Sökformulär

Vad tycker svenska ledamöter om dataskyddsförordningen? Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har jag haft duster med till och från under våren. Till exempel kritiserade jag ett av Anna Hedhs ändringsyrkanden i Barometern, och vi har diskuterat i SVT Forum. Av de svenska partierna i Europaparlamentet är dock socialdemokraterna de i särklass minst onda, och därför är det följande bara egentligen efterfrågningar om några förtydliganden, en orolig anmärkning och lite lovpris.

Det har hon inte lagt igen i parlamentets utskott för mänskliga rättigheter, utan nu säkerställer hon fackens möjlighet att bedriva sin verksamhet i artikel 82, som gäller arbetsrättsliga särförhållanden (se Anna Hedhs och Marita Ulvskogs ändringsyrkanden #3007, #3014 och #3035). Jag utgår ifrån att den mycket otäcka referensen till artikel 6(f), generalundantaget som i kommissionens ursprungsförslag låter företagen själva bestämma när de tycker sina egna intressen är viktiga än våra grundläggande rättigheter, istället hänvisar till Jan Philip Albrechts artikel 6(f) som ställer upp mer tydliga kriterier på dels intresseavvägningen, dels på vilket sätt företag och offentliga myndigheter måste informera om att intresseavvägningen gjorts. Det är också underligt att socialdemokraterna väljer att referera till artikel 6(f) i artikel 82, när de samtidigt föreslår en extra artikel 6(fa) i ändringsyrkandet #889 - bestäm er! Lagstiftningen ska vara tydlig, inte grumlig!

Jag vågar alltså inte ropa hej än, och skulle helst se att Socialdemokraterna bekräftar att de inte är av uppfattningen att företag och offentliga myndigheter kan besluta sig för att de prioriterar sig själva över mina grundläggande rättigheter utan att tala om varför de gjort den avvägningen och när de har gjort den avvägningen.

Jag tycker det är oroande att Anna Hedh och Marita Ulvskog tagit bort en tydlig definition av icke-identifierande data för att istället hänvisa löst till anonym data i ändringsyrkandet #3053. Det fanns ingen otydlighet i kommissionens ursprungliga formulering, och kan vara en indikation på att både Hedh och Ulvskog förvillats av amerikansk industris propsningar om att införa en definition på anonym data så att de kan maska sig förbi respekt för européers grundläggande rättigheter.

Däremot tycker jag att det är bra att de försökt ta tillvara på nordiska forskningsdatabaser genom att föreslå prövning i ett etiskt råd i ändringsyrkande #3068. Detta gå också igen i ändringsyrkandet #641. För tydlighetens skull kan jag dock fortfarande vara kritisk mot att Socialdemokraterna tydligen inte tycker att det är lämpligt att åtgärda att förordningen inte etablerar en rätt att gå ut ur forskningsregister.

Personligen tycker jag att det är en rätt, och att man bör ha rätt, att träda ut ur ett forskningsregister. Jag har ingen allmän medborgerlig skyldighet att utsätta mig för profilering och eventuellt kränkande behandling i befolkningsstatistiskt syfte, men jag upplever att staten har en skyldighet att se till att jag inte behöver utsättas för det.

3 kommentarer

Du får inte mycket feedback på de här inläggen men jag gillar dem och har så lite att invända emot så det inte är värt att kommentera,,,

Bara så du vet!

Jag är mest förvånad att Piratpartiet inte är det minst onda av de svenska partierna i Europaparlamentet...

Rille: jag räknar Piratpartiet som internets parti, inte Sveriges parti. Det är många människor som berörs av dataskyddsförordningen och vi jobbar för att alla som berörs ska få ett så bra privatlivsskydd som möjligt. Vi ser det som jätteviktigt, och jag vet och det är lätt att ta reda på att människor i hela världen ser Piratpartiet som viktigt och ytterst relevant. Skärningspunkterna mellan teknologi och politik är extremt uselt förstådda just nu, i hela världen, och det leder till många dåliga politiska beslut som de svenska partier som inte ser bortom sin svenskhet (som de jag recenserat här på bloggen) ofta gör sig skyldiga till.

Lägg till ny kommentar