Sökformulär

FRA och korruptionen som inte finns

Problemet med myndigheter som FRA är inte egentligen att de behöver skapa systematisk rädsla utan också att de leder till kronisk korruption. De har all kontroll för att de vet allt. Det finns inget som principiellt hindrar FRA-tjänstemän som Ingvar Åkesson från att rigga en upphandling. Det finns ingenting som säger att upphandlare i kommuner och landsting inte är medvetna om det. Som medborgare kan vi med stor sannolikhet aldrig ta reda på om något sådant händer, för upphandling är i allmänhet inte särskilt bevakat eller väl förstått. I själva verket får många kommuner och landsting kritik för hur de sköter sina upphandlingar (se t ex mitt inlägg från igår). Kanske hade det till och med varit bra om FRA brytt sig om att hindra Uppsala län från att köpa ett nytt, och hatat, journalsystem. Om det inte hade varit för att FRA naturligtvis har ett stort intresse av att veta alla medborgars sjukdomshistoria - kanske är det någon på FRA som styrt upphandlingen?

Det kan jag inte uttala mig om egentligen, och har inte heller något sätt att ta reda på detta. Det är osannolikt att ens FRA själva skulle veta om någon av deras tjänstemän beter sig på det sättet. Enligt Åkesson har de satt upp system på myndigheten särskilt för att undvika att information sprids för bra inuti myndigheten själv.

En samhällsmedveten och kunnig Ingvar Åkesson, som vill det bästa och gör det som känns rätt, kanske vill rädda sin kommun från ett särskilt dåligt snöröjningsföretag. Vi har många exempel på i Sverige när kommuner och landsting betett sig oansvarigt med allmänhetens pengar. Både Solna och Göteborg har gjort sig kända som korruptionsnästen.

Varje enskild manipulation som FRA kan tänkas göra kan alltså säkerligen motiveras på goda grunder. Samhällsmedvetna, kunniga, välinformerade och duktiga medarbetare gör en insats för sin kommun eller sitt landsting. Varför inte?

Problemet är förstås att systemet kring upphandlingar är inte skapat för att offentliga institutioner alltid ska välja den bästa tjänsten, utan för att upphandlingen ska ske under transparenta och förutsägbara former. Frågan är om vi då bygger systemet på ett sätt att det kan vara transparent och förutsägbart. Och det gör vi ju inte om vi har en myndighet som uppenbarligen har både informationsövertaget, kapaciteten och möjligheten att verka mot eller utanför alla kontrollsystem vi försökt bygga upp.

Det är ett problem. Sannolikheten att FRA kommer skapa kronisk rädsla hos större delen av alla svenskar samtidigt är liten, i alla fall på kort sikt. Det är inte heller sannolikt att de kommer vidta handlingar som gör att mer än enstaka personer vid enstaka tillfällen råkar ut för obehagliga händelser där de är väldigt maktlösa. Däremot är det inte osannolikt att de kan ta sig runt eller manipulera samhälleliga processer som vi kanske egentligen vill ha utförda på ett annat sätt än genom säkerhetstjänsten. Det drabbar också medborgare, egentligen, bara inte direkt. Det bästa vore om vårt demokratiska system hade haft tillräckligt med respekt för sig självt för att inte utsätta sig för sån verksamhet.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar