Amelia Andersdotter :: hem : saker : föreläsningar : texter : om : arkiv : english

Stuff that I am or have been doing that I like.

Differentialdataskydd i internetprotokoll

Internet Engineering Task Force har påbörjat ett ganska stort antal dataskyddsrelaterade projekt de senaste åren. Jag dök ned i differentialdataskydd med Christoffer Långström 2018-2019, och har sedan dess utforskat slumpmässiga svarsmekanismer tillsammans med Shivan Kaul. Differentialdataskydd är ursprungligen skapat som metod för databashållare att trovärdigt låta dela sin data med tredjeparter med mätbara dataskyddsgarantier för de registrerade.

Webbkoll: Bättre dataskydd med bättre webbdesign

Webbkoll (ett verktyg för att granska dataskydd på webben) utvecklas av Dataskydd.net och är en referenspunkt för många européer, inklusive franska regeringen, BEUC, Heinrich Böll och vårt stora nätverk av tyska användare som ger oss konstruktiv feedback och låter oss bli ännu bättre. Tack vare våra användare finns Webbkoll på tyska, norska, engelska och svenska. Våra utvecklare bidrar till EDRi:s riktlinjer för #EthicalWebDev. Donera till Dataskydd.net så att vi kan fortsätta vårt utvecklingsarbete!

Europeiska liberala röster i Sverige

Genom min plats i redaktionsrådet för Liberal debatt hoppas jag kunna introducera ett brett urval av europeiska tänkare och skrivare i det svenska liberala idélandskapet. Fram tills nu (mars 2020) har jag antingen efterfrågat eller själv översatt texter av Sorin Cucerai, Gemma Pinyol-Jiménez, Markus Kaim och David Bravo.

Svenska kartor över offentlig konst

Sommaren 2017 skapade jag kartor över offentlig konst i kulturallmänningen i olika svenska städer tillsammans med Karolingva efter att en domstol införde en skyldighet för Wikimedia att betala licensavgifter för webbaserade bildkataloger med offentlig konst. Kartorna visar om offentliga konstverk är i kulturallmänningen (grön), om upphovsrätten går ut inom tio år (gul), eller konsten är låst från interaktioner för en oöverskådlig framtid (röd). Jag skrev också artiklar om detta.

Inkscape: en tillräckligt bra haj

Jag lattjade runt i Inkscape under 2019 då jag behövde lite illustrationer. Detta är en av mina skapelser. Det är inte världens bästa haj men den är tillräckligt bra. Jag fann inspiration i en Youtube video om hur man målar guldfiskar i Inkscape väldigt snabbt.

Dataskyddsrekommendationer för IEEE 802-teknologier

Sedan 2017 har jag arbetat med MAC-randomisering och dataskyddsrekommendationer för nätverksteknologier från IEEE 802, till exempel med Mathieu Cunche och Juan-Carlos Zúñiga (se även). Det första av dessa projekt löser några kluriga problem för europeiska småföretagare avseende dataskydd och trådlösa nätverk, medan jag har förhoppningen på det andra att inleda en ny era av vertikalt kompatibla, öppna och dataskyddande internätverk. Se även min presentation från HotPETS 2019.