Sökformulär

Uppkopplad kontinent

Inkomna lobby-dokument

Svenska regeringens fakta-PM

BEREC:s allmänna ställningstagande samt BEREC:s ytterligare ställningstagande

EU-kommissionen reaktion på industriutskottets utkastrapport.

Industriutskottets utredning om digitala samhället (se diskussion i sektion 9.1.6).

Norska konsumentombudsmannen (allmänna ställningstaganden) samt highlights.

Industrilobbygrupper

Europeiska förläggarföreningen (ENPA/EMMA)

Tyska kabelindustrin (ANGA)

DIGITALEUROPE (utrustningstillverkare, device/equipment manufacturers)

Coalition of Spectrum Users (organisation för kabel, radio, osv) plus ändringsyrkanden

British Telecom (allmänna kommentarer) samt BT särskilt om accessrätter samt BT särskilt om nätneutralitet

Fastweb (italiensk FTTC-nätägare)

GSMA (mobiltelefonoperatörer)

AER (europeiska radioutsändare)

ETNO (intressegrupp för fd europeiska statsmonopol i telekombranschen)

Rewheel (finsk telekom-konsultföretag) samt Rewheel 2

VATM (tyska utmanartelekomoperatörer) samt ändringsyrkanden

EBU (european broadcasting union)

1und1 (tysk liten nätverksägare)

Vodafone (mobiltelefonoperatör)

Cable Europe (kabeloperatörer)

Callax gmbh m fl (tyska mobilnätägare)

Civilsamhället

La Quadrature

BEUC  (europeiska konsumenter, allmänna ställningstaganden) samt ändringsyrkanden

EU Unfair Terms Strategy Project

EDRi (om nätneutralitet)

Ytterligare möten utan dokument i elektronisk form

Tele2, European Association of Full MVNO:s, Liberty Global, Orange, CCIA.