Sökformulär

Måste nog ändå säga att innehållet i det amerikanska interna e-postmeddelandet är minst sagt otydligt och lämnar öppet för många olika tolkningar om vem som sagt vad till vem och varför. I brist på andra bevis räcker det knappast för att slå fast att Malmström är en marionett och samarbetar under bordet med USA.