Sökformulär

Det finns 2 sätt: politisk eller juridiskt.

Med juridiskt menas domstolsaktivism. Dvs att via lagen stämma de som gör fel och tvinga dem att göra rätt.

För egentligen har vi svenskar alla rättigheter som vi förväntas få av EUs direktiv per automatik - dvs oavsett om svensk lag ger oss dem eller ej (finns EU prejudikat på det).

Så länge som sverige inte har en politisk opposition som tvingar regeringen att göra rätt så är det enda sättet att påverka lagarna.