Sökformulär

Skriftliga frågor

Alla europaparlamentariker har rätt att ställa skriftliga eller muntliga frågor till bland annat EU-kommissionen och det Europeiska rådet. För skriftliga frågor till Kommissionen är denna skyldig att besvara frågan inom sex veckor. Frågorna fungerar därmed som en form av kontroll av Kommissionens arbete.

Amelia är en av de ledamöter som är mest produktiv med frågor till Kommissionen. För bättre överblick har vi sammanfattat Amelias frågor efter inriktning och politiskt område.


Immaterialrätt och tillgång till kunskap

Internetfrihet och IT-politik

Demokrati och handelspolitik

 

Frågor och svar i original

Här finner du samtliga Amelias skriftliga frågor på parlamentets webbplats.