Sökformulär

Information om boksläppet

På måndag, den 18e juni klockan 18:30, arrangerar Amelia boksläppet av boken "The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture".

Boksläppet kommer att ske i parlamentet i Bryssel på första våningen, i huvudhallen framför tidningsbutiken. Under eventet kommer Amelia hålla tal och hennes kollega, Prof. Ioannis Tsoukalas som är EU-parlamentariker för EPP, kommer hålla en introduktion. Bokens redaktörer Melanie Dulong & Juan Carlos de Martin kommer att presenteras och det kommer även finnas tid för frågor och diskussion.

"The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture"  presenterar resultatet av COMMUNIA, ett forskningsprojekt finansierat av EU för att utreda förhållandena kring den europeiska kulturallmänningen. Den samlar ett antal uppsatser av framstående akademiker, bibliotekarier, entreprenörer och representanter för civilsamhället, som gjorts tillgängliggjord under en Creative Commons-licens. Tillsammans argumenterar författarna att den så kallade public domain, kultur som får användas fritt av allmänheten i valfritt syfte, är central för samhället. Litteratur, musik, forskningsresultat, utbildningsmaterial och data och dokument från den offentliga sektorn behöver bli mer tillgängliga.

Sammanställningen innefattar allt från teoretiska studier av upphovsrättens historia och den gradvisa insnävningen av begreppet öppen kultur, till konkreta exempel och fallstudier på tillgängliggjord information i open access- och Creative Commons-regimer. Boken är nödvändig läsning för den som intresserar sig för den samtida debatten om upphovsrätt och internet. Den öppnar upp för diskussion och erbjuder praktiska lösningar till de svåra frågorna kring hur vår kultur ska regleras i informationsåldern.

Om du är utifrån parlamentet och skulle vilja närvara på eventet, vänligen registrera dig genom att skicka mail till amelia.andersdotter-office@europarl.europa.eu före den 14e juni, med ditt namn och personnummer.

Eventets schema finner du i Julias tidigare post. 

 

 

Kommentarer

Lägg till ny kommentar