Sökformulär

De offentliga institutionernas marknad

INTA: Geografiska indikationer i avtal med Moldavien

Geografiska indikationer är en ganska behaglig immaterialrätt så till vida att den inte verkar orsaka några större problem. Europakommissionen vill nu göra insatser för de geografiska indikationernas bevarande i Moldavien, ett land i unionens gränsområden och tidigare del av det rumänska kungariket (kort period under sent 1800-tal - samtidshistoriskt är landet främst före detta Sovjetstat). En geografisk indikation är en benämning på en särskild vara som skapats på en särskild plats på ett särskilt sätt, oftast med traditionella sedvänjor som förlaga. Det bästa fallet från Sverige är Yoggi Champagne MD 2002:20 som beskriver väldigt tydligt hur t ex fransmän resonerar kring Champagne: "De ingredienser som ingår i den aktuella yoghurten kan på inga villkor ge smak av champagne. Druvjuice kan aldrig ge champagnekaraktär. Det är inte de speciella druvorna som champagne görs av som är utslagsgivande för champagnesmaken. Den speciella smaken hos champagne härrör från den speciella jordmån och det speciella svala klimat som finns i distriktet Champagne." (stycket hänvisas till i domskälet).

Att Arla Foods AB inte kan marknadsföra en yogurt med Champagne-smak kanske ingen lider av, men man kan fundera över om det är en rimlig intervenering från statens sida i hur olika kommersiella aktörer spelar på och med geografiska ursprung. Och huruvida den här sortens export och marknadsvinning i Moldavien borde vara en prioritet för unionen. Landets svaga offentliga institutioner (där unionen visserligen också tillhandahåller stöd och hjälp med uppbyggnad och utbyggnad) kan i sådana fall vara ett relativt viktigare problem, som förmodligen inte avhjälps av att man samtidigt skapar en administrativt förhållandevis komplex marknadssituation med stort behov av just välfungerande offentliga institutioner. I vilket fall är rättigheten som sådan konkurrensmässigt och marknadsmässigt förhållandevis oproblematisk och ingenting kontroversiellt framkom under överläggningarna.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar