Sökformulär

Internet, frihet och politik - en temakväll i Bukarest

Det rumänska Piratpartiet anordnade den 6 augusti ett evenemang i Studenternas kulturhus i centrala Bukarest. Temat var internet, yttrandefrihet och politik, samt möjligheten för Piratpartiet att utgöra ett nytt politiskt alternativ för ett Rumänien med demokrati i svajning.

Den allmänna uppfattningen om demokrati och de nuvarande politiska rörelserna uppfattar jag som resignerad. En av de kommentarer jag har hört är att det känns hårt när experter inbjudna att göra utlåtande på TV om ett visst ämne säger att de inte ser några möjligheter till förändring. Systemets regler respekteras inte - det senaste halvåret har Rumänien haft svåra politiska protester från civilbefolkningen, följt av en ändrad majoritet i parlamentet vilket också förändrade regeringssammansättning. Nu försöker den nya socialdemokratiska regeringen, sex månader innan parlamentsvalen måste utlysas, få bort presidenten, vars mandatperiod annars skulle ha löpt ut nästa år, 2013. De har också bytt ut ett stort antal högt uppsatta tjänstemän, och förändrat konstitutionsdomstolens uppdrag.

På parlamentets mejlservrar går uppdateringarna om den inhemska situationen på högvarv - ungefär tre gånger i veckan skickar de socialdemokratiska ledamöterna ut lägesrapporter om det kritiska läget och sina svårigheter med den liberalkonservative presidenten och hans politik. Rapporterna efterföljs sedan av en lika angelägen dementi från de liberalkonservativa. En person här spekulerade i att det måste röra sig om upphandlingskontrakt - de partier som för närvarande sitter vid makten ger de flesta upphandlingskontrakt till sina egna företag, och nu måste oppositionen inför valkampanjen i höst säkerställa att de själva kan få klirr i kassorna innan det blir dags att köpa in kampanjmaterial.

Partidul Pirat tyckte jag var finare med grönt hår Partidul Pirat tyckte jag var finare med grönt hår

Och den sittande presidenten är på intet sätt populär - nästan 8 miljoner rumäner röstade för hans avgång i det utlysta referendumet. En av mina kollegor, Europaparlamentsledamoten Monica Macovei, hoppade av presidentens parti Liberaldemokraterna för att starta det nya partiet Ny republik, som förmodligen har en antikorruptionsagenda. Det sittande presidenten är en person som man, om man värderar sitt politiska anseende, förmodligen vill hålla ett visst avstånd ifrån.

Det som skiljer Rumänien från Ungern verkar dock vara en i allmänhet utbredd debatt om uppgivenheten. Den personcentrerade politiken gör det väldigt lätt för etablerade och synliga personer som Macovei att bryta sig loss och återskapa en ny partihierarki, men Partidul Pirat kämpar för att få ihop tillräckligt många signaturer. För även om den systematiska stabiliteten är väldigt låg, har Rumänien fortfarande en väldigt bra kommunikationsinfrastruktur, och den är välanvänd. Regleringsmyndigheten ANCOM släppte nyligen en rapport om nummerportabilitet (rätten att behålla sitt nummer om man byter operatör) som visar att det under de senaste åren blivit bättre, men också att det uppstått vissa svårigheter efter den senaste vändan lagjusteringar som innebär nummerportering inom 3 dagar, enligt ett EU-direktiv.

Många IT-företag är baserade i Rumänien. Dels finns de inhemska aktörerna, BitDefender och Yate, men också tunga internationella aktörer som Intel, Oracle, WIPRO, Microsoft och Ericsson finns i Bukarest. Intresset för företagande och nya teknologier är stort, och man har i allmänhet en väldigt positiv syn på kommunikationssamhällets möjligheter. Det man brottas med är i första hand en ogenomskinlig och svårnavigerad beslutsprocess som har svårigheter att få fram bra lagstiftning. Den rumänska upphovsrättslagen tillåter till exempel inga särskilt gynnsamma villkor för tillgängliggörande för funktionshindrade alls, vilket skiljer den åt från den svenska som jag skrev om här om dagen.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar