Sökformulär

Skottland mot självständighet? Fortfarande otroligt

Det är osannolikt att Skottland röstar ja till självständighet. I folkomröstningar brukar den konservativa sidan, den som bevarar det som är, alltid vinna enligt principen att man vet vad man har, men inte vad man får. Framtiden är - för människor som folkomröstar precis som för säkerhetstjänsten eller börsbolagen - osäker men nutiden är i alla fall något så när trygg.

Trots det har opinionsmätningarna visat stora framgångar för självständigshetsivrarna. I sista opinionsmätningen inför dagens omröstning är 5% obeslutade, 49% för självständighet, och 51% emot självständighet. Den engelska pressen har som vanligt varit bedrövlig. Personangreppen haglar, och skottarna har i omgångar utmålats som osnutna, snåla och idiotiska. George Monbiot skriver i The Guardian att om JA-sidan vinner, är det sannolikt just för att dagspressen betett sig illa.

Den kanske bästa rapporteringen står Quinn Norton på Medium för. Hon är på plats i Skottland och beskriver realpolitiken. Denna har också fångats av TT i ett Carl Bildt-citat:

Carl Bildt (M) som varnar för en ”balkanisering” av de brittiska öarna.

– Det skulle ta väldigt mycket tid och energi och förminska Storbritanniens inflytande i EU och globalt, förutom de ekonomiska svårigheter som det säkert kommer att leda till, säger Bildt till TT.

Som om att Storbritanniens inflytande - vilket i praktiken är Londons och Camerons inflytande - i EU är det som är viktigast för framtiden. Eller som att Cameron inte redan satte bort det när han förolämpade Jean-Claude Juncker. Frågan är också om en balkanisering är dålig - visst har Balkan fortfarande problem, men jag känner ingen från Balkan som inte är glad över både sitt egna land, och att det är fred nu och att det faktiskt går att samarbete som självständiga nationer eller att man skulle kunna bli en del av EU, precis som Kroatien.

För som Quinn Norton säger, har ju inte Skottland tänkt sig leva i ett isolationistiskt vakuum efteråt. De vill vara med i EU. De vill röra sig närmare de nordiska ländernas samarbete. De förväntar sig att kunna ha normala, fredliga relationer med andra stater, precis som europeiska stater har haft med varandra nu i över ett halvt sekel.

Jag förhåller mig positiv till skottsk självständighet, och hoppas att skottarna kommer våga satsa på det nya och spännande idag. Skottsk självständighet är inte bara ett prov för Skottland, utan för hela EU - går det att vara många och små och samarbeta för en bättre morgondag eller måste man ingå i något stort och dominerande för att få något sagt? Skottlands omröstning handlar precis lika mycket om att sätta Europeiska unionens förmåga att ta till vara på Europa som en kontinent för fredligt samarbete som det handlar om Londons inflytande över Edinburgh. Jag tror att det vore ett utomordenligt bra test för eurokraterna att få skriva ihop rätt dokument för att återintegrera Skottland i Unionen. Det här borde bli en återupplivning av tanken om Regionernas Europa, där den westfaliska nationalstaten spelar mindre roll och det fredliga samarbetet för en bättre värld får prioritet.

1 kommentar

Lägg till ny kommentar