Sökformulär

Upphovsrättsreformen kommer: därför påverkar EU oss

Upphovsrätten har orsakat svåra politiska strider i mer än 20 år. Men om det är förläggare, skivbolag och filmindustri som hittills dominerat diskussionerna om upphovsrätt, har fler röster nu börjat få plats. Den tydligaste markören på att det särskilt i EU blivit en ekonomiskt ohållbar situation med dagens upphovsrätt, är att EU-kommissionen förra året i december öppnade ett samråd om huruvida upphovsrätten orsakar problem. Hemsidorna copywrongs.eu och youcan.fixcopyright.eu hjälpte 5662 privatpersoner från hela EU att svara på samrådet.

Totalt svarade fler än 11000 aktörer från olika delar av det europeiska samhället. Och nu har kommissionen gjort en sammanställning av svaren. Via InfoJustice och Governance Across Borders fann jag dessa två sammanställningar av vem som vill vad med upphovsrätten:

Som GxB skriver är det tydligt att både användare och institutioner (bibliotek, myndigheter, lärosäten, osv) vill ha en förändring, medan förläggare, skivbolag och filmbolag inte vill ha förändring. IT-industrin är förvånansvärt neutral och framstår också i kommissionens sammanställning av samrådssvaren mest som att de plågsamt försöker undvika att "välja sida".

Det som är hoppingivande i kommissionens sammanställning är att europeiska medborgare och individer framstår som väldigt kloka. I sammanställningen syns bland andra följande citat från slutanvändare, medborgare och användare:

"A number of suggestions are put forwardto introduce new exceptions, such as for user-generated content, file sharing between individuals and text and data" (s. 30)

"[A] number of responses emphasise that contracts should not be allowed to override exceptions and that right holders should be prevented from limiting the use of exceptions by technological protection measures." (s. 30)

"[U]sers call for a broad exception for non-commercial use of protected works in educational contexts: they believe that the exception should not be limited to educational establishments, teachers and students but should cover all educational activities (including non-formal education) and should not give rise to compensation" (s. 54)

"Most [user/consumer] respondents consider that open access publishing is a suitable solution to increase access to research content." (s. 59)

"[M]aking relevant existing exceptions (parody, quotation and incidental use and private copying are mentioned) mandatory across all Member States or by introducing a new exception to cover transformative uses [is desirable]." (s. 68)

"Some consumers claim that the current private copying and reprography schemes need to be completely overhauled as they are at odds with modern technologies and consumption patterns, and, in that context, most of these stakeholders are against the possibility of applying levies to a use that has already been licensed." (s. 72)

"Consumers generally do not favour further involvement of intermediaries, neither through a modification of the liability regime provided for in the E-Commerce Directive nor through the use of injunctions that would require internet service providers (ISPs) to monitor content and prevent future infringement." (s. 83)

"Many responses from consumers state that /.../ the current civil enforcement framework is biased towards the interests of rightholders and there is a need for more balanced copyright rules that can be understood (and followed) easily by all stakeholders." (s. 83)

"Among issues not specifically covered by the consultation documents, end users/consumers refer to the need to increase legal certainty with regards to sharing copyright protected content through ‘peer-to-peer’ (P2P) networks. Many end users/consumers also consider that legal protection of technological protection measures should be abolished. They consider that technological protection measures are a nuisance for consumers and that they make access to content and its reuse difficult or impossible." (s. 92)

En positiv överraskning var att många medborgare hänvisar (s. 7) till den utomordentliga modellagen CopyrightCode.EU, skriven 2007 av en stor grupp väl respekterade akademiker. Många av de problem som användare tar upp är redan lösta i Copyright Code. Bättre juridisk säkerhet för P2P-nätverk och fildelning saknas, så klart.

Knäckfrågan för de kommande fem åren är hur ovanstående kloka insikter från europeiska medborgare kan bevaras genom lagstiftningsprocessen. Det är uppenbart från början att lobbytrycket i Bryssel främst kommer att komma från IT-företagen och film-, bok- och skivförlag. Bland medlemsstaternas regeringar märks en hög nivå av konservatism - i stort sett alla åtgärder föreslås utredas mer, ses över, eller kvarstå som de är. Medlemsländerna ligger oftare nära upphovsrättsindustrin än någon av de andra grupperna kommissionen redovisar (institutioner, mellanhänder, användare, förläggare, kostnärer, insamlingssällskap).

Tack vare det stora engagemang och de många medborgare som svarade individuellt på samrådet har kommissionen inte kunnat påstå att vi medborgare bara kopierar formulärtexter och skickar in! Det är tydligt från sammanställningen att många medborgare lagt ned både tid och tanke på att faktiskt formulera relevanta invändningar mot dagens situation.

Hela kommissionens samråd kan hittas på den här länken. Svenska regeringen har inte skickat in ett svar på samrådet - en bra och tydlig omedelbar handling att genomföra när vår nya regering tillträder i höst kan vara att skicka vykort till departementet och påminna dem om att regeringens stöd för alla ovanstående reformförslag i EU vore guld värt!

Kommentarer

Lägg till ny kommentar