Sökformulär

På läslistan: Bedrägeriguide

Diskussionen om bluffakturor fortsätter med en intressant vändning. Signaturen @internetsweden från Twitter menar att jag hävdar att dataskyddsförordningen gäller för näringsidkare, vilket jag inte sagt. Tvärtom underströk jag flera gånger i mitt blogginlägg igår dataskyddsförordningens normerande effekter som är att om man tränar människor i att de inte har makt över sig själva och sina liv, kommer de också bete sig som att de inte har det. Jag hänvisade i denna slutsats till en av världens högst erkända säkerhetsingenjörer, och @internetsweden menar i kontrast att jag är "tramsig".

Jag har bemödat mig att läsa både @internetsweden och @knytanders viktiga och relevanta bidrag om ämnet #bluffakturor - nu väntar jag mig att de har något bättre argument än att de själva upplever sig ha mer rätt än mig. Den första anmärkningen är så klart att @internetsweden säger samma saker som @knytanders, men att @knytanders formulerat sig bättre.

Jag lade särskilt märke till "varniningar" - ett för mig hittills okänt begrepp som tydligen är vanligt på internet - på sidan 37. Kanske omintetgör detta mina argument om att dataskyddsförordningen som normerande lagstiftning hjälper människor ha en bättre relation till sina uppgifter, men jag finner det mer sannolikt att det är ett stavfel.

I övrigt framkommer ingen ny information i @internetsweden:s text som inte redan tagits upp i mitt tidigare inlägg.

Kommentarer

Lägg till ny kommentar