Sökformulär

Målvaktsverksamhet i Piratpartiet

Varför ska man ha ett politiskt parti istället för en civilsamhällesorganisation? Eftersom politiker inte ändrar på sig förrän de tror att de annars förlorar jobbet. Demokratin är en ganska enkel ekvation där politiker vill berika sig på allmänhetens bekostnad, och allmänheten i gengäld får bestämma vem som får det nöjet.

Piratpartiet är grundat på de premisserna, och jag tror att de fortfarande håller. Med det sagt känner jag inte igen mig i Piratpartiet idag, varken organisatoriskt, politiskt eller på något annat sätt. Det är ett parti som driver politik som är helt främmande från den jag tycker är viktig, det är ett parti som inte vill ta i de konflikter jag tycker är viktiga på det sätt jag tycker är bra, och det är ett parti som förfogar över sina tillgångar, sina aktivister och sitt ledarskap på ett sätt jag blir så hopplöst modstulen av att jag inte vet vad jag ska göra av mig.

Partiledningen har blivit i stort sett omöjlig att kritisera. När partiledningen gång på gång givit upp i partiets huvudfrågor - dataskyddsförordningen var för svår, Rättighetsalliansen för tuff, upphovsrättsreformen "en feedbackprocess i Bryssel", och fildelning något man "blir trött på" - har all kritik avfärdats som personliga aversioner mot Anna Troberg. Det enda vettiga jag lyckats utröna om Anna Trobergs ledarskap är att hennes anställning är "mycket värdefull" - högre precisering än så av vad det är hon faktiskt gör har inte gått att få, från något håll. Detta är frustrerande, eftersom jag när jag satt i EU-parlamentet samtidigt upplevde att Anna gjorde sig otillgänglig (hon svarade aldrig i telefon på 2,5 år trots att jag försökt nå henne vid olika tidpunkter på dagen och av relevanta skäl), och att hon eller hennes medarbetare i partiledningen dessutom satte de flesta av mina försök till medlemsmobilisering i sank (se ovan).

Den politiska inriktningen i partiet är otydlig. Vi har ett 76 sidor långt principprogram, det är lätt att fylla ut många sidor med många ord utan att egentligen säga något, och det känns som att Piratpartiet hamnat där. Anna Troberg vill ha fler rättigheter för HBTQ-personer. En partimedlem berättade att den ville bli vald för att göra sin mamma glad. En annan partimedlem hade svårt att motivera varför Piratpartiet är ett bättre val än Miljöpartiet, givet partiets valprogram i Stockholm. Den uppenbara fåran i svensk politik som saknas är socialliberalismen, men mot denna har man knappast tagit några tydliga steg trots att socialliberalismen vore en väldigt bra kompromiss mellan vårt samtidiga avståndstagande från vänster- och högerpolitik.

Inför höstmötet förra året gick flera viktiga strider av stapeln: partiledaren ville ha större utrymme i EU-valskampanjen än vad toppkandidaterna skulle få. Att Anna Troberg i slutändan hamnade trea på listan är för att hon är avundsjuk och inte vill släppa fram andra. Genom att själv vara toppkandidat kunde hon undvika att känna sig åsidosatt av Bryssel-folket (mig och Christian). Partistyrelsen lyckades föga med att hålla tillbaka Anna Trobergs anspråk på uppmärksamhet. Valberedningen sammankallades av en person som Anna Troberg satt i partiledningens lilla kärngrupp - alltså en betygad lojalist till Anna. Trots att både valberedning och partistyrelse alltså i teorin tillsätts helt oberoende av partiledaren har ingen av grupperna lyckats ha ryggrad nog att säga emot.

Partiledningen stödde sedan implicit Christian Engström som första namn på listan eftersom han betalar Anna Trobergs lön (detta var en faktisk diskussion på forumet!), vilket ansågs vara "mycket värdefullt" på ospecifik grund av Henrik Bränden. Det är väldigt dåligt för partiet att valberedningen, partiledningen och sedermera också partiet fann sig i att man satte listorna efter vem som betalar vem. Det ger en dålig eftersmak, som förstärks av Rick Falkvinges blogginlägg som på ett mer transparent sätt kommunicerade vad som var i görningen. Trots mina många svårigheter med Rick Falkvinge genom tiderna är han ärlig och rakryggad på ett sätt jag inte upplever att Anna Troberg, Henrik Bränden och Göran Widham har varit.

Partiledningens val att stödja Christian Engström gav också partiet en tydligt EU-kritisk profil och en politisk framhållning att EU inte ska få mer makt. Anna Troberg hanterade detta genom att skriva under en deklaration om att EU borde straffa medlemsländer som inte har tillräckligt bra lagstiftning om HBTQ-personer. Jag påtalade i öppen kommunikation med alla EU-kandidater att vi antingen tycker att EU inte ska ha mer makt, eller att EU:s makt ska utökas radikalt. För min del har det varit egalt - jag vill ha ett EU som ägnar sig åt rätt saker, inte nödvändigtvis fler, färre eller samma antal saker, men i detta upplevde jag inte att partiet givit mig mandat. Partiledningen trixade sig förbi invändningen genom att anse att partiets principprogram inte gav stöd åt toppkandidaten Christian Engströms politiska inställning till EU. Den enda kandidaten på EU-listan som reagerade på toppkandidaten tillika partiledarens uppenbara hyckleri var Gun Svensson. I praktiken sålde Anna Troberg sin politiska rätt att hävda maktutökning i EU för 45000 kronor i månaden, och lyckades sedan inte stå för det. Åtminstone tre av våra topp tio-kandidater gav henne stöd i detta genom att skriva under samma deklaration.

Efter förlusten i EU-valet har inga omvärderingar gjorts. Det tillsattes en utvärderingsgrupp för EU-valet. Denna kritiserades hårt av Anna Trobergs sekreterare Marit Delden på partistyrelsens e-postlista efter att Carl-Johan Rehbinder uttryckt stöd för Nicholas Miles hårda kritik mot partiets avsaknade kamplust. Efter det har utvärderingsarbetet tystat ned, eller i vilket fall inte fått effekt på valplaneringen. Torbjörn Wester konstaterar i samma text att två tredjedelar av de som röstar på oss gör det för att de tycker om det vi gjort i Bryssel, men att partiet upplevs som för smalt.

