Sökformulär

Jo det vore intressant och se om du kunde få dom att svara på under vilka länders lagstiftning din data hamnar under (molntjänster?), vem som bestämmer vilka sidor som blockeras samt vilka företag som den resande interagerar med. Följer sina samtal med spänning. Mest för att se hur upplysta dom är (eller inte är).