Sökformulär

Kinesisk patentpolitik 2008

Enligt bloggen Post Grant har antalet kinesiska patentansökningar gått upp senaste åren. Mellan 2006 och 2007 ökade antalet patentansökningar med 21.1%. Det är en naturlig utveckling i och med internationaliseringen av immaterialrätten, och WIPO gnuggar nog händerna i glädje av den lyckade strategin för utveckling av u-ländernas infrastruktur för immaterialrätt.

Enligt samma blogg håller Kina dock på med sin tredje revidering av patentlagen från 1984. Bland föreslagna ändringar och tillägg till nuvarande patentlagstiftning utmärker sig bra reformer som inkluderande av teknologi- och medicinöverföring till andra u-länder i mån av behov och förbud mot att dra en patenttvist till domstol ifall käranden vet att dess patent täcker en uppfinning som är uppenbar eller var gammal vid tiden för ansökan om patentet.

Export av västvärldens immaterialrättsstrategier till u-länder kommer i förlängningen inte vara bra för västvärlden. Risken är att vi hamnar i en situation där någon annan än USA och EU tar över rollen som ledande exportörer av immaterialrätter, vilket kommer ha dåliga konsekvenser för vår egen ekonomi och utveckling.

Å andra sidan är Kinas och andra u-länders anpassning till västvärldens patentregler en förutsägbar konsekvens av de aggressiva strategier de för. De två ovanstående reformerna tyder ändå på en viss förnuftighet i tillämpningen av patentlagar i Kina. På motsvarande sätt är det lätt att se att u-länder i många fall, istället för att anpassa sig till drakoniska regelverk, utvecklar egna, öppna strategier för förvaltning av uppfinningar och kulturella verk.

Pinga på intressant.se

1 kommentar

Alltid intressant att se hur utspridda människor inom alla möjliga branscher och kategorier från ingenstans bara bestämmer sig för att ersätta de monopolistiska systemen med fria á la fri mjukvara/öppen källkod, ofta utan att någonsin hört talas om det.

Nästan som om de tankarna var inbyggda i människor, och tvingas fram när de blir utsatta för den här typen av tvång.

Att dela är bra. Att inte dela är mer egoistiskt än att kräva ersättning för något som redan finns och kan spridas gratis för alla, utan ansträngning.

Ta betalt för utvecklingen och produktionen istället och släpp allt fritt när pengarna har tjänats igen.

Jag vet flera som gör så med programvara - tar betalat för den nyaste versionen, släpper den gamla gratis.

Lägg till ny kommentar