Sökformulär

"de hon kastar skit på". Är det vad A gör? De två som J namnger är offentliga personer med möjligheter att nå ut till olika grupper och som A möjligen vill få att tänka ett steg till i "oförvåningen", och därmed också förhoppningsvis agera för att det onormala inte ska ses som "oförvånande" och därmed på något vis accepteras.
Vilka resultat agerandet/påverkan ger är naturligtvis en annan sak, men det är ändå bättre om flera, från flera olika positioner, påpekar att kejsaren är naken s a s.
Om det ger genomslag bland journalister är ytterligare en annan sak, men det är ju också många som precis som J läser bloggar och andra s k sociala media.
Där kan diskussioner föras och spridas om vad som bör och kan göras, om det "oförvånade" ger vika för förvåning och upprördhet.