Sökformulär

Jag har lagt två access to documents request till kommissionen (se neda) om vilka möten och vilken korrespondens Cecilia Malmström och/eller hennes kabinettsmedlemmar har företagit sig med amerikanska regeringen under perioden november 2011 till februari 2012. Förhoppningsvis kommer Cecilia Malmströms kabinnet och Cecilia Malmström själv att starkt förespråka den yttersta transparens här, också för att leva upp till Sveriges höga ideal om offentlighetsprincip. I praktiken kommer det så klart ta ett par månader innan vi får veta vad som har hänt, eftersom kommissionen har en stark tradition av att motarbeta transparensåtgärder (de är fällda för detta upprepade gånger i EU-domstolen). Och nu verkar det ju dessutom som att Cecilia Malmström har tänkt avgå, vilket gör att vi nog inte kommer få klarhet i den här historien.