Sökformulär

Europeiska regleringsmyndigheter för telekommunikation

I Europaunionen har alla medlemsstater en egen regleringsmyndighet för telekommunikationsindustrin. I Sverige kallas regleringsmyndigheten Post- och telestyrelsen, eller kortare PTS. I Storbritannien heter regleringsmyndigheten Ofcom. I Spanien är det för mig numera oklart om det fortfarande finns en särskilt regleringsmyndighet för telekommunikationsbranschen eller om den är underordnad mer generellt konkurrensverket, men den heter i alla fall CMT. I Rumänien ANCOM, Italien AGCOM, Belgien BIPT, Nederländerna OPTA, osv.

Regleringsmyndigheterna har att förhålla sig till ungefär samma regelverk - vi har gemensamma europeiska direktiv för deras verksamhet och för den marknadssituation de är ämnade att upprätthålla, men nationellt ser deras situationer väldigt olika ut. Dels skiljer sig implementeringen av direktivet i medlemsländerna åt. Dels har olika medlemsländer olika förhållningssätt till gamla statliga telekommunikationsmonopol, som var väldigt vanliga i Europa fram tills i början av 1980-talet.

Avregleringen av telekommunikationsmarknaden, och privatiseringen av telekommunikationsmonopolen, gick förhållandevis bra i de nordiska länderna. Både Telia och Sonera och deras senare sammanslagning har visserligen lett till en betydande marknadskraft, men går man igenom PTS behandling av TeliaSonera skiljer den sig inte nämnvärt från hur andra operatörer behandlas. Annorlunda är det i Belgien. BIPT har konsekvent och under många år varit oförmögna att hantera den dominerande marknadskraft som före detta statsmonopolet Belgacom utgör på marknaden. Att det senare uppstått ännu en monopolist, Telenet, på den tidigare kommunägda kabeln i Flandern, gör inte saken bättre. BIPT gör lite eller ingenting, och den politiska styrkan att förändra verksamheten saknas på det federala planet och på det europeiska. I Storbritannien fungerar Ofcom förhållandevis bra. Tidigare statsmonopolet British Telecom bröts helt enkelt up från infrastrukturdelen av bolaget, som nu heter OpenReach och drivs som separat bolag. Även om telekommarknaden i Storbritannien som helhet fortfarande lider av problem har denna separering av verksamheter i alla fall blivit lyckad från BT:s perspektiv, vilket reflekteras i att BT ofta tar avstånd från ETNO:s (intresseorganisationen för före-detta europeiska statsmonopol) ställningstaganden på ämnet.

Ikväll åker jag till BEREC, den europeiska samarbetsorganisationen för telekommyndigheter. Hur organisationen fungerar internt och politiskt givet de mycket olika förhållandena som gäller i medlemsstaterna vet jag inte. Jag har svårt att föreställa mig hur en driven och kompetent regleringmyndighet som ANCOM spånar ihop riktlinjer tillsammans med BIPT som för mig verkar allt annat än driven, och allt annat än kompetent. Givetvis kan det vara så att BIPT har ytterst kunnig personal som enbart saknar ett politiskt mandat att genomföra sådana åtgärder som krävs för att styra upp Belgiens telekommunikationsmarknad, men om de saknar det politiska mandatet på hemmaplan, kan de då navigera i BEREC på ett sådant sätt att BEREC förespråkar vettigare europeisk reglering?

Jag kommer att befinna mig i Riga, Litauen, under ungefär 18 timmar. Programmet ser ut som följer:

Arrival at Riga Airport; 23.15

29 August 2012

Meeting with BEREC Office: 09:00-10:00
(http://berec.europa.eu/)

Meeting with Latvian NRA - SPRK: 10:00-10:40 (http://www.sprk.gov.lv/?setl=2)

Meeting with the Prime Minister of the Republic of Latvia, 11:00-11:30

Joint debriefing for the Media;11.30-11.45

Meeting with Saeima; 12:15 - 12:55
National Parliament - Saeima (www.saeima.lv)

Lunch; 13:00

Transfer to the airport

Och medan jag är i Riga kommer mina medarbetare att hålla koll på läget i Bryssel första veckan efter att sommarledigheten är över. Höstens första ITRE-omröstningar drar igång redan nästa vecka, på måndagen, och då verkar det troligt att det kommer att avgöras vilken typ av relation industriutskottet vill ha till nätneutralitet, samt investeringar i forskningsbudgeten.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar