Sökformulär

Carl Bildt borde arbeta för svenskar, inte för amerikaner

För sex dagar sedan förkunnade Carl Bildt att han och hans tjänstemän utgår ifrån att de är avlyssnade i DN. Det må så vara att Utrikesdepartementet inte har någonting emot att bli avlyssnade av tredje makts säkerhetstjänster, men vi som är svenskar och lyder under Utrikesdepartementet förväntar oss med stor sannolikhet att de ska skydda oss från tredje makt. Carl Bildt och hans tjänstemän får gärna underkasta sig avlyssning så länge de samtidigt säkerställer sig om att vi andra inte blir det.

En sådan skarpsinnig analys av sitt uppdrag har dock Bildt själv inte dragit. Han har tillsammans med brittiska regeringen istället enligt uppgift blockerat ett förhindrande av handelsförhandlingar med USA, som bland annat kommer att röra just övervakning av elektronisk kommunikation i och med sitt kapitel om elektroniska tjänster.

Det är tyvärr symptomatisk för svensk mediabild och för svensk politik: i PRISM-skandalens första skede var människor både arga och upprörda över att amerikanska företag underkastas sig amerikansk militär och följer amerikansk lag (vilket ju egentligen är helt rimligt), samt att amerikansk demokrati inte fungerar (vilket den naturligtvis gör, eftersom den amerikanska demokratin och konstitutionen naturligtvis skyddar amerikanska medborgare, inte svenska). Det som är så tragiskt är att våra egna politiker inte skyddar oss från amerikansk säkerhetstjänst. Det faller på sin egen orimlighet att Carl Bildt, Allan Widman, Birgitta Ohlson, Cecilia Malmström eller Fredrik Reinfeldt skulle sätta amerikanska säkerhetstjänstens intressen framför sina egna medborgares.

Ändå är det precis det som händer.

Under Almedalsveckan deltog jag i två seminarier om EU:s dataskyddsförordning och personuppgiftsskydd i Sverige. Under båda seminarierna tog jag upp den ganska svåra frågan om maktbalans: varför förutsätter våra makthavare att det är vi, medborgarna, som är de onda som ska granskas, samtidigt som de misslyckas totalt med att skapa transparens i sina egna processer?

Frågan har inte fått något ordentligt svar, men mest talande om ointresset för frågan bland befintliga makthavare, både politiska och tekniska, är nog Patrik Fältströms uttalande att han tycker det är viktigt och relevant att den här frågan diskuteras när det inte är valår - han tycker nämligen inte att maktdistributionsfrågan är tillräckligt politiskt viktig för att diskuteras i den demokratiska process när medborgarna väljer vem som ska ha makt.

Underligt, kan tyckas. Spårning och övervakning kan leda till väldigt godtyckliga konsekvenser i maktutövande: människor kan bli rädda för att söka sjukvård om de inte kan göra det anonymt. De kan tappa förtroende för statliga eller kommunala och regionala tjänster som de inte har juridisk eller praktiskt rätt eller möjlighet att undvika. Människor i den offentliga förvaltningen som vill göra ett bra jobb blir också lidande eftersom de vet att de inte kan hjälpa att understryka och bekräfta medborgarnas oro. Vi blir rädda för att uttrycka vår mening, gentemot både privata och statliga aktörer. Vi blir rädda för att vårt beteende ska leda till olyckliga konsekvenser i vårt privatliv - vi har inget sett att garantera att en människa med helt goda avsikter gentemot någon annan, gör våra egna liv mycket svårare i sina försök att hjälpa sin egen vän. De som övervakar och de som har kunskap blir en överklass i samhället, som man gör bäst i att hålla sig på god fot med eller lida godtyckets risk. Saker tagna ur sitt sammanhang blir plötsligt väggen mellan medborgaren och jobbet, myndigheten och medborgaren (bygglov, t ex) eller medborgaren och dess vänner. Det är den maktöverföringen som har skett i rättsväsendet senaste åren, i polisväsendet, åklagarväsendet, till privata aktörer och säkerhetsbolag, mot FRA och i förhållande till staten. Olyckligtvis har varken vår utrikesminister eller näringsministerns tekniska rådgivare uppfattningen om att det här är ett problem. Och det är klart att varken tekniska rådgivare med makt, eller utrikesministrar med makt, har ett intresse av att under valår diskutera frågor som i slutändan innebär att de själva ser sämre ut inför medborgarna eller att de och deras vänner får mindre inflytande och makt över alla andra.

13 kommentarer

Värt att veta om Patrik Fältström, förutom att han är en sympatisk herre, är att hans tidigare arbetsgivare heter Cisco, som är världens största leverantör av nätverksutrustning.

Som amerikanskt företag så är Cisco tvingade av amerikansk lagstiftning, som Calea (Communications Assistance for Law Enforcement Act) och Patriot Act, att tillhandahålla "döröppnare".

Cisco's nätverksutrustning nyttjas till majoriteten av alla Internets knutpunkter i Sverige och övriga världen.

För den som intresserad av Cisco och Sverige så kan man läsa en hel del i boken "De byggde Internet i Sverige": http://www.sunet.se/download/18.6d7c8917128274d3dd080005975/

Det är en gammal välkänd sanning att man inte biter den hand som föder en.

Nej, Cisco används inte så mycket för knutpunkter, tex inte av oss på Netnod som har de största knutpunkterna i Sverige. Vi använder Brocade som i och för sig är ett annat amerikanskt företag, men rätt ska vara rätt.

Ja, det är Netnod's knupunkter. Som det torde vara bekant nu, så finns det även andra icke-officiella knutpunker.

Vid det här laget bör ni på Netnod ta och överväga att byta från Brocade till helsvenska nätverks-produkter, desigande och tillverkade i Sverige. Ifall ni vill ha riktig koll på vad som händer i era noder.

Synd bara att det inte finns något helsvenskt alternativ. Så tanken var gullig, men tyvärr är den praktiskt ogenomförbar.

Vilken nation hård- eller mjukvara kommer ifrån spelar egentligen mindre roll. Det som är viktigt är att många ögon kan syna en plattform. Tyvärr, finns det även här - otroligt lite såkallad "öppen hårdvara". Dock finns det oerhört mycket öppen mjukvara.

Även om du har fullt öppen både hård- samt mjukvara - är det omöjligt att veta vad som händer på samtliga förbindelser och vad som händer mellan olika punkter i nätet.

Jag tror du tar NETNOD IX Sverige AB för en större pjäs än vad de är. Alla operatörer går dessutom inte genom NETNOD's knytpunkter.

För övrigt, finns det givetvis fler gemensamma knytpunkter än enbart NETNOD IX Sverige AB's så klart. Det finns många andra mindre knytpunkter, även dessa att betrakta som officiella.

Jag tror differensen kan förklaras med hänvisning till Carl Bildts tekniska kompetens. Eller bristen därav.

Det är en del missförstånd här, att jag inte vill detta ska diskuteras under ett valår är för att jag ser att denna viktiga fråga skulle drunkna i diskussioner om trängselskatter, skolfrågor, fastighetsskatt och hur siffror om arbetslöshet skall tolkas.

Dvs, precis för att frågan är viktig. Och måste diskuteras.

Jag tror att vi gör olika tolkningar av vilka diskussioner som spelar roll i val. När det gäller allmänt maktupplåtande från staten kommer det alltid vara kontraproduktivt för staten att ge upp sin egen makt - varför skulle man göra det? På samma sätt som du värderar det inflytande och den makt du upplever dig ha, och dessutom (hoppas jag) anser att du använder det inflytandet och makten på ett ansvarstagande sätt, tycker staten att den är mycket ansvarstagande och god, alltid. Företag är likadana - de har mycket makt, och är av naturliga skäl helt övertygade om att de gör det bästa möjliga för alla med den makten. Vi tycker alla vanligtvis att vi själva är bäst på att utöva makt - det är därför politiska diskussioner ofta urartar i "om jag vore diktator...."

Företags ovilja att dela med sig av makt kan vi lagstifta om via staten. Staten har ett mindre principiellt problem med att begränsa företags inflytande än sitt eget, eftersom det är lättare att se vageln i andras ögon än bjälken i sitt eget (även om det här givetvis också delvis är ideologiskt betingat, och/eller betingat av t ex korruption eller vänskapskorruption). Men frågan kvarstår hur tar man hand om staten? Inte ens riktiga nyliberaler som Thatcher lyckas ju rå på t ex militärmakt och GHCQ, för nyliberalerna hamnar alltid i en situation där det enda de kan göra är att använda statens makt, och så fort man har makt måste man på något sätt utgå ifrån att man hanterar den på ett ansvarsfullt sätt.

Förmodligen är det bästa eller enda sättet att göra något att etablera en stark diskurs i samhället som bygger på ansvar och transparens för dem med mycket makt, och skydd för privatliv och kommunikation från medborgare som har lite makt. Det behöver göras i allmänna val så att den politiska valutan (antal röster) får ett stort värde av att förespråka sådana principer. Det här är liksom priset för en demokrati - det som ger framgång i val är det som också sätter normer för samhället. Om den politiska valutan blir helt oavhängig maktfördelningsvärderingar kommer det politiska systemet aldrig att ge någonting annat än det vi har idag, vilket är en utrikesminister som ger blanka fan i sina medborgare, och ett alternativ på andra sidan blockgränsen som med stor sannolikhet inte heller gör det. Så det du har sagt är att du tycker att diskussionen ska bortkopplas från den politiska valutan, vilket betyder att du har bortkopplat värderingarna i grunden för beslutsfattandet från de som fattar beslut.

Ta det här enkla exemplet på total paradox: vi publicerar inte företagsinformation i offentliga domar (marknadsandelar, juridiska ombud, et c) eftersom någon med pengar lyckats lobba bort det, men vi publicerar en massa privat information om vittnen och dömda i våldsbrott. De som begår våldsbrott, och de som är offer för eller bevittnar våldsbrott är nämligen ekonomiskt svaga (i samhället) så de har inte kunnat köpa sig konfidentialitet. Vi behöver någon form av värderingar i samhället som gör att det inte är så i fall som gäller kunskapsfördelning.

"..nämligen ekonomiskt svaga (i samhället) så de har inte kunnat köpa sig konfidentialitet. Vi behöver någon form av värderingar i samhället som gör att det inte är så i fall som gäller kunskapsfördelning."

Kort och gott. Tills det kommer en ändring till stånd, så behövs det flera "Snowden", gärna några svenska sådana. :-) Du kommer att bli inskriven i historieböckerna, du räddar demokratin, så det är väl värt mödan.

Det här är en orättvis och slarvig kommentar! "Vi utgår från att vi blir avlyssnade OCH DÄRFÖR VIDTAR VI ÅTGÄRDER" sa Bildt! Hur får du det till att de "inte har något emot" det?

De vidtar inga åtgärder för att hjälpa oss som inte jobbar på Utrikesdepartementet. Vi vanliga medborgare kan inte i varje daglig situation i kontakten med nära och kära, våra läkare, banken, CSN, studievägledare, skolan och addressändringen bete oss som säkerhetsagenter. Det vore befängt och förmodligen skadligt för hela samhället om vi gjorde det, och jag antar att det inte är Utrikesministerns avsikt att mena att vi bör göra det. Jag finner mig alltså i att han upplever det som relevant för hans departement att bete sig på det sättet, men jag kan tycka att han bör anstränga sig mycket mer för att de han tjänar, svenska folket, inte ska behöva göra det.

Det är förstås en smaksak, och man behöver ju inte se Utrikesministerns roll som att föra en politik som är bra för svenska folket.

Lägg till ny kommentar