Sökformulär

Transparens

Transparensrapport 2013

För Amelia är det minst lika viktigt att medborgarna får insyn i vad politikerna gör, som det är för en aktieägare eller föreningsmedlem att få insyn i ett företag eller organisation. Därför har Amelia låtit göra den här transparensrapporten.


Amelia Andersdotters Transparensrapport 2013 | .pdf | 13,5 MB
Rapporten skrevs mest av Amelias praktikanter och är därför på Engelska.

 

Texter Amelia jobbar med

De flesta politiska texter, dossiers, som Amelia arbetar med utgörs av lagförslag i form av direktiv eller förordningar. Europaparlamentet antar även yttranden, resolutioner och deklarationer.

Direktiv och förordningar
 

Kolla vem som lobbar på Amelia

Amelia tror på större öppenhet mot medborgarna. Därför lägger vi ut de lobbydokument vi har fått från olika intressegrupper på sidorna ovan (i mån av tid). För att även se vilka lobbyister Amelia träffar, så publicerar vi dessa bland de andra mötena i "Veckans möten/Weekly meetings".