Sökformulär

Mer information från SJ om privatliv och integritet på tåget

För några dagar sedan skrev jag att SJ:s kundtjänst (till skillnad från Nettbuss!) inte svarar på frågor om dataskyddspolicys. Nu har de svarat.

Så här står det i deras avtal:

"I det fall som SJ inte längre använder dina personliga data för de syften som du har gett tillstånd till, vidtar SJ kommersiellt rimliga åtgärder för att radera det förutom när det är nödvändigt att behålla informationen på grund av gällande lagstiftning. Din personliga information används av SJ för att erbjuda dig olika tjänster och erbjudanden samt för research-syften. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du att SJ använder din personliga information för dessa syften."

Aleecia McDonald och Laurie Faith Cranor har kommit fram till att det tar ca 73 timmar per individ per år att snabbt skumma igenom alla avtal vi skriver under i vår vardagliga nätanvändning. Till detta ska läggas faktiskt förståelse av vad det är man hastigt skummat förbi.

SJ förbehåller sig också rätten att blockera hemsidor - undrar vilka företag de kontrakterar in för det? Det blir kanske en ny fråga till kundtjänst.

 

Hej kundtjänst,

Tack för svar!

Kan ni specificera vilka företag ni samarbetar med för erbjudanden och research, enligt avtalet nedan? Kan ni också specificera vilken research mina specifika uppgifter varit grund för?

Vilken personlig information ger jag till SJ genom att använda Portalen? Vilka specifika lagar (eller lagparagrafer) menar SJ är tillämpliga på denna information?

Tacksam för förtydliganden, 

Amelia

À Mon Sep 29 2014 15:27:53 GMT+0200 (CEST) :

Hej Amelia,

Tack för att du har kontaktat SJ Kundombudsman.

Se svar på dina fråor nedan:

Jag undrar i vilken utsträckning Icomera får tillgång till information om vilka hemsidor jag besöker medan jag surfar på tåget och vad jag gör på de hemsidorna, och på vilket sätt Icomera använder den informationen senare. Jag vill också veta om Icomera säljer informationen vidare, eller utför deriverade tjänster t ex marknadsföring, och i sådana fall med vilka samarbetspartners (inklusive om dessa inkluderar SJ).

Svar: Icomera inte använder uppgifterna om vilka hemsidor som systemanvändarna besöker och vad de gör där för marknadsföring och de säljs inte heller vidare till andra företag. Uppgifterna sparas inte heller av Icomera.

Jag skulle också önska att ni gör det tydligare vilka företag jag interagerar med och på vilka villkor när jag använder tjänsten internet ombord.

Svar:
Villkoren är inklippta nedan
Testade länken till villkoren för tjnsten och den fungerade, i alla fall från sidan där aktivera internet knappen finns.

