Sökformulär

Brev till Michel Barnier om Notice-and-Action i EU

Föregående vecka har jag och nio kollegor skrivit ett brev till kommissionär Michel Barnier om ett Notice-and-Action-direktiv som hans direktorat under inflytande av andra direktorat (framför allt Cecilia Malmströms DG HOME) valt att inte publicera. Kommissionen har under 3 år utrett under vilka omständigheter material ombeds tas bort från nätet (privatlivsskäl, upphovsrättsskäl, andra laggrundade skäl, t ex bilder av utsatta barn, självmordspropaganda, droger, et c) och kommit fram till att sådana nedtagningar sker ytterst godtyckligt. Eftersom i stort sett alla utom upphovsrättsindustrin är missnöjda med denna godtycklighet, föreställde sig Kommissionens departement för marknadsfrågor att man skulle kunna göra ett tydligt regelverk, där man också ger den vars material ombeds tas ned möjlighet att protestera mot nedtagningen (vilket idag alltså inte är möjligt).

Tydligen finns det dock starka krafter i upphovsrättsindustrin och bland kommissionsnissarna med ansvar för inrikesfrågor och polisfrågor som upplever att förutsägbarhet och tydlig anvarsfördelning . Därför har båda dessa krafter bett Michel Barnier, den ansvariga kommissonären, att istället släppa en rekommendation och därmed låsa ute parlamentet ur beslutsprocessen.

Ryktet säger att Barnier till sist beslutat sig för att lyda både upphovsrättsinnehavarna och polisnissarna, men vårt brev lär de behöva svara på. Vi skickade till kommissionären själv, samt hans två högst uppsatta tjänstemän: head of cabinet (Olivier Guersent) och ansvarig för upphovsrättsfrågor (Francois Arbault).

Här är brevet inkopierat:

Dear Commissioner Michel Barnier,

In the European Parliament, we have been closely following the work of the European Commission on notice-and-take-down requests in the online environment.

Previously, some of the European Commission’s projects in this area have been a cause for great concern for citizens, with CleanIT being one example of projects that have undermined citizens’ trust in the Union. Therefore we are relieved to see that it appears to us that this time your services have taken the right approach. We believe the careful investigations undertaken by your services in this field will increase the citizens’ trust in our decision making processes, and will lead to remedies for real problems that many experience in their day-to-day lives[1][2].

However, we have been reached by disturbing news that the proposal for a directive on notice and take-down that was produced by your services may not make it to the Parliament. As elected members and representatives of the European public, this is of high concern to us. The political process will not gain legitimacy if publically elected representatives are not allowed to scrutinize and debate proposals of concern in a transparent and democratic manner.

Therefore we would like to call on you to propose the draft text as a directive for the Member States. It is not acceptable that the Parliament is kept out of these important discussions. If the indications that the directive might collapse into a mere recommendation come true – and in this way the Parliament gets no say – we fear that both the citizens’ trust in European institutions as well as our trust in the European Commission may suffer.

We trust that you agree that a transparent and inclusive mechanism for political decision making is the preferred route for Europe, and we’re looking forward to our further interactions.

Yours sincerely,

Amelia Andersdotter, Malika Benarab-Attou, Sophie In ́t Veld,
Jiří Maštálka, Gianni Pitella, Marietje Schaake, Catherine Trautmann,
Ivo Vajgl, Paweł Zalewski

Members of the European Parliament

[1] http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communications/2012/index...
[2] http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_e...

2 kommentarer

Värt att notera att medundertecknarna representerar alla större politiska grupper i Europaparlamentet; från konservativa till liberaler, gröna, sossar och vänstern.

Lägg till ny kommentar