och är en referenspunkt för många européer, inklusive franska regeringen, BEUC, Heinrich Böll och vårt stora nätverk av tyska användare som ger oss konstruktiv feedback och låter oss bli ännu bättre. Tack vare våra användare finns Webbkoll på tyska, norska, engelska och svenska. Våra utvecklare bidrar till EDRi:s riktlinjer för #EthicalWebDev. Donera till Dataskydd.net så att vi kan fortsätta vårt utvecklingsarbete!

Europeiska liberala röster i Sverige

Genom min plats i redaktionsrådet för Liberal debatt mellan 2016 och 2020 ville jag introducera ett brett urval av europeiska tänkare och skrivare i det svenska liberala idélandskapet. Under min tid i redaktionsrådet har jag antingen efterfrågat eller själv översatt texter av Sorin Cucerai, Gemma Pinyol-Jiménez, Markus Kaim, David Bravo och Valeriu Nicolae.

Svenska kartor över offentlig konst

Sommaren 2017 skapade jag kartor över offentlig konst i kulturallmänningen i olika svenska städer tillsammans med Karolingva efter att en domstol införde en skyldighet för Wikimedia att betala licensavgifter för webbaserade bildkataloger med offentlig konst. Kartorna visar om offentliga konstverk är i kulturallmänningen (grön), om upphovsrätten går ut inom tio år (gul), eller konsten är låst från interaktioner för en oöverskådlig framtid (röd). Jag skrev också artiklar om detta.

Inkscape: en tillräckligt bra haj

Lattjade med Inkscape 2019. Inspirerad av en Youtube-video om snabb-guldfisk-design.

Dataskyddsrekommendationer för IEEE 802-teknologier

Sedan 2017 har jag arbetat med MAC-randomisering och dataskyddsrekommendationer för nätverksteknologier från IEEE 802, till exempel med Mathieu Cunche och Juan-Carlos Zúñiga (se även). Det första av dessa projekt håller fortfarande på i IEEE 802.11-gruppen, medan det andra projektet för närvarande matar in i processer som förbättrar både IEEE 802-nätverk och andra saker. Se även min presentation från HotPETS 2019. Jag fick ett uppskattningscertifikat för enastående bidrag till standarden IEEE 802E-2020 - IEEE Recommended Practice for Privacy Considerations for IEEE 802(R) Technologies i januari 2021.

Det här arbetet fortsätter i IEEE 802.11 arbetsgrupperna bh och bi. Jag är sekreterare i gruppen bi.

Covid19-kreativitet i serieform

Sommaren 2020 tecknade jag några serier om mitt liv medan jag satt i sommarisolering i Bryssel, Belgien, där jag bor. De är självbiografiska och fångar några definierande eller traumatiska ögonblick i mitt liv, om än uppenbart inte alla så ögonblick (än). Du kan prenumerera via eller men vänta dig inga regelbundna uppdateringar. Validering från W3C för RSS och Atom. Feedsen är genererade med Lars Kiesows feedgen.

Mänskliga rättigheter och konkurrensrätt

Jag och Isa Stasi utvecklade ett ramverk för mänskliga rättigheter och konkurrensrätt under hösten 2019. Utöver ett allmänt ramverk för rättighetsansvar på olika nivåer av nätverksinfrastrukturen utarbetade vi också tre tillämpningar på appar för smarta telefoner, nätneutralitet och 5G-nät.

Lussebullar och rörliga bilder

Under vintern 2020 fick jag idéen att baka lussebullar inför julsäsongen. Till sist experimenterade jag en hel del med olika degar och naturliga färgtillsatser (blåbär och rödbetor), gjorde några Pacman-inspirerade bullar och den här presenterade gif-bilden.