Och i den står det

För att använda tjänsten internet ombord behöver du godkänna dessa användarvillkor. Tjänsten internet ombord gör det möjligt att koppla upp sig mot internet. Tänk på att när du kopplar upp dig mot internet sker det på användarens egen risk.
Internetuppkopplingens kvalitet och hastighet varierar bl.a. beroende på tågets position, antal användare av tjänsten, användarnas användningsmönster och mängden data du redan hämtat från internet. SJ kan därför inte garantera en viss hastighet eller kvalitet på internetuppkopplingen.
SJ tar inte på sig något ansvar för varor, tjänster, information, mjukvara eller annat material som du har införskaffat när du har använt internet.
SJ förbehåller sig rätten att helt blockera eller på annat sätt begränsa tillgången till webbsidor, tjänster och annat innehåll på internet.
Visst material på internet är inte lämpligt för minderåriga. Var vänlig ta hänsyn till dina medpassagerare, inklusive minderåriga, och deras rättigheter när du använder tjänsten internet ombord på SJs tåg. SJ tar inget ansvar för om det är något fel på din utrustning, eller om inte tjänsten fungerar på din utrustning.
Du får endast använda tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa användarvillkor. Du får inte vidaresälja tjänsten eller på annat sätt utnyttja tjänsten för att tillhandahålla kommersiella tjänster.
Du får t.ex. inte använda tjänsten:
·         så att skada, störning eller olägenhet uppkommer på SJs nät eller annat nät.
·         för att göra massutskick av e-post eller sprida datorvirus.
·         vidarebefordra någonting som skyddas av upphovsrätt utan tillåtelse.
·         för att sprida material eller information som kan antas vara olaglig, t.ex. barnpornografi, hets mot folkgrupp och förtal.
·         på annat sätt i strid mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut i strid med dessa användarvillkor.
Villkor för inloggningsportalen
Den här inloggningsportalen, och dess undersidor samt länkar som är tillgängliga från inloggningsportalen, (tillsammans kallade "Portalen" nedan) publiceras och underhålls av SJ. Om du använder eller surfar på Portalen, accepterar du utan begränsningar de "Villkor för tjänsten" som beskrivs i denna text och även eventuella ytterligare villkor som kan finnas för användning av delar av Portalen.
Copyright
Copyright och liknande rättigheter gällande design, text, grafik, urvalet och utformningen därav och all mjukvarukompilering, underliggande källkod, mjukvara (inklusive applets) och allt annat material på Portalen är SJs, eller någon av SJs underleverantörers, egendom. Alla rättigheter reserverade.
Användning av materialet på Portalen, inklusive reproduktion, modifiering, distribution eller återutgivning, utan SJs uttryckliga och skriftliga medgivande i förhand, är strikt förbjuden.
Begränsning av SJs ansvar
Så långt det är möjligt inom vad som är tillåtet enligt lag, levererar SJ Portalen och uppkopplingen mot internet "i befintligt skick" och SJ frånsäger sig därmed alla garantier, uttryckliga eller implicita, vad gäller kvalitet, korrekthet, tillförlitlighet, aktualitet, prestanda, lämplighet för ett visst syfte av Portalen med dess innehåll samt uppkopplingen mot internet.
Förutom där det uttryckligen anges på Portalen, så långt lagen tillåter, är SJ inte ansvariga för någon direkt skada, indirekt skada eller följdskada eller förlust (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, avbrott av affär, förlust eller förvanskning av information eller data, skada på utrustning eller andra tillgångar) hur skadan än har uppstått, grund i annat avtal eller krav eller fordring från tredje part.
SJ garanterar inte att innehållet på Portalen eller servern som gör Portalen tillgänglig eller någon annan server som användaren kopplar upp sig mot via tjänsten, är fri från infektion av virus eller något annat som har smittande eller destruktiva egenskaper. Du ansvarar själv för att den enhet som du ansluter till tjänsten har de skydd som du anser lämpliga t.ex. virusskydd, brandvägg etc. och att kommunikationen till och från din enhet är krypterad eller på annat sätt skyddad när du anser så lämpligt.
SJ kan inte garantera att uppkopplingen som tjänsten tillhandahåller är säker eller att data som skickas över tjänsten är korrekt, tillförlitlig eller komplett. SJ kan inte heller garantera att data som skickas eller tas emot inte har blivit ändrad eller att den levereras tidsenligt.
Länkar
SJ tillhandahåller webblänkar endast för din bekvämlighet och är inte ansvariga för innehållet på någon webbplats som det länkas till från Portalen. Länkar till andra webbplatser från Portalen betyder inte att SJ godkänner, stödjer eller rekommenderar den webbplatsen.
SJ frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller implicita, vad gäller korrektheten, tillförlitligheten, legaliteten eller validiteten av innehållet på någon annan webbplats.
Skydd av data
SJ betraktar all personlig information (till exempel information där du kan bli identifierad) som du ger till SJ när du använder Portalen som personlig och konfidentiell och lagrar den i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har rätt att begära en kopia av den information som SJ har lagrat om dig och begära rättning av felaktigheter.
I det fall som SJ inte längre använder dina personliga data för de syften som du har gett tillstånd till, vidtar SJ kommersiellt rimliga åtgärder för att radera det förutom när det är nödvändigt att behålla informationen på grund av gällande lagstiftning. Din personliga information används av SJ för att erbjuda dig olika tjänster och erbjudanden samt för research-syften. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du att SJ använder din personliga information för dessa syften.
Gällande lagstiftning
För Portalen och "Villkor för tjänsten" gäller svensk lagstiftning. Svenska domstolar har exklusiv jurisdiktion när det gäller alla dispyter gällande dessa. Om någon del av dessa "Villkor för tjänsten" visar sig vara ogiltiga eller omöjliga att genomdriva, påverkar det inte giltigheten för resten av villkoren, som även fortsättningsvis ska vara giltiga och tillämpbara.
Krav på användares hård- och mjukvara
För att använda den trådlösa internettjänsten krävs:
·         Trådlöst nätverkskort som stödjer 802.11g (54 Mbit/s)
·         Webbläsare som stödjer HTML 4 och JavaScript

Med vänliga hälsningar

SJ AB
Andreas Hjelm

_________________________________________________
SJ AB Kundombudsman
Post: SJ AB Kundombudsman, Box 1028, 831 29 ÖSTERSUND
Webb: www.sj.se
Obs! Det går inte att svara på detta e-postmeddelande om ärendenumret tas bort ur i ämnesfältet 

2 kommentarer

SJ använder väl olika sk. molntjänster som alla andra stora företag aningslöst och naivt gör, de vet inte ens i vilket land servrarna ligger som hanterar och loggar informationen, än mindre då vilken lagstiftning som gäller på dessa okända platser, därmed har de ingen som helst möjlighet att garantera någonting! Att använda en molntjänst är bokstavligen att sprida information vind för våg, vilket gör ordet "moln" långt mer passande än vad de flesta inser.

Jo det vore intressant och se om du kunde få dom att svara på under vilka länders lagstiftning din data hamnar under (molntjänster?), vem som bestämmer vilka sidor som blockeras samt vilka företag som den resande interagerar med. Följer sina samtal med spänning. Mest för att se hur upplysta dom är (eller inte är).

Lägg till ny kommentar