Sökformulär

Informationsverifiering

I Europaparlamentet tar vi emot mycket information från många olika personer och grupper. De tillhör i sin tur olika maktkluster med mer eller mindre inflytande över hur politiken kommer att utformas. Vissa maktkluster är offentliga - kommissionens kommunikationer och arbetsdokument, samt parlamentets egna policy-avdelning är exempel på offentliga maktkluster. Det finns också marknadsundersökningsinstitut, tankesmedjor och lobbygrupper. Sedan finns det av kommissionen understödda verksamheter som är tänkte att vara kluster för många olika intressenter, vanligtvis industrier. Det blir en typ av tankesmedja det också, fast med ett tydligt industrifokus. En sådan är European Media Futures Forum som nyligen skickade en skrivelse till parlamentets industriutskott. Jag hade tänkt använda deras dokument för att tydliggöra olika informationskanaler som når oss ledamöter. Skrivelsen i sin helhet har jag laddat upp här. Det är ett scannat brev, så det kanske är hemligt, men jag har svårt att föreställa mig det eftersom hållning är politiskt väldigt lös. Läs gärna den innan ni läser vidare.

Nedan listade är de förslag från kommissionen jag känner till som rör forumets observationer i den första punkten. Kommissionen är ganska stor och har en massa direktorat (20 stycken) som leds av olika kommissionärer (totalt finns 27 kommissionärer). Media Futures Forum leds av DG CONNECT (kommissionär Neelie Kroes) som ansvarar för den digitala agendan. Övriga direktorat här nedan är DG JUST (rättsfrågor och medborgerliga rättigheter, Viviane Reding), DG Markt (inre marknaden och immaterialrätt, Michel Barnier), DG Taxation (skatter och tullar, Algirdas Semetas).

Solution 1: Turn Europe into a Digital Single Market by 2015

We, the Media Forum, call for a true digital single market by 2015, and for the removal of obstacles resulting from diverging rules and practises at national level in areas ranging from protection of personal data, consumer rights, taxation, mobile payments and from a lack of an integrated postal and delivery market.

Kommissionen (DG JUST) har precis föreslagit en ny dataskyddsförordning, som släpptes i januari 2012, så tydligen har de tagit intryck av detta. Konsumenträttigheter konsoliderades i konsumentskyddsdirektivet (DG JUST) som gick genom parlamentet 2010. Marknadsföringsreglerna (DG SANCO) är också rätt hårt uppstyrda i Europa, och vilseledande marknadsföring (illojal konkurrens, i många medlemsländer) är omgärdat av starka, obligatoriska regler på EU-nivå. Mobilbetalningar och e-kvitton är exempel på åtgärder som börjat dyka upp i vissa medlemsländer och från vissa tjänstetillhandahållare, och det kan visserligen vara obekvämt men är kanske en gradvis övergång man får räkna med. Kommissionen (DG Markt) har i alla fall påbörjat utredningar om både mobilbetalningar och e-kvitton.

The freedom to contract remains of the essence.

Det är lite svårt att tolka detta underständigheterna. Kontraktsfrihet är en regel med stark förankring, men man kan också titta särskilt noga på situationer där en av de kontraktsslutande parterna är så överlägsen den andra att det kan finnas fog att skydda den svagare partens ställning (typexempel: konsumenter som råkar ut för standardkontrakt - en enskilt konsument har mycket låga möjligheter att förhandla om priset på apelsiner med en ICA-butik, t ex). Den mest värdefulla observationen att göra här är nog att meningen i samband med lösning två i dokumentet insinuerar att det bästa är om företagen och konsumenterna tillsammans får skriva kontrakt, där mediaföretagen i detta fall är medvetna om att deras förhandlingsposition är mycket stark.

Offline and online VAT should be aligned to incentivise creation of quality content; and because of the important role media and the press play in our democratic European societies such alignment should be at the lower rate.

Att ha olika MOMS-nivåer för olika typer av produkter är ganska vanligt i medlemsländerna. Kommissionen (DG Taxation and Customs Union) har tittat på MOMS. Kommissionen (DG Markt) har också tittat på MOMS i förhållande till digitala marknader. Problemet ser ut att vara politiskt olösbart i förhållande till medlemsländerna.

Some of us take the view that the copyrights framework should be updated with a view to simplifying liensing (particularly for music), harmonising exceptions and promoting common interpretations, whilst others argue that the copyright framework is not an impediment. Som call for aligning release windows for new productions to promote pan-European services, however others disagree.

I kommissionens (DG Markt) konsultation om e-handel kom man fram till att de enda som anser att upphovsrätten fungerar bra i sin nuvarande är upphovsrättsinnehavarna. Alla andra tycker inte det. Diskrepansen lär gå att förklara med att Media Forum organiserar mediafolk, snarare än ett brett urval medlemmar. Kommissionen (DG Markt) har också lagt ett förslag på hur man ska förenkla licensiering för musik i juni 2012.

Vidare har kommissionen (DG CONNECT) försökt föreslå en förändring som skulle hjälpa tillgängligheten av ett brett urval material från alla kultursektorer som efter en kompromiss mellan rådet och parlamentet blev ganska urvattnat. Hur man löser problemen för filmsektorn, den audiovisuella sektorn, som täcker både långfilmer, konstnärliga filmer, kortfilmer, television (både offentlig och privat), är en bredare frågeställning med sedan tidigare välkända problem.


Hur mycket inflytande har ett sånt här dokument då? Säkerligen inte mycket. Neelie Kroes är ansvarig kommissionär för mediaforumet, men hennes direktorat har haft en tydlig upphovsrättsreformistisk linje sedan 2009. Se detta tal från 2010 utfört av Kroes, t ex. Att DG Markt visat att bara upphovsrättsinnehavarna försvarar upphovsrättens nuvarande utformning och utveckling har inte heller fått Michel Barnier och hans direktorat att bli reformistiska annat än att de nu ännu mer än tidigare tror att bestraffning av onda människor är bra. DG Taxation uttrycker tydligt att det är politiskt mycket svårframkomligt att hitta en gemensam MOMS-lösning. Däremot kan man väl säga att parlamentet mer eller mindre tar till sig av de ståndpunkter forumet har om persondataskydd, där våra debatter nu under sommaren varit väldigt hörsamma för industriargument medan DG JUST har försökt möta också rättighetsperspektivet och medborgarnas intressen. Där är dock forumet inte ensamma om att uttrycka stöd för flexibilitet (=mindre användarkontroll), utan det har skett i en lång rad andra dokument som skickats till mig och mina kollegor.

rekursion (jan stenmark) rekursion (jan stenmark)
Kommentarer

Lägg till ny kommentar