Sökformulär

Att agera mot datalagringen är superenkelt - gör så här!

Efter EU-domstolens avfärdande av datalagringsdirektivet i våras har jag mottagit en rörande ström av meddelanden från människor som vänder sig till sina telekomoperatörer för att få reda på vad som datalagras. Det är människor och privatpersoner som precis som jag tycker att man inte ska behöva bevisa sin oskuld genom att utsätta sig för konstanta integritetskränkningar. Både Telia och Tele2 skrev först att de skulle sluta datalagra (Tele2 blev till och med polisanmälda!), men började igen efter att regeringens utredare Stefan Heckscher ursäktat den svenska medborgarrättskränkningen. Bahnhof valde att anmäla svenska regeringen till EU-kommissionen. Det skapar förnyat intresse och engagemang.

De som hört av sig till mig har främst vänt sig till teleoperatörernas kundtjänster. Dessa har mestadels upplyst människor om att de följer lagen, men det finns fler rättigheter man har som medborgare enligt Sveriges personuppgiftslag som kan vara ett bättre påtryckningmedel mot både politiker och teleoperatörer. Man kan begära registerutdrag från företag som lagrar personuppgifter om en själv.

Vill man göra en markering mot telekombolagen kan man göra som Datainspektionen föreslår och skicka ett brev till sin egen internet- eller telefoni-leverantör med följande innehåll:

Till ..........................................................................
(Myndighet, företag, organisation eller annan)

Härmed ansöker jag om information enligt 26 § personuppgiftslagen.

...........................................................................
(Ort och datum)

..........................................................................
(Namnteckning)

.........................................................................
(Namnförtydligande, personnummer och adress.)

Du måste skicka ett fysiskt brev - e-post räcker inte eftersom det krävs en handskriven signatur. Det har också att göra med att din integritet ska skyddas från att andra ska begära registerutdrag om dig, men åtminstone en gång per år får du begära ett registerutdrag.

Om många personer begär registerutdrag på ovanstående sätt blir det dyrt och komplicerat för telekomoperatörerna. Det ger dem starkare incitament att försvara dina rättigheter gentemot lagstiftaren och utredaren Stefan Heckscher. Andra aktörer som också datalagrar innefattar: bibliotek och stadsnät. Man kan få registerutdrag även därifrån.

Vågar man gå ihop några stycken och skriva till olika teleoperatörer tillsammans, kan man sedan jämföra och se om operatörer överlagrar, hur mycket överlagring som i sådana fall sker och sedan t ex rapportera till organisationer som DFRI. De kan då använda det i sitt fortsatta arbete för starkare digitala rättigheter i Sverige.

Tack till @sakjur för tipset om Datainspektionen och alla andra som orkat bråka på telekomoperatörer om datalagring :-)

10 kommentarer

Jajemen - rätten att få ett registerutdrag kommer från EU-direktivet 1995/46/EC om dataskydd så man borde ha samma rätt i Finland. Det är §26 i finska personuppgiftslagen 523/1999:

Var och en har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att, sedan han meddelat de fakta som behövs för att söka en uppgift, få veta vilka uppgifter om honom som har registrerats i ett personregister eller att registret inte innehåller uppgifter om honom. Den registeransvarige skall samtidigt ge den registrerade information om vilka källor som i regel används för registret samt för vilket ändamål registeruppgifterna används och i regel lämnas ut. Då det är fråga om ett sådant automatiserat beslut som avses i 31 §, har den registrerade rätt att också få information om verksamhetsprinciperna för den automatiska behandlingen av uppgifter.

Man behöver då inte bara skicka brevet till de telekombolag man har avtal med. Man kan även skicka det till de andra telekombolagen.

För enligt datalagringsdirektivet skall man lagra både sändaren och avsändarens epostadress. Så därmed kan ens data sparas av andra än ens egen telekomleverantör.

Dvs även om man har Bahnhof som epostleverantör så kommer telia spara ens epostmoddelanden om man skickar dem till någon som har telia som epostleveranatör.

Detta blir då ännu mera intressesant för då sparar alltså telia persondata från en person som då inte är kund hos telia. Vad tror du PUL säger om detta ?

Egentligen borde det finna stora underlag för att starta en grupptalan mot de svenska telekombranchen inte bara från svenska utan även från alla de andra EU-medborgare som skickat epost eller ringt eller skickat SMS till någon i sverige.

Du har rätt! :-) Samla ihop en grupp Västeråsare och begär ut registeruppgifter tillsammans - det gör stor skillnad!

Glöm inte att skriva att du vill ha utdraget i pappersform.

Jag ser fram emot lastbilarna med papper, kan vara bra om man skulle installera en panna man kan elda i...

Så kan det säkert vara. Tusan. Jag kollade ju pressreleasen från Justitie till och med. Det måste vara alla C:n i hans efternamn som får min hjärna att slå slint.

Är FRA undantagna från personuppgiftslagen, eller skulle det fungera att skicka en fråga till de med?

Japp. Nationell säkerhet har ett särskilt undantag. Du kan använda din rättighet mot TeliaSonera och andra telekomoperatörer men pappa staten har skyddat sig väl mot medborgares nyfikenhet.

Här finns en förteckning över dumheter Sveriges regering försökt ihärda under de pågående förhandlingarna om ny dataskyddslagstiftning. Nu vill man ha ännu fler undantag för specifikt statligt maktutövande över både företag och individer. Det tycker jag är korkat men - vad ska man göra?

Coops kundtjänst sa "Du kan självklart maila din begäran till oss, men då behöver din begäran vara scannad. Uppge även ditt personnummer i brevet. ", så ni kan pröva det om ni inte orkar skicka brev.

Lägg till ny kommentar