Amelia Andersdotter :: hem : saker : föreläsningar : texter : om : arkiv : english

Policy-texter

"Policy strategies for value-based technology standards", A. Andersdotter, L. Olejnik, Internet Policy Review, 2021. [här]

Tech Trends Watch för CENTR (tre gånger per år) med början i april 2020 och listade sekventiellt här.

Whitepaper "EU-domstolens ogiltigförklarande av Privacy Shield" för Safespring i augusti 2020 här.

Bidrag till P802E Privacy Recommendations mellan 2018-2019 här.

Remissyttranden, inlagor och skrivelser till regeringen om dataskydd, övervakning och identitet mellan 2015-2018 här.

"Breach notifications: a step towards cyber-security for consumers and citizens", CIS, 2017. [here]

"Has the Time Come for Less Red-tape in Indian Telecom?", CyFy Digital, ORF, 2017. [här]

Misc

Hösten 2018 skrev jag en ganska lång text på Facebook om upphovsrättslobbyns hatiska retorik mot medborgare, bibliotekarier, webbtjänster och andra aktörer som man annars kunde föreställa bara har positiva inverkningar på demokratin, eller i alla fall inte gör någon skada. Sedan dess har jag stängt ned mitt Facebook-konto, men texten är sparad på [svenska | engelska ].

"Djupare juridisk analys med jurimetri – En fallstudie i upphovsrätten", Juridisk tidskrift, 2018.

"Evaluating Websites and Their Adherence to Data Protection Principles: Tools and Experiences", IFIP Summer School proceedings, 2016, with Anders Jensen-Urstad.

"Om samordnade förfaranden och vertikala begränsningar mellan elektroniska kommunikationstjänster och informationssamhällets leverantörer vid avtal om avgiftsfri datatrafik", uppsats, Lunds universitet, 2017. [här, svenska]

Op-eds

Jag arbetade som ledarskribent på en lokaltidning ett par somrar och har i allmänhet varit verksam som opinionsskribent sedan 2008. Men det är några artiklar jag är extra stolt över.

2017--2019 "Dalabänken". Årlig serie av djupdykningar i de riksdagsledamöters arbete som är valda för Dalarnas valkrets. Idéen är att genomföra en granskning av deras arbete som motsvarar en sådan granskning jag själv hade velat underställas när jag var ledamot i EU-parlamentet.
2019 [Socialdemokraterna (S) | Peter Helander (C) | Mats Norberg (SD) | Daniel Riazat (V) | Lars Adaktusson (KD) | Ann-Britt Åsebol (M) | Magnus Persson (SD) | Carl-Oskar Bohlin (M) | Intro]
2018 [Magnus Persson (SD) | Roza Güclü Hedin (S) | Peter Helander (C) | Ann-Britt Åsebol (M) | Sven-Olof Sällström (SD) | Carl-Oskar Bohlin (M) | Jan-Olof Lindholm (MP) | Daniel Riazat (V) | Intro]
2017 [Daniel Riazat (V) | Socialdemokraterna (S) | Sverigedemokraterna (SD) | Jan Lindholm (MP) | Peter Helander (C) | Maria Strömkvist (S) | Roza Güclü Hedin (S) | Carl-Oskar Bohlin (M) | Intro]
2017-07-29 "Klart du ska kunna ta en selfie med [Selma i Falun | Jussi i Borlänge | Blixten i Borlänge]". Kommentarer på den svenska Wikimedia-domen, som gjorde publicering av fotografier av offentliga konstverk på en webbplats licensförpliktigat under upphovsrättslagen. Se också notisen om kulturallmänningar i offentlig konst på saker-sidan.