Sökformulär

Barroso svarar på Amelias brev om vikten av upphovsrättsreform

Den fjärde december förra året skrev Amelia ett öppet brev till EU-Kommissionens ordförande José Manuel Barroso om vikten av upphovsrättsreform i EU. Förutom Amelia undertecknades brevet även av EU-parlamentsledamöterna Marietje Schaake (ALDE / liberalerna och medförfattare), Malika Benarab-Attou (Greens / gröna), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D / socialdemokraterna), Jiri Mastalka (GUE/NGL / vänstern) och Pawel Zalewski (EPP / konservativa). Här är Amelias öppna brev i undertecknat, prydligt pdf-format (engelska).

Nu har Barroso svarat [min översättning]:

Kära ärade ledamöter,

Tack för ert brev den 4:e december, där ni ger er syn på upphovsrättsreform. Utöver den agenda som [Kommissionen] kom överens om under sin debatt den 5:e december, antog Kommissionen en kommunikation on innehåll i den 'Digitala inre marknaden' den 18:e december. Denna beskriver två parallella spår - en intressentdialog om ett antal frågor som kan besvaras snabbt, samt ett vidare arbete för att uppdatera det juridiska ramverket om upphovsrätt - vilket Kommissionen kommer att genomföra under innevarande mandatperiod för att säkerställa att EUs upphovsrättslagstiftning förblir ändamålsenlig i den digitala miljön.

Kommissionen kommer att fortsätta sitt arbete inom detta område i linje med smarta regleringsprinciper, för att säkerställa en transparent process och tillåta intressenter att delta och uttrycka sina uppfattningar. Jag vill uppmuntra er att fortsatt engagera er i denna process.

Med vänlig hälsning,

José Manuel Barroso

Barrosos brev i original [.pdf] (engelska).

9 kommentarer

Men vad innebär "reform av upphovsrätten"? Jag misstänker starkt att kommission tolkar "reform av upphovsrätten" som att den ska göras mer strikt, medan vi tolkar samma fras som att den ska lukras upp.

Och även och kommission skulle vilja lukra upp upphovsrätten så står en mur av lobbyister i vägen. Lobbyisterna tar ju för varje direktiv chansen att kapa direktivet och deformera den totalt, enligt sin egen agenda.

En ny storm är på väg...

Jag tolkar Barroso som... Det finns stridigheter inom kommissionen om det här också.

Michel Barnier vill inte alls förändra upphovsrätten på något bra sätt, medan Neelie Kroes, som står nära IT-industrin, vill ha en mycket flexiblare upphovsrätt. Neelie Kroes kanske också är influerad av sitt nederländska arv och Barnier av sitt franska (kan man hyponera). Men Barniers direktorat (inre marknaden) är viktigare än Kroes direktorat (digitala agendan), så Barroso har typ gått in och lutat lite åt Kroes håll här - annars hade det nog inte hänt något.

När de tillsatte sin reformprocess nu till slut så har de kastat in kulturkommissionären, som är cypriot till börden. Tror han är där för att det inte ska bli lika uppenbart att det är en maktkamp mellan två väldigt stora och betydelsefulla industrier egentligen. Medborgarna har nog inte varit särskilt tongivande i de här frågorna, även om det givetvis är så att telekombolagen mestadels är mer på medborgarnas sida i upphovsrättsdebatten än upphovsrättsinnehavarna (i bemärkelsen att de oftare vill ha lite lösare regler vilket ju i sådana fall skulle göra det lättare för alla).

Det var Neelie Kroes direktorat (av någon anledning) som lade förslaget om herrelösa verk. Egentligen borde man ju kunna tänka sig att ett sånt förslag borde komma från kulturdepartementet, på samma sätt som digitaliseringen av public service-material ligger hos kulturdepartementet i Sverige, snarare än det direktorat på kommissionen som har ansvar för digitala infrastrukturer (vilka kablar vi bygger och var, och hur telekommarknaden ska regleras, osv). Men kommissionen är överlag trasslig.

Jag säger som Ulf: svara på IPRED-konsultationen. Det finns en tillräcklig kår av civilsamhällesaktörer och ansvarstagande ledamöter i Bryssel för att vi ska kunna utkräva uppföljning av kommissionen senare.

Och hur tolkar ni Barrosos svar? Den är ju väldigt kryptiskt skriven.

Jag tolkar den som ett vänligt "dra åt helvete". Har jag fel?

Dessutom antyder han på att ny lagstiftning på området är påväg under mandatperioden. Eller tolkar jag honom fel igen?

Sina,

Barroso svarar ungefär som man kan förvänta sig. Jag skulle inte säga att det är ett vänligt "dra åt helvete" eftersom han säger att Kommissionen ska dra igång en reform av upphovsrätten, precis vad Amelia frågar efter. Men visst är svaret är lite kryptiskt ;).

Du har därför helt rätt i att ny lagstiftning är på väg under mandatperioden. Amelia förutsåg att Kommissionen kunde komma att besluta om det och tog bland annat därför initiativ till det här brevet.

Sina,
Absolut, så kan det säkert vara. Kommissionen (Kommissionär Michael Barnier) annonserade reformen på ett seminarium som ordnades av Marielle Gallo, den upphovsrättsmaximalistiska Eu-parlamentsledamot som driver upphovsrättsfrågor för den konservativa gruppen i parlamentet.

Du har helt rätt om muren av lobbyister - därför är det så viktigt att vanliga människor ger sin syn på upphovsrätten.

Du har väl svarat på IPRED-konsultationen? Den är en inledande del av reforminitiativet.

Hehe, EU är krångligt som vanligt...

Jag ska svara på konsultationen nu på söndag för jag har tid då. Mest för att jag lovade Amelia att göra det, mindre för att jag tror att det gör någon skillnad.

Sina,
Det gör skillnad - ACTA stoppades till stor del på grund av det stora engagemanget från medborgarna. Och kommissionen är tvungen att ta alla kommentarer i beaktande.

Någon reform av upphovsrätten är inte att vänta. Det kommer inte ske innan Piratpartiet på allvar börjar skjuta ner andra frågor och spela det politiska rävspelet.

Exempelvis genom att skjuta ner frihandelsavtal, stoppa oljeborrningar eller andra saker som hotar företagen som håller sig med stora lobbygrupper i EU. Eller är jag kanske lite för skeptisk till EU som funktion?

Jag tror att du är lite för skeptisk. Men det är sant att upphovsrättsfrågan är väldigt körd. Jag gick idag återigen igenom några av mina skriflitga frågor till kommissionen och svaret på denna är rätt talande: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-20...

"Structured stake-holder dialogue" som kommissionen refererar till är "Licenses for Europe", en plattform där typ hälften av alla deltagare bestämde sig för att helt slopa diskussionerna i våras: http://www.libereurope.eu/L4Ewithdrawal

Så det var ju ingen lyckad handling på något sätt. Då återstår deras utvärdering av upphovsrättsregelverket som sådant.

Ett uttalande från Neelie Kroes i somras gjorde mig dock mycket bekymrad. Det verkar nämligen som att resten av kommissionärerna snarare tänker sig en piece-meal approach där man utvärderar lite i taget - en snippe här, en snippe där. Det tror inte jag är så lyckat, utan snarare behöver vi ta ett helhetsgrepp om direktiv 2001/29/EC och definiera om vad upphovsrätt ska vara i unionen.

Lägg till ny kommentar