Sökformulär

@Jerker, om det är vad Amelia menar, vilket även är min tolkning av hennes text, är hela texten ändå mycket märklig. De personer vars engagemang jag följt av de hon kastar skit på, Anna Troberg och Mark Klamberg, har ju verkligen gjort sitt bästa för att röra upp himmel och jord i frågorna som Amelia anser att de verkar misstänkt oförvånade över. Att allmänheten inte blivit förvånade och låtit sig rivas upp beror knappast på bristande engagemang hos Anna Troberg eller Mark Klamberg, vilket får mig snarare att tro att de bara inte uttryck det som Amelia skulle ha velat uttrycka, alternativt inte haft det genomslag som Amelia hade önskat att de hade haft.