Sökformulär

Klurigt om nätneutralitet på TV

I EU-parlamentet beslutade vi i våras om nätneutralitet. Vi vill ha det! Våra texter är förvisso så vaga och komplicerade att jag och Tele2:s språkrör Gunnar Hökmark fortfarande kan vara oense om vad vi egentligen beslutat, men det var en tydlig majoritet för den linje som drevs av mig, Marietje Schaake och Catherine Trautmann, så Hökmark har for all intents and purposes fel.

I dagarna har en stor diskussion brutit ut också i USA. Federal Communications Commissioner (FCC), motsvarigheten ungefär till Post- och telestyrelsen, har släppt nya riktlinjer för telekomoperatörer som hanterar fasta nät. Anledningen till att FCC gör nya riktlinjer för telekomoperatörer med fasta nät är för att en domstol i USA sagt att bara lagstiftare kan fatta den sortens beslut som nätneutralitet kräver för att bevaras. Det betyder att kongressen, senaten och presidenten behöver komma överens om att nätneutralitet är bra.

I USA är det till skillnad från i EU väldigt svårt att stifta lagar. Man kommer inte till omröstning. Europaparlamentet har sällan något annat val än att faktiskt till sist rösta om saker - ministerrådet kan skjuta upp beslut länge, men parlamentet måste komma till beslut. I kongressen och senaten skjuts beslut rutinmässigt upp och den största delen av varje lobbykampanj är att alls få till stånd omröstning. Det gör att det i USA har utbrutit ett litet krig om FCC:s regler. Trots att en domstol sagt att FCC enligt konstitutionen inte får eller har behörighet att fatta beslut om nätneutralitet är det många som inte ser något annat hopp för nätneutralitet än att fortsätta appellera till tillsynsmyndigheterna.

John Oliver på HBO:s Late Show har gjort en underhållande sketch om nätneutralitet. Den är underhållande, förklarar problemet med nätneutralitet, varför USA:s telekommarknad suger (till skillnad från EU:s) och hur man som arg nätkommentator kan göra nytta här i livet. Men den riktar sig mot FCC, som vill ha kommentarer på ett dokument de skrivit för att en domstol sagt att de inte får ha kvar sitt tidigare dokument (som skyddade nätneutralitet på fasta nät) eftersom sådana beslut måste fattas av lagstiftaren.

Som innehavandes någon mängd politisk erfarenhet vid det här laget kan jag också observera att de företag som lobbat för nätneutralitet är HBO, Netflix, Google, et al. Det gör att John Oliver bedriver sin kampanj mot FCC från ett medium som en lagstiftare med kännedom för samhällets många olika särintressen rimligtvis borde betrakta som "partiskt". Jag är nästan säker på att John Olivers budskap hade varit både mindre radikalt och mindre underhållande om hans TV-kanal varit direkt affilierad med någon kabel-internet-bolag eller Verizon. Och en ansvarstagande kongressledamot kommer också tänka mycket noga på de fler än 240000 skattebetalare i alla 50 delstater som för närvarande hämtar lön från AT&T.

I EU för närvarande följande situation: vi har ett tydligt beslut från Europaparlamentet för nätneutralitet som ifrågasätts av stora telekomoperatörer och de som lyssnar på sagda operatörer. Flera stora medlemsländer (Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien) har inte nätneutralitet idag och deras regeringar vill inte säkert omstrukturera den marknad av oneutralitet. Å andra sidan lyckades Deutsche Telekom annonsera att de säger upp 4900 anställda innan omröstningen i parlamentet och båda tyska regeringspartierna röstade ändå för parlamentets nätneutralitetsförslag i parlamentet. Våra FCC-myndigheter (Post- och telestyrelsen x 28, eller "BEREC") gillar parlamentets förslag, vilket man får anta betyder att de försiktigt accepterar nätneutralitet. HBO och Netflix har inte nödvändigtvis någon tyngd i EU eftersom de är amerikanska företag, och Google ogillas aktivt av flera medlemsländer eftersom de använder ganska avancerade skattesmitningsmetoder. De stora mediakonglomeraten är i fortsatt kris och kommer att säga upp folk oavsett vad medlemsländerna beslutar om nätneutralitet, telekomindustrin går med stora vinster och behöver inte nödvändigtvis göra uppsägningar om bara medlemsländerna fattar "rätt" beslut.

Hängde man inte med på det där är det inte nödvändigtvis säkert att man kommer genomskåda vad det innebär för nätneutraliteten att huvudsakligt fokus i riksdagskampanjen i höst enligt flera stora partier kommer vara "jobben".

 

1 kommentar

Om jag förstått saken rätt om situationen i USA så finns det möjlighet för FCC att fortsätta ha regler för nätneutralitet genom att klassificera ISP:er som "common carriers." Exakt vad det skulle ha för andra effekter är jag dock osäker på.

Lägg till ny kommentar