Sökformulär

Kemikalieindustrin om ACTA

Idag på morgonen fick jag två brev från Europas kemikalieindustri om ACTA. Ett är riktat till mig personligen och det andra är riktat till mig i egenskap av ITRE-medlem. Dessa brev, daterade maj 2012, är ett intressant studium i flockbeteende och lobbyism.

I början, när industrin såg ut att kunna säga ja till ACTA och be oss ledamöter säga ja till ACTA utan att få något större motstånd, skickde de brev till oss där de bad oss godkänna avtalet (med undantag för telekomindustrin och IKT-företagen, som alltid varit kritiska). Nu när det visat sig att trycket på politiker från medborgare och civilsamhälle är så högt att vi som folkvald institution inte kan bortse från det, vill industrin istället dra ut på beslutsprocessen genom att be oss invänta domstolens utlåtande. Tanken är att medborgarna kommer vara mindre upprörda när domstolen avslutat sin behandling av avtalet, och att politikerna därför inte kommer ligga under lika hårt tryck att säga nej utan istället finns den lilla ja-sägaren i sig.

Kemikalieindustrin skriver så här:

Considering the debate in the European Parliament on ACTA, the European Commission has asked the EU Court of Justice for opinion to provide clarity on concerns expressed on the fundamental rights and freedoms of European citizens.

We welcome this initiative and consider that any decision adopted before such opinion will put at risk the legal principles of Intellectual Property in Europe.

We therefore propose to the Members of the ITRE Committee of the European Parliament to wait for the opinion of the Court before voting on ACTA.

Det får mig att tänka på att det bakom varje lobbyistfirma sitter en person, kanske en ung person precis som mig, och desperat försöker fundera ut hur denne ska vända extrem motgång till sin fördel. I sin önskan att finna sätt att motivera för MEP:arna att inte säga nej till avtalet, ber man dem istället vänta (enligt devisen att det måste vara en god kompromiss att varken säga ja eller nej, utan skjuta på beslutet).

Det borde vara uppenbart att avslag på ACTA inte hotar immaterialrätten som juridiskt område. Ett avslag till ACTA skulle vara ett avslag till vissa metoder att upprätthålla och sanktionera intrång i immaterialrätter, men har inga effekter alls på huruvida immaterialrätterna i allmänhet ska finnas kvar, eller om tidigare sätt att upprätthålla immaterialrätter (stämningar, beslagtagningar av försändelser vid tullen, notice-and-takedown, blockering och filtrering av specifika IP-adresser, osv) ska bestå.

Eftersom alla mina kollegor i parlamentet inte verkar helt införstådda med detta, vill jag uppmuntra medborgare att omedelbart skriva till svenska parlamentariker och förklara detta. I övrigt bör man förstås också skriva till oss ledamöter att vi, i de väldigt viktiga utskottsomröstningarna nästa vecka, bör rösta för det alternativ som yrkar avslag på avtalet.

7 kommentarer

De är länkade ovan. Om du klickar på länkarna kommer du till pdf-versioner av de dokument som skickades till mig. Om du tycker att båda pdf:erna ser rätt opersonliga ut, är det för att brev riktade till parlamentariker sällan blir mer personliga än så.

Du har säkert rätt i din analys. Problemet ur deras synpunkt är att det endast är om parlamentet säger ja som man får problem med domstolen.Så ett nej är helt ok utan väntan.
Avtalet skall förkastas för att det är odemokratiskt framkommet och att europeiska folket inte vill böja sig för detta amerikanska diktat och tvångströja. Europa skall tillhöra majoriteten av världens befolkning inte minoriteten! Det borde väl räcka som argument för att inte hela immaterialrätten hotas om ACTA inte går igenom. Det handlar ju om en framflyttning som inte gynnar utvecklingen.

Kan man tänka sig en maillista till nyckel personerna i Europaparlamentet i dessa frågor, för det är väl som alltid med politiker att de litar på och gör som dem, som tar sig tid att sätta sig in frågorna.

På något vis känns det som om politikerna inte i första hand fullgör sin skyldighet och ser till vad som är bäst för medborgarna. Kanske dags att kraftigt reglera lobbyverksamheten genom att göra lite som i USA att lobbyisterna måste registreras och att varje dokument från deras sida skall förses med stämpeln "partsinlaga" eller något sånt.

Alltså, båda de där breven är ju förseglade med Kemikalieindustrins branschemblem, med undertexten "Kemikalieindustrin", så den parlamentariker eller assistent som inte förstår att det är ju kemikalieindustrins åsikter som presenteras kanske inte heller skulle låta sig övertygas bara för att ytterligare ett märke, "partsinlaga", lades till. Man får hoppas att de flesta av mina kollegor är medvetna om att kemikalieindustrin är just en part, redan.

Europa har också ett transparensregister. Det kan man hitta här: http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm med information om olika lobbygrupper som är registrerade i Bryssel. Här finns information om CEFIC: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobb...

Där hittar man också information om vilka som financierar organisationen eller om organisationen tagit emot EU-pengar. Det vore jättebra om någon kunde utveckla en Android-app eller iPad-app (också för iPhones) som aggregerar data från transparensregistret som man kunde marknadsföra till MEP:ar och assistenter som ska gå på evenemang, så att man snabbt under föreläsningarna kan kolla upp vem det är som uttalar sig och på vems bekostnad!!! Finns det någon klipsk läsare som kan hjälpa till med sånt?

OK Du har rätt. Det är givetvis fel att underskatta politikerna men lobbyism betalar sig för bra.

Det där låter ju bra och ditt förslag är utmärkt för att öka medvetenheten. Kemikalieindustrin är viktig och måste tas på allvar men är kanske inte viktigare än demokrati, utveckling och mänsklig frihet
.
Det är ju helt ok och önskvärt att ta in information från samtliga parter.
Men här förfaller det vara så att lobbyn inte har en lika organiserad motpart. Det är där problemet ligger. De folkvalda skall ju i sig själva utgöra motparten, men gör ofta ett dåligt jobb. Dom är ju både motpart och domare på en gång, vilket är knepigt. Det måste alltid finnas tydliga för och emot argument.Jag kan försäkra att varje kompetent beslutfattare i industrin verkligen ser till att så blir fallet.
Nu handlar det ju om vad som kan liknas vid propaganda.- om tillräckligt många lobbyister....Jag menar till exempel att ett sådant brev i det ideala fallet skall följas av ett likadant brev där den andra sidan av saken läggs fram. Hur man skulle få bättre balans har jag ingen aning om. Mer stöd till medborgarrätts organisationer? Mer cirkulärbrev från piratpartiet?
Det är ju fantastiskt att ni kan agera inifrån parlamentet. Bra jobbat. Vid närmare eftertanke skulle nog motparten i det ideala fallet helst vara en NGO.

Lägg till ny kommentar