Vi har två anställda, Marit Delden och Torbjörn Wester. Posterna utlystes för runt en halv miljon svenska kronor inför supervalåret med arbetsbeskrivningar som inte tillät öppen rekrytering - Anna ville ha Marit och Torbjörn, och Marit och Torbjörn är lojala mot Anna. Vi var några som menade att PR-konsulten Erik Lakomaa var ett bra alternativ för partiet - han är erkänt en av Sveriges bästa konsulter i sitt område men möttes av misstänksamhet från Henrik Bränden (som inte gillar outsiders), Anna Troberg, Marie Andersson och Göran Widham. Vid senare konversationer med dessa människor har det framstått för mig som att partiledningens kärntrupper missförstår att ledarskap inte nödvändigtvis innebär att man slaviskt följer en konsults rådgivning bara för att man tar emot den. Återigen osäkerhet, misstänksamhet och dåligt ledarskap.

Vi har tappat två ledamöter i folkvald församling. De senaste veckorna har partiledningen också rumsterats om - två medlemmar i partiledningen avgår, men det gör också partiets ekonomiskt ansvariga. Varför det?

Jo, för att partiet just nu är utsatt för målvaktsverksamhet från samma svaga, obegripliga och märkliga ledarskap som omgivit Anna Troberg i ett flertal år. Anna är inte en klok förvaltare i jämförelse med Ricks bombastiska ledarskap (som också var problemkantat), utan en långsint och misstänksam människa som sätter sig själv i första rummet - partiet i andra. Det är inte bara Annas fel - styrelsen, resten av partiledningen och många aktivister hjälper Anna Troberg upprätthålla denna typ av ledarskap.

För att Anna Troberg ska kunna fortsätta sitt "mycket värdefulla" arbete, ges hon av partiledningen och partistyrelsen ett avgångsvederlag en fallskärm på motsvarande 354000 kronor för ett riksdagsval hon inte vill vinna, och där organisationen har givit upp, ty styrelsen fann det lämpligt att just Anna, i det fall Christian Engström inte kunde anställa henne efter EU-valet, är den person som bäst meriteras med partiets gemensamma resurser. Partistyrelsen vill enligt rykte inte göra Anna upprörd, och därför går man med på detta. Ute i organisationen är uppgivenheten enorm.

Utdelningen av partiets numera tre heltidstjänster för en kostnad av nästan en miljon kronor under 2014 är otydlig. Under EU-valskampanjen kunde Marit Delden inte organisera evenemang för mig i Sundsvall eftersom hon var upptagen med att administrera Annas märkliga ledarskap. Torbjörn Wester har i och för sig en aktivistgrupp i Norrköping som jag besökt och som verkade väldigt häftig, men detta har man också haft i till exempel Lund - där vi inte behövde betala en heltidsanställd för detta. På de flesta orter jag besökte under EU-valskampanjen fanns pengar, men inga ideer - ingen visste man kunde eller skulle göra. Om ideer uppstod hette det istället att styrelsemötet inte kunde sammankallas tillräckligt snabbt.

Det som är ledsammast är att ingen förstår hur man ska åtgärda detta. Ung Pirat försöker köra sitt eget rejs med vartåt? Mångfaldspolitik finns det redan gott om i samhället. Olika olyckliga lokala aktivister försöker vara ett gott föredöme där de är, och väntar på att Anna ska försvinna - däremot är det otydligare vem som kan ta över, eller vad det ens finns för poäng med partiet. I Bryssel sitter Mattias Bjärnemalm med nytt tjänstemannajobb och drömmer om en europeisk organisation som utan resurser ska kunna utvisa ett tydligare ledarskap för svenska pirater än det som två ledamöter redan lyckades visa under de fem år vi faktiskt var representerade - om Anna Troberg och partiet på hemmaplan så skickligt distanserar sig från två heltidspolitiker med totalt åtta heltidsmedarbetare (Rick och Anna undantagna) är det osannolikt att en europeisk super-byråkrati kommer lyckas bättre.

Om man i slutändan försöker bygga upp något igen, kommer det vara med mycket knappa resurser, då Anna Troberg länsar partiets kistor innan hon med stor sannolikhet avgår efter vad som av de flesta i partiet ses som en oundviklig valförlust i höst. Det vore bra om partistyrelsen kunde resa sig och göra någonting konstruktivt med de resurser partistyrelsen ändå förfogar över:

  • Vi behöver enkla utskick till de regioner där vi faktiskt kan få väljarstöd. Uttryck enkelt och konkret vad Piratpartiets informationspolitik går ut på. Erbjud (gratis) homeparty med antingen mig eller Gustav Nipe. Gör detta inom två veckor så kan vi lägga augusti på att förklara hur IT-politiken angår alla, oavsett var de bor eller hur de beter sig.
  • Partiet behöver sluta oroa sig för att internet inte påverkar tillräckligt många tillräckligt ofta för att vara en legitim och bred fråga med stora implikationer för hela samhället.
  • Vi behöver trycksaker som är enkla att printa hemma, med tydliga frågeställningar. Grafisk profil är någonting man skaffar när man har råd att ha en marknadsföringsavdelning. Det har partiet inte nu.
  • Partiets pengar behöver gå till saker som är nyttiga för hela partiet. Anna Troberg behöver inte ett avgångsvederlag mer än någon annan partimedlem. Satsa hellre på direktreklam och radioreklam. Torbjörn Westers och Marit Deldens viktiga insatser kan säkerligen göras på volontärbasis precis som alla andras insatser under valkampanjen(!)

När jag dryftat dessa tankar med många olika personer har de generellt sett tagits emot väl. Problemet är att ingen förstår hur man påverkar partiledningen eller partistyrelsen. Det betyder att resurserna inte finns, uppgivenheten är på max, och min egen ledsenhet går också upp och ned - jag blir glad när jag tror att jag kan förändra världen, och ledsen när jag inser att Piratpartiet inte under några omständigheter verkar vara en bra plattform för detta.

En mer eller mindre direkt anledning till att jag skriver ned det här är att jag tidigare varit ganska hård mot institutioner i samhället jag anser inte visar ledarskap i förhållande till den makt jag upplever att institutionerna har. Med min andraplats på riksdagslistan och mer än fyra års trötthet i bagaget, där jag snällt låtit bli att låta righteous rage agera inne i partiet på samma sätt som utanför, kändes det rättvist mot de som tidigare fått sig kängor att jag också plitar ned det här.

164 kommentarer

Man kan se att detta är baserat på insikt, varför har dock inte insikten kommit innan?

Ideérna

Vi behöver enkla utskick till de regioner där vi faktiskt kan få väljarstöd. Uttryck enkelt och konkret vad Piratpartiets informationspolitik går ut på. Erbjud (gratis) homeparty med antingen mig eller Gustav Nipe. Gör detta inom två veckor så kan vi lägga augusti på att förklara hur IT-politiken angår alla, oavsett var de bor eller hur de beter sig.
Partiet behöver sluta oroa sig för att internet inte påverkar tillräckligt många tillräckligt ofta för att vara en legitim och bred fråga med stora implikationer för hela samhället.
Vi behöver trycksaker som är enkla att printa hemma, med tydliga frågeställningar. Grafisk profil är någonting man skaffar när man har råd att ha en marknadsföringsavdelning. Det har partiet inte nu.
Partiets pengar behöver gå till saker som är nyttiga för hela partiet. Anna Troberg behöver inte ett avgångsvederlag mer än någon annan partimedlem. Satsa hellre på direktreklam och radioreklam. Torbjörn Westers och Marit Deldens viktiga insatser kan säkerligen göras på volontärbasis precis som alla andras insatser under valkampanjen(!)

Låter bra dock i mina öron!

Förutom valet av mediaköp som vore att kasta feta pengar i sjön så är det goda idéer.

Tack för att du skriver allt detta och fortfarande väljer att stanna i partiet! Jag läste hela inlägget och var hela tiden orolig för att du skulle skriva "och därför lämnar jag nu Piratpartiet". Hoppas att det inte behöver gå så långt.

Detta inlägg väcker ju en del avsmak mot att rösta på det nuvarande piratpartiet, som att det mer eller mindre skulle vara en nästan bortkastad röst.

Jag skulle säga att ingen röst på PP är bortkastad. Får vi mandat kommer fortfarande många viktiga frågor kunna tas upp. Dessutom finns det många pirater som har en chans att komma in i kommuner och göra skillnad på den nivån.

PP är fortfarande långt mycket bättre än något alternativ.

Jag brukar svara de som pratar om "bortkastade röster" att en röst inte är bortkastad även om vi inte ens når 1%. Varje röst extra kan mycket väl ge aktivister och medlemmar den extra styrka som krävs för att orka kämpa vidare och fortsätta nästa år, och året därpå.

Rösta på de frågor och lösningar du vill se långsiktigt. Inte kortsiktiga taktikröstningar. Jag tror iaf att jag sover bättre när jag gör så.

Jag håller med Anders Andersson i detta - det är aldrig bortkastat att ge uttryck för sina egna politiska prioriteringar i ett val.

Ett väljarproblem med demokrati är att demokratin är en samling processer som långsamt rör sig åt olika håll. En röst på Piratpartiet vänder processen.

I just rättssäkerhetsfrågor på internet, angående kommunikation och liknande frågor är det som behövs i dagsläget i Sverige en upplyst despot på justitiedepartementet. Det kommer så mycket tokigheter ur Justitiedepartementet att bara ett klokt och dådkraftigt ledarskap med en stark övertygelse om hur maktbalans ska upprätthållas egentligen på riktigt kan skapa början på de förändringar som behövs.

Att en sådan person skulle kunna slå sig upp till en sådan post är dock ytterst osannolikt. Återstår då att lägga röster på Piratpartiet.

Tvärtom min vän, PP är det enda parti - vad jag känner till - där det är möjligt att föra en diskussion inför öppen ridå, vilket Amelias inlägg öppnat för. Därför är Ditt och andras engagemang betydelsefullt. Frustrationen p g a utgången i EU-valet gör att vi alla är offer för känslostormar på gott och ont. I ett parti, som prisar öppenhet och transparens, ställs krav på oss alla att uthärda och hantera andras kritik. Detta utan att ta den som en total nedvärdering av oss som människor. I ett kollektiv finns mer än en förklaring till att vi inte alltid gör så som vi av och till gett uttryck för. Jag gillar att Amelia lättar på trycket och visar sin besvikelse samtidigt som hon har en ambition att bidra med stoff som - rätt uppfattat - kan leda till en förändring till det bättre. Som samhällsintresserad och medveten om att det krävs både en politisk organisation och ett politiskt engagemang, kan jag inte bortse från att vi lever i en tid då vi ska gå från en tillvaro där makt tidigare har utövats i slutna rum till en framtid där en mycket aktiv del av medborgarna inte nöjer sig med att bara vara röstboskap. Detta samtidigt som en stor del av de röstberättigade medborgarna är omedvetna om att deras röster har betydelse för vilken framtid som vi och nationen står inför. I det sista ligger den stora utmaningen. Med en osviklig tilltro till unga människors förmåga att göra gott har jag valt att engagera mig i Piratpartiet. Detta i hopp om att dagens unga människor ska vara klokare än tidigare generationers och klara av att föra en konstruktiv diskussion - även om man känner sig sårad av andras beskrivning av läget. Häromdagen twittrade jag "Undrar om man inte kan begära att vuxna ska klara av att ta ansvar för egna reaktioner på andras provokationer?" Detta sedan jag tröttnat på allt snack om näthat. Jag är skittrött på att andra ska ta ansvar för om någon känner sig sårad av något som sägs. Yttrandefrihet förutsätter tolerans och tolerans innebär att tålmodigt uthärda det som man ogillar, Det tycker jag att alla ska tugga i sig! Den som tror att man kan åstadkomma under genom att göra sig av med x antal personer, avslöjar sig - de tror att det finns en qvick fix! Till dem säger jag (som jag sagt många gånger till Ola Andersson): - Börja i ditt eget hörn och visa att det som du tror på är framgångsrikt, då kommer andra att följa efter. Men, han och andra verkar ha uppfattningen att vi kan förändra världen genom ett centralt beslut, som sedan ska tryckas på andra uppifrån och ner. Detta är så långt ifrån det som jag uppfattat att Piratpartiet står för med sin Tre-Pirats-Regel. Om jag ska formulera vad jag har bekymmer med inför höstens val är det detta; Jag behöver 1. En lokal grupp som kan klara av utdelningen av flyers och ta diskussionen med alla semesterfirare i Norrtälje; 2. Ett gäng som kan klara av affischeringen inför valet och 3. Ett gäng som kan förse både vallokaler för förtidsröstande och röstande på valdagen med valsedlar. Med det vill jag ha sagt att vi har ett val att klara av och därför tycker jag att den här diskussionen om partiledningen måste bli en senare diskussion - föreställer mig att vi nu satsar på riksdagslista och andra listor för olika delar där PP ställer upp.

Kul att omnämnas, men de åsikter och lösningar du tillskriver mig är inte alls de jag står för eller har föreslagit eller propagerat för. Alls. Men dessa påståenden hör till ett narrativ som ofta upprepas från vissa personer i styrelse och ledning och deras rent ut sagt stolliga fanclub. Då flera kommer med samma narrativ, så verkar det mera sant, hur många gånger jag än förklarar att det inte är det.

Situationen (vad du ser) är att du kommer in i ett rum där personer befunnit sig i flera timmar. Du observerar att en person är rätt trött och less på de övriga och drar då slutsatsen att den personen är det fel på, den personen är otrevlig eller osocial tex (tillmälen som använts). Men vad hände några timmar FÖRE du ramlade in i det där rummet. Det vet du ju faktiskt ingeting om eller hur? Kan det finnas orsaker till att en person är trött och less? Nä, enligt dig som baserar din uppfattning på 12 sekunders observation av flera timmars skeenden du inte sett kan det ju inte vara så. Ungefär på den nivån ligger din analys här, du uttalar dig faktiskt om saker du inte har en susning om.

Vad som har hänt: Jag observerade att det fanns ett behov av något. Det upprepades väldans många gånger att en arbetsarea för aktivism behövs. Något så enkelt som en plats att dela filer tex. Layouter av affischer man kan remixa som Amelia nämner i sitt blogginlägg. Idag finns inget sätt för aktivister i tex Linköping som har producerat en affisch att dela den med aktivister i Norrtälje, utan att veta vad de heter och har för epostadress. Du som bor i Norrtälje skulle aldrig få för dig att fråga de i Linköping vem som har de filerna. Det är bara "word of mouth" via personliga relationer som kommunikation sker mellan partimedlemmar. Det är ett gigantiskt misslyckande i Sveriges mest IT-kunniga parti. Det är EN funktion på ett aktivistforum, kunna dela sådana filer. Andra funktioner var att utbilda människor i aktivism, hålla reda på referenser men framförallt finna människor som vill göra saker. (Faktiskt, MP har tänkt i samma banor tex, kolla deras aktivismsite och deras kampanjgeneral för har skrivit in som första mål i den att det skall vara den roligaste kampanjen som finns att delta i, det är rätt tänkt).

Jag såg detta behov och några till för några år sedan. Jag insåg också att det är innehållet i ett sådant forum som är poängen, inte den specifika tekniska lösningen. Jag insåg även att det är bråttom, det behövdes NU (dvs för två år sedan). Så jag skapade ett forum, fyllde det med innehåll som visade hur det kunde se ut om man var några stycken att jobba med det när det varit igång ett tag, visade upp det, bjöd in alla och föreslog att något sådant här skulle vi kunna använda om man som jag tycker det är en bra ide. Jag sade samtidigt att jag var villig att överföra allt innehåll i någon annan teknisk lösning om det av någon anledning var så att det skulle kunna funka ytterligare lite bättre och toppa hela grejen.

Ett sådant intiativ borde applåderas eller hur? Nä, det är PPs styrelse och ledning vi talar om här. Jag fick tex höra att det är inte tillåtet för mig som aktivist att förespråka att min egna lösning på ett problem skall användas av partiet! Det är inte min roll helt enkelt. Jomentjena, var fan står det? Och sen när då?! (Henrik Bränden upprepade detta ofta tex. )

Ledningen sågade forumet, vägrar att sprida infon om forumet till de då 16000 medlemmarna och bjuda in dem till detta för att se om det lyfter på det viset. En diskussion om nytt aktivistforum hade 200 inlägg och mitt forum nämndes EN gång. Det betyder att det då i praktiken inte funkar, för iden var just att nå inaktiva medlemmar och göra dem aktiva, genom att underlätta aktivism och få flera tillgängliga arbetstimmar totalt sett. Fullt medvetet så saboterar man ett aktivistinitiativ.

NU kommer du in i rummet och observerar att jag är trött och less och godtar att de övriga anser att jag är otrevlig, och drar slutsatsen jag gjort fel, för de andra säger ju det flera stycken. OK.

Så allt Anna påstår och ofta upprepar om att aktivistinitiv gärna sprids av henne, är ju förstås skitprat.

INKOMPETENS
Sedan gjorde man ingenting i ett år tills dess tillräckligt många såg samma behov som jag. Men sedan hade man otur när man tänkte och efterlyste genom att maila alla medlemmar (nu gick det tydligen bra att sprida något till alla medlemmar) att man gärna ville ha en teknisk lösning för ett forum istället för en som handlade om innehållet i forumet. Ingen gång nämndes det jag lagt en månad i arbetstid på. Det missfoster som då skapades och lanserades några månader före EU-valet kan ses på partiets webbsite någonstans. Man förstod verkligen ingenting av problemet.

(Denna adress spred man också en eller två gånger i mail till alla medlemmar, då gick det bra att sprida. Sedan slutade alla använda det, för det var tomt på vettigt innehåll och ärligt talat skitfult och funkade dåligt. Återigen får partiet lära sig detta: Även om man KAN programmera egna lösningar betyder inte det att man SKA programmera egna lösningar, speciellt inte som bättre lösningar gratis och redo att installera och sparar ett halvår i utvecklingstid.)

Men kul att du tolkar allt det som skett som jag gjort något fel här och upprepar det igen, JAG (och förstås ingen annan) gjorde fel. Tack återigen.

Denna ide HADE fungerat! Jag springer runt här i Almedalen och berättar om aktivistforumet. INGEN har sagt att det är en dum ide, alla tycker det är en lysande ide och det här är den typ av människor man vill nå och varje seminarium jag varit på säger samma sak, jag har rätt i hur man får flera medlemmar och vinner val.

