Sökformulär

Safe Harbour till EG-domstolen: stor förändring att vänta?

Europeiska grundläggande rättigheter gäller alla människor som befinner sig på europeisk territorium, medan amerikanska grundläggande rättigheter är begränsade till personer med amerikanskt medborgarskap. Det här skapar stora konsekvenser på internet och för digitala miljöer, där Europa dessutom har en stark tradition av dataskydd och integritet som USA i stort saknar.

Därför är det enormt spännande att österrikaren Max Schrems framgångsrikt har fått frågan om de så kallade "Safe Harbour-avtalen" från år 2000 vidarebefodrad till EU-domstolen! Se nyheter från 25 juli här. Safe harbour-avtalen har uppstått eftersom europeisk dataskyddslagstiftning kräver att information om privatpersoner bara får överföras till länder där skyddet för europeiska medborgares privatliv är tillräckligt starkt. I USA har vi som européer per definition inget skydd för vårt privatliv, för vi är inte amerikanska medborgare, så då har man skapat särskilda undantagsavtal där data får överföras ändå.

Det är olika företag som överför personuppgifter till USA. Bankindustrin, reseindustrin (flygbolag, osv) men så klart även de flesta stora internettjänster. Av de amerikanska IT-företagen är det bara Microsoft som på allvar tagit ansats för att inte överföra personuppgifter till USA, men nyliga domstolsavgöranden i USA gör att Microsoft täcks av den amerikanska lagen för att de har sitt huvudkvarter i USA, oavsett var de har uppgifterna. Om Safe Harbour-avtalen försvinner innebär det en väldigt stor förändring för företagen och deras IT-infrastruktur, och det kan också vara så att företag hamnar i kläm mellan olika nationers säkerhetsintressen och polismyndigheter. I många europeiska länder (men allt färre över tid) krävs starka skäl och föregående domstolsbeslut för att inkräkta på medborgarnas privatliv. Framför allt kräver den europeiska lagen att människor som befinner sig i Europa eller har europeiskt medborgarskap får rättigheter, vilket den amerikanska lagstiftningen inte gör.

Frågan är så kontroversiell att självaste Europaparlamentet har valt att särskilt ta upp rättsfallet på ett av sina möten!

Det är också därför den irländska domstolen har skickat frågan till EU-domstolen. EU-domstolen har i sin tur tidigare varit konsekvent och tydlig i sitt skydd av de grundläggande rättigheterna till dataskydd och privatliv. Det här kan bli en stor omställning för många om EU-domstolen fattar det beslut som jag och många andra ser som mest rationellt för domstolen att fatta!

1 kommentar

Det blir jätte bra att det kommer dit men jag tvivlar starkt på att det kommer förändra mycket. Det är USA vi talar om och då gäller inga regler.
Tror det hela kommer likna omskärelse grejen i Tyskland eller hur Sverige fullständigt ignorerar beslutet att datalagring är olaglig.

Sedan har det varit klart att CIA/NSA sysslar med industrispionage men ändå skickas bank data dit medan konstigt nog USA aldrig skickar uppgifter till EU länder på samma sätt. Det är ett väldigt enkelriktat flöde så troligen ännu ett undantag där lagar ignoreras.

Lägg till ny kommentar