Sökformulär

EU-energilag och GPU, nobelpriset och nätsäkerhet

För ett par år sedan var jag i Kina, inbjuden av dot-asia, den registrar som handhar administrationen kring .asia-domänen. En journalist frågade mig då hur jag ställde mig till nomineringen av Liu Xiaobo. Jag sa att jag inte ställde mig så mycket i frågan, och förklarade att Nobels fredspris för unga människor i Europa inte betyder så mycket. Nomineringarna av Henry Kissinger och Barack Obama har urholkat förtroendet för pristagarnas integritet och faktiska påverkan på världen, och nomineringen av EU lär inte göra fredspriset några tjänster bland ungdomar i Europa. Både Dagens arena och The Guardian kritiserar tajmingen. I El País förstår man inte hur de många ryska nominerade kunde förbises i prisutdelningen.

Däremot är nog människors oro inför den europeiska maktapparaten i Sverige ofta obefogad. Imorse skrev en orolig väljare till mig om att EU ska ha stiftat en lag som begränsar energiåtgången i grafikkort. Jag misstänker att det är Energieffektivitetsdirektivet som antogs av ministerrådet i början av oktober (och därmed blev EU-lag) som avses. Jag ser inga energiåtgångsgränser i direktivet som inte, i alla fall på kort sikt, kommer gå att tänja på. Jag har heller inte tidigare mottagit information från någon hårdvarutillverkare eller webbhotellsrepresentant som menat att direktivet skulle var problematiskt för dem. Tvärtom vill de själva få ned sin energikonsumtion, och kommer nog att lyckas med det innan de i direktivet angivna slutdatumen passerat.

Piratpartiet ägnade sig istället i parlamentets industriutskott åt att värna medborgares rätt till integritet vid införandet av så kallade smart grids. I Sverige har detta olyckligtvis varit en förlorad strid - alla hushåll har redan så kallade smart meters. I andra medlemsländer, som Tyskland och Nederländerna, finns dock en rättmätig oro över vad detaljerad informatin om ett hushålls energibförbrukning kan användas till, och därför är smart meters frivilliga för privathushåll där. Förra året presenterades t ex ett smartmätarhack på 28C3, där man via information från en smartmätare lyckats kartlägga hushållets tv-vanor. I Storbritannien pågår en kamp om hur ofta mätningar får göras och med vilken rad av involvering från slutkonsumenten för att det fortfarande ska falla inom begreppet "legitimate use", vilket enligt både dataskyddsdirektivet och den nu föreslagna dataskyddsförordningen undantar företaget från lagstiftningens förpliktelser om rimlighet i övrigt. Piratpartiet jobbar med legitimate use-begreppet inom ramen för parlamentets granskning av kommissionens förslag.

För första gången på ungefär tre veckor har en svensk tidning dessutom spottat ur sig artiklar om nätsäkerhet som inte gör mig moloken och ledsen inför framtiden. Uppsala nya tidning har i två artiklar täckt upp bankbedrägerier på nätet. Av UNT:s artiklar skulle man, liksom man skulle kunna av de flesta experts utlåtande, få intrycket av att det är tjänstetillhandahållare som banker som behöver regleras tuffare i nätsäkerhetsfrågor. Beatrice Ask verkar istället ha fått för sig att det är hackare som behöver längre fängelsestraff. Det bästa och säkraste för alla är om vi ställer rimliga krav på säkerhet från viktiga tjänstetillhandahållare som banker istället för att lista ut hur vi ska ha så stor del av befolkningen i fängelse som möjligt!

Kommentarer

Lägg till ny kommentar