Föreställ dig tex 18 månader med ett fungerande aktivistforum som hade använts i valkampanjen till EU-valet! Då hade man säkerligen sluppit att se uppfattningen sprida sig som en cancer i partiet att det enda som klassas som aktivism är att affishera, dela ut flygblad och skriva insändare. Inget av detta kräver någon som helst kompetens eller kommunicerar sådan professionalism som hade kunnat påverka synen på Piratpartiet som något annat än glada amatörer. Vilket ärligt talat inte är det intryck man vill göra på väljare.

I och med att man negligerat utbildningen under flera år i partiet, så passade det ju jättebra att det enda man bad aktivisterna göra var att affischera som kräver fungerande ben och armar i stort sett. Man kan inte affischera, blogga, flygbladsutdela och insändarbomba sig IN i riksdagen eller EU-parlamentet. Men det fungerar alldeles utmärkt att förpassa sig UT ifrån EU-parlamentet att genom att göra bara det.

Sedan det här påståendet att jag skall börja i mitt eget hörn - hade du full insyn och full insikt i vad som skett (det har du inte) så är det så att jag har gjort en massa saker, mycket mer och många flera nya former av aktivism än de någon annan och mitt arbete har helt enkelt ignorerats och inte spritts av partiledare Anna Troberg.

Så din uppmaning "gör något själv då" (som tomtegalleriet upprepar), förnekar helt enkelt att jag har gjort något alls och insinuerar att det enda jag gör är att gnälla, vilket är komplett struntprat. Faktiskt. Varför säga sådant? Det är att vara en dålig partikamrat.

Återigen - jag har skapat ett 10-tal semiprofessionella videofilmer som fått ungefär 13000 visningar (rekord i PP), fyra av dem hade dubbelkameraredigering och professionellt ljud (första gången i PP), deltagit i att starta en lokalavdelning och jobbat mycket hårt i den, deltagit i massor med diskussioner om PP och bidragit med kunskaper; kreativitet och goda förslag som bygger på beprövad erfarenhet som kunde lösa och förbättra saker i Piratpartiet, hållit i föredrag och skojiga kvällar, suttit i mötespresidiet och förenklat det så mycket det går med pedagogiska texter, skapat trycksaker; memes och infografik, samlat ihop massivs med information om hantverket i att vara aktivist (300 trådar i aktivistforumet idag), skapat aktivistforumet som en lösning på ett konkret behov, tagit fram kurser i hur man bygger webbsiter; layout; video och erbjudit mig att hålla i dessa kanske 50 gånger, presenterat hundratals länkar med intressant information om hur man vinner val, läst massvis med böcker och berättat om dessa om tex påverkan; organisationsbyggande mm och jag har även presenterat lösningar på i stort sett varje problem som poppat upp i diskussionerna i PP. Jag har även tagit fram infodiagram och pekat på uppenbara problem och deras lösningar (tex det om den fallande medlemsantalet som är en tickande bomb, där ledningen på fullt allvar påstår i SVT att medlemsantelet inte påverkar något alls, vilket är #fail). Där jag kunde räkna ut röstresultatet ungefär i december förra året. (Ett sätt att hantera problem man inte vet hur man löser, är ju att förneka att de finns. )

http://www.aktivistforumet.se/index.php/forum/valstrategi/263-elefanten-...

Mitt arbete ovan har av Mattias Lundbäck (PP Stockholms stad) och Erik Lakoma för en tid sedan klassificerade som sabotage och inget annat! (WTF?!) #puckon

Det är helt enkelt inte rättvist som du gör nu Gun, att uppmana mig att sätta igång och göra saker. Varför i hela friden skulle jag FORTSÄTTA (inte börja) göra det? Det sprids ju inte? Med flit tom?

Faktiskt, låt mig upprepa det där. INGET av det jag gjort har spritts av ledningen en enda gång men de har däremot ägnat sig åt att banka ner och avfärda allting som sagts och gång på gång visat två saker. 1. De har inga egna ideer. 2. De vill inte höra någon annans heller för dessa kan tolkas som kritik och är därmed otrevligt.

Jag har därmed samma erfarenhet som många andra aktivister som gjort utställningar, arrangerat kurshelger och byggt lösningar, arrangerat TPB10 år (största arrangemanget i PP's historia och det enda som Anna Troberg offentligt sagt om det är: - "Ikväll skall jag gå på TPB10 år"), tagit fram material och arrangerat saker osv osv. Det är ett uselt ledarskap och inget annat.

Nicholas Miles har skrivit om detta också. Skäggklustret har tagit upp det. Det är inte bara jag.

(Kollar du på min CV och jämför med tex Torbjörn Westers eller Marit Deldens så ser du vem som har kompetens och vem som inte har det och så kan du även fundera på om det var ett bra beslut att anställa dessa två med tanke på vad jag producerat ovan som de aldrig kommenterat, spritt, delat eller uppmuntrat eller matchat på något vis).

RIKTA KRITIKEN MOT DE SOM ÄR ANSVARIGA - INTE ENSKILDA AKTIVISTER
Varför riktar du ingen som helst kritik Gun, mot Anna Troberg, ledningen och styrelsen för denna styvmoderliga behandling av aktivister? Jag är genuint nyfiken på det. Har du verkligen skygglapparna eller verklighets-distortions-glasögonen på, så att du faktiskt inte SER hur illa det är?

AVGÅ ALLA
Ja, jag anser faktiskt att det är naturligt att ansvar måste utkrävas på så vis att någon faktiskt får gå. Den nuvarande styrelsen och ledningen saknar helt enkelt kunskaper i att lösa de problem som finns och även probleminsikt vilket är långt och mycket värre. De har inga verktyg som kan lösa detta vilket visas av att de hela tiden pekar på medlemsmötet som verktyg för förändring. Det är alltså det möte som producerar 500.000 ord (10 fullängdsromaner) två gånger om året för att producera ETT A4 med bifallna yrkanden och de tillika inbillar de sig på fullt allvar att det är en fungerande lösning! #sjukdomsinsiktnoll

Mötet gör inget annat än producerar junk, väljer fel personer till poster och skapar fiender istället för vänner inom organisationen. (Jag har lösningar på medlemsmötet med, det är skitenkelt faktiskt, dela på framtagandet av politik och beslutandet om den i två separata processer).

De som är de facto ansvariga, borde i det här läget ställa sina platser till förfogande, allihopa på en gång i den situation som har uppstått. Det är solidaritet. Det är ansvar. Det är att sätta partiets bästa framför den egna prestigen. Det är att inse att man låtit saker gå för långt och inte agerat som man borde ha gjort i tid.

Jag tycker alltså det för att man så tydligt har visat om och om igen att man helt saknar styrförmåga eller strategiskt tänkande; kunskaper och ideer. Just de saker man är ansvarig för och ska ha om man sitter där. Jobbet är att bygga en maskin som vinner val. De tror jobbet är att bygga en maskin för föreningsdemokrati och via föreningsformaliadravel komma in i riksdagen. Man litar ju på medlemsmötet eller hur? Då lär man väl bli omvald eller hur?

Partiet kan helt enkelt inte lösa dessa problem genom att tänka på samma sätt som man gjorde när problemen skapades. Någon diskussion om dessa saker finns alltså ingenstans i PP (utom kanske i PiFS Pirater i fritt samtal på Facebook).

FRÅGA EN STYRELSELEDAMOT
Du kan även, rycka tag i valfri styrelseledamot och ställa några frågor:

1. Hur vinner man val? (De kommer svara sakfrågorna, vilket är fel)
2. Hur får ett parti många medlemmar? (De kommer att svara sakfrågorna, vilket är fel).
3. Hur påverkar man väljare och får dem att rösta på ditt parti? (De kommer att svara papper med text på som presenterar sakfrågorna, vilket är fel).
4. Vad är bra att ha i sitt CV om man skall sitta i styrelsen eller riksdagen? (De kommer att svara föreningserfarenheter vilket är tokigt fel).

Osv osv. Jag fattar inte att du och andra medlemmar INTE ställer dessa frågor till styrelsen?! Fråga dem! Vad har de för planer, var är deras analys och ideer? De har ju inga, är det verkligen bara jag som ser det?

Jag har lämnat partiet och är inte medlem sedan 31 dec 2013, för jag har tröttnat på alla idioter för att tala klarspråk. Om nu någon trodde att jag fortfarande var medlem och tex vill initiera ett till uteslutningsärende förutom det som redan är på gång. (Läs mera i PiFS, Pirater i fritt samtal på facebook.)

Bra skrivet.
Själv kände jag att partiet blev en klubb för inbördes beundran, det var viktigare att få en klapp på axeln än att faktiskt ta en debatt. Inte ens när jag försökte provocera fram debatter hände något. Allt bemöttes med tystnad.

Men viktigare är, vem som skall ta över efter Troberg, du eller Christian?

Jag tycker Christian. Amelia är ung och har fortfarande tid att växa. Dessutom är nog Christian den piratpartist som folk känner bäst till nu efter tv-debatterna, där han presterade så gott som det gick.

Välj inte Christian. Jag är inte medlem och kommer aldrig att rösta på PP. Men herre gud att han gjorde bra ifrån sig i debatten? Han kändes mest som en lismande. Titta igen utan PP ögon. Han är inget bra val.

Jag hoppas verkligen att ni kommer in, för ni behövs. Men för mig, nej tack.

Amelia ser jag som nästa partiledare för Piratpartiet. Under valrörelsen så reste Amelia rike runt och peppade lokala pirater. Är inte det något som en partiledare skall göra?

Amelia är enligt min uppfattning en balanserad ledare som peppar, pushar och när det krävs är tydlig med exakt vad som skall göras.

Håller personligen även på att märka att det är en splittring inom partistyrelsen. Förstår även inte vad Anna hade på EU-vals listan att göra, hon är partiledare men vill åka till Bryssel rena rama motsatsen till smidighet, utåt så märks hon nästan aldrig av heller vilket innebär att hon kostar massa pengar för partiet. Hon säger även emot hela partistyrelsen och hålla tillbaka partiets grundläggande idéer. Anna borde avgå som partiledare och istället bli ledamot eller dyliktoch sätta dit någon mer passande till posten.

Detta fick mig att tänka också på kul saker som hände för typ tjugo år sedan. Grymt skrivet Amelia.

Det känns dock något negativt att spekulera hur ett eventuellt slut kommer utspelas. Målet torde vara att kampanja för bästa möjliga resultat i riksdagsvalet. Förhoppningsvis betyder det även att aktivister aktiveras för att få ut valsedlarna. Några kommentarer som "Varför frågar du mig?" skall inte behöva förekomma om det blir medvind under de sista veckorna. En medvind som partiledningen kan hjälpa till med att skapa.

Du skriver "Vi var några som menade att PR-konsulten Erik Lakomaa var ett bra alternativ för partiet - han är erkänt en av Sveriges bästa konsulter i sitt område men möttes av misstänksamhet från Henrik Bränden (som inte gillar outsiders), Anna Troberg, Marie Andersson och Göran Widham."

Hur menar du att jag är involverad i detta? Jag fattar ingenting? Jag förutsätter att om det var några problem med EU-kontorens anställning av Lakomaa så är det väl ert ansvar i så fall, för övrigt, jag förstår inte alls vad jag ens skulle ha med det att göra HADE jag haft några synpunkter? Vilket jag inte haft, och jag har heller inte blivit tillfrågad av någon. Jag vet knappt vem han är, verkar vara trevlig vad jag sett på twitter typ, men det är ungefär så mkt jag vet. Så hur menar du att jag varit involverad i detta?

Med mina frågor vill jag dessutom vara ärlig med att jag inte köper premissen att något skett vad gäller hans anställning som är värt att kritisera. I och med att jag blev indragen i det vilda vevandet utan att ha varit involverad, blir min slutsats att ta det mest med en nypa salt.

Vilket för mig till "grandstanding". Inget av de kampanjförslag som du nämner skulle vara i nån slags motsatsförhållande till vad som görs av volontärer eller anställda i partiet idag, som jag ser det. Det är inget "antingen eller" över bra förslag att driva kampanjer och politik på. Jag förstår det helt enkelt inte. Varför går det inte att genomföra saker utan att kasta skit, helt vilt, på precis alla andra runt omkring som tillbringar massvis med tid på att göra saker för partiet? Det är en gigantisk halmgubbe av episka mått.

Generellt sett kan jag tycka att du och dina talanger har misshushållats av partiet. Precis som flera individers talanger har misshushållats. Det är en ganska olycklig partikultur, att människor tas för givet många gånger. Jag reagerar på det när jag läser att folk kan "jobba gratis". Som jag gjort, i flera år, för partiet. Jag har tillbringat rätt mycket av min fritid, och nu, min semester med partiprylar. Försöker hjälpa till så gott jag kan. Och det svider när jag läser hur lite det värderas. Jag ska inte bara jobba gratis, jag ska dessutom inte förvänta mig något stöd. Oerhört stora krav ställs på de aktivister som volonterar och det är de allra flesta gånger djupt orättvist och nästan lite förnedrande. Vi har tappat många aktivister pga den attityden. Att kännas sig osynlig, och när man väl synliggörs så är det för att kastas skit på.

Lite som din postning. Grafisk profil för kampanjen har jag för övrigt fixat gratis, annars. På min semester.

Emma: fattar att du känner dig kränkt. Det är många som är kränkta.

Jag känner mig däremot inte kränkt. Däremot lite arg, faktiskt. Jag är lite arg.

hmm... jag känner mig faktiskt inte kränkt, mest bara väldigt förvånad. Hur har jag något med Lakomaas anställning att göra, över huvud taget? Jag undrar fortfarande?

Jag uppfattade situationen så här:

Partiet skulle anställa två valarbetare. Från Brysselhållet menade vi att en av dessa borde vara Lakomaa. Lakomaa ville dock inte bli anställd utan inhyrd som konsult. Partiledningen var mycket misstänksam mot Lakomaa och menade att man inte behövde någon konsult eftersom man hade stöd av både dig och Göran Widham. Att du, till skillnad från Lakomaa, hade ett eget heltidsjobb och att Göran Widham, till skillnad från Lakomaa, var sjukskriven, ansågs inte ligga till Lakomaas fördel.

Anledningen till att Brysselkontoren till sist hyrde in Lakomaa som konsult ändå, var för att vi på detta sätt hoppades att partiet inte skulle oroa sig för pengarna. Vi menade att partiledningen kunde få goda råd gratis om vi pröjsade med medel vi ändå redan hade.

Där hade vi dock fel: det visade sig att partiledningen inte ville ha råd från Lakomaa över huvud taget.

Jag återberättar alltså sådana konstiga händelseförlopp med de namn och makthavare som uppfattar har varit synliga i händelseförloppen. För jag förstår inte.

Okej då förstår jag - bara för att vara övertydlig då: att jag och Göran volonterat att hjälpa till med kampanjmaterial och så vidare hänger alltså inte det minsta ihop med att jag på något vis skulle ha avrått styrelsen från att anställa Lakomaa. Jag volonterade tidigt, erbjöd mina tjänster - gratis - vilka accepterades. Mer än så är det inte från mitt håll, jag jobbar helt på volontärbasis.

I min insats för EU-valet gjordes kampanjerna helt enligt dina och Christians önskemål för bland annat slogans för era personkampanjer. Era beslut om kampanjerna var era egna, och jag gjorde minimala intrång på era strategier, då det var något ni skötte själva. Jag hade synpunkter, men pressade er inte. Hade ni bett mig samarbeta med Lakomaa för att spetsa till era formuleringar, hade jag gjort det. Hade jag känt att ni velat ha mer stöd från mig, hade ni fått det, om ni bett om det. Jag ägnade åtskillig tid på att försöka lyfta ert arbete i sociala medier, göra reklam för era aktiviteter osv. Jag stöttade er allt jag kunde. Rimligtvis borde det indikerat att jag fanns tillgänglig att hjälpa till med vad det nu kunnat handla om.

När det gäller riksdagskampanjen har jag varit mycket mer involverad i själva innehållet i kampanjen, där jag bland annat utgått från vad medlemmar berättat för mig att de skulle vilja se mer av, och valmanifestet. Där har det inte handlar om personliga kampanjstrategier från enskilda, och är också en väsensskild kampanj både i utformning och tonalitet. Den är helt uppbyggd på saker som sagts i bloggar, på soc-medier, i chattarr osv, i så stor utsträckning jag mäktat med att plocka upp saker från, och jag har jobbat mot ledning och styrelse, löpande, såväl som testat tankar och idéer både internt och extern, för att plocka upp så mkt synpunkter som möjligt.

Jag hoppas att det funkar - man kan aldrig veta. Men ska mina insatser kritiseras så ska de kritiseras av rätt skäl. Inte av hittepå-anledningar. Det borde både du och andra hålla er för goda för.

Emma, alla vi behöver beröm för det vi gör! :-)

SÅ nu skriver jag på min och många piraters vägnar att vi är oerhört tacksamma för det arbete du lägger ned. Detta gäller givetvis oss alla pirater, ingen mer nämd, ingen glömd.

hahaha, tack Peter! Nu var jag iofs inte ute med hoven - jag konstaterar mest bara att det tillhör vanligheterna att "ingen nämns", vilket inkluderar Amelia och som jag själv upplever förklara mycket av hennes frustration i inlägget. Min motivation att posta alls, är att jag är väldigt intresserad av att veta hur jag ens hamnat i inlägget öht, som nån slags ansvarig för anställningar inom partiet. Inte något som jag öht varit involverad i, och jag väntar med spänning på att någon av alla dessa som hojtar att detta är ett fantastiskt sanningsinlägg osv förklarar hur det som är en uppenbar lögn, kan räknas in i det. ;)

Jag tänkte bara skriva att jag har skickat ett mail till dig med lite kommentarer på posten.

Rick Falkvinge kom tillbaka - allt är förlåtet!

Jag menar allvar - det absolut enda som eventuellt kan få partiet över 4% i September 2014 är att Rick Falkvinge nu kopplar in turbon på sitt mediala geni och startar Nya Piratpartiet! (eller går till val med en egen lista). Det nuvarande PP uppenbart bortom räddning, bättre att starta om från scratch - gör om, gör rätt som man brukar säga.

Givetvis kommer det att bli ett jävla liv om "bristen på demokrati" om han och kanske ni två som setat i EU och några till från framgångskampanjen 2009 trycker upp en egen lista med 30 namn som ni handplockat själva - men det kanske är precis vad som behövs för att komma in i den gammelmediala debatten där man trots allt fortfarande måste finnas med för att Svenne och Svea Banan skall uppfatta en som ett alternativ.

Anna Troberg kan väl sätta sig någonstans och spela Starcraft igen, som hon gjorde 2010 under de sista fjorton dagar inför valet istället för att kampanja non-stop...

Nej! Sätt upp högre förväntlignar för partiet. Rick var inte bra, jag vet inte om Anna är sämre för jag lämnade partiet för länge sedan. Det var inte rick som gav oss vår valseger, jag lovar, ni kan bättre än honom!

IInlägget tycks mig mindre som en livgivande injektion än en dödsbringande ..

Anna Troberg är det bästa som hänt Piratpartiet. Hon har gett PP en helt ny legitimitet. Jag tror inte Anna lägger ner för att folk är besvikna och slänger skit på henne. Misstänker att hon räknat med att hon skulle få ta sylvesten på.
Jag hoppas verkligen att Anna stannar något år till och ser till att Piratpartiet fortsätter sin march mot bättre organisation ( svärmorganisationen som Rick vägrade släppa är det som nu sänker oss rejält, och har gjort sen efter valet 2009 ) och mot en mer "mogen" framtoning.
Att sen kritisera Emma för något hon gjort gratis är så typiskt PP...... Gör något bättre själv då istället.... Nä trodde inte det..... tröttsamt och barnsligt.

Det här var verkligen en besynnerlig kommentar.

Man får alltså inte kritisera en politikers insatser för att de är gjorda gratis? Vilket slags demokratisyn är det?

Och man får inte kritisera något om man inte gjort bättre själv? Ok, då hoppas jag att du aldrig sagt att en film eller en bok eller en CD är dåliga, Mikke, förutsatt att du alltså inte producerat något bättre själv.

Men nu hör det ju till saken att Amelia Andersdotter dessutom *har* gjort väldigt mycket och väldigt mycket bättre själv. FYI så var hon EU-parlamentariker under den senaste mandatperioden. Vad hon åstadkom kan du lätt se efter själv genom att googla på nätet.

Så jag rekommenderar i så fall dig att enligt eget recept "göra bättre själv" innan du kommer med sådana här befängda uttalanden.

Alternativet är att du inte lägger dig i diskussioner där vuxna människor pratar.

Kör hårt,
Bellis

Jag håller inte med dej. Det är dessutom din inställning som är märklig. Amelia fick betalt för att göra ett jobb. Emma har INTE FÅTT BETALT. Det är genomgående så i PP att den som gör saker idiellt utan att ta betalt för det kritiseras. Lycka till med att få folk att ställa upp idiellt då..... sanslös kommentar Bellis...

Mikke,

vad du tydligen inte inser är att att man har rätt att kritisera vad politiker gör, eftersom det de gör påverkar medborgarnas liv. Om de sedan utövar makten gratis eller inte hör inte till saken. Utan rätten att kritisera upphör demokratin att fungera.

Om det är sanslöst, så får jag be dig om din definition på demokrati.

Och som sagt, om man inte får kritisera något bara för att man inte gjort bättre själv, så hoppas jag att du aldrig sagt att en film, bok eller CD är dåliga.

Det är rent trams att människor inte får ha vilka åsikter de vill och uttrycka de åsikterna. Det kallas yttrandefrihet och är en av de lagstadgade mänskliga rättigheterna, enligt svensk grundlag och enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det finns inga som helst krav på att man ska ha "gjort bättre själv" för att få ha åsikter och uttrycka dem.

Vad i hela fridens namn pratar du om...?

Kör hårt,
Bellis

1: "Gör bättre själv"-argument är inte alltid superskarpa, men det framgår rätt tydligt att den delen av kommentaren syftar specifikt på kritiken av Emmas arbete, och inte nedvärderar Amelias utmärkta arbete i Bryssel. Jag ser faktiskt inget i Mikkes kommentar som verkar avsett att förminska Amelias arbete. Däremot en hel del till Annas försvar, vilket dock inte någonstans säger att Anna inte får kritiseras. Bara att Mikke inte håller med.

2: Amelia säger ang den grafiska profilen att man inte bör satsa på sådant när man har begränsade resurser. Av samma skäl skulle man kunna säga att det är dumt att tacka nej till gratisarbete när man har begränsade resurser.

3: Att bemöta kritik med en härskarteknik om "när vuxna pratar", höjer inte direkt nivån.

Beelzebjörn,

"tröttsamt och barnsligt" är också härskarteknik och eftersom det är den sorts "argumentation" Mikke kör med, om du tittar i hans första inlägg, såg jag inget skäl att inte så att säga betala tillbaka med samma mynt. Det är ofta bra för argumentationsteoretiskt mindre bemedlade att få en dos av sin egen medicin för att inse hur infam den är. Det fungerar sällan att bara säga det till dem.

Och att uppmana till "gör bättre själv" innan man får kritisera är en implicit nedvärdering av arbetet den man vänder sig till utfört, men väsentligare är att det vore befängt att inte få kritisera något bara för att det utförts gratis.

Bara som en fingervisning, men Stalin uppbar ingen lön.

Kör hårt,
Bellis

Eftersom du inte lyckades läsa den ursprungliga kommentaren tillräckligt väl för att urskilja de två huvudspåren och separera dem, vore detta kanske ett bra tillfälle att vid sidan av "argumentationsteoretiskt mindre bemedlade" även beakta gruppen "läsförståelsemässigt något eftersatta", och deras villkor här i vårt digitala goda samtal.

Du kan få sista ordet nu om du vill.

Kör för all del gärna lite försiktigt.
Björn.

Jag framförde att jag inte anser att någon ska ha behövt "göra bättre själv" för att ha rätt att uttrycka kritiska åsikter om det någon annan gjort. Den uppmaningen ges dock uttryckligen i det ursprungliga inlägget.

På vilket sätt detta har med det du säger ovan att göra förbigår mig helt, så då lider jag förmodligen av bristande läsförståelse. Men jag är min själ inte övrtygad om den saken.

Kör hårt,
Bellis

Bellis!
Ja jag tycker det är tröttsamt och barnsligt att klanka på de krafter som jobbar ideelt i partiet. Jag uppmanar dessutom ingen att göra bättre utan att endast göra själv. Och man får alltid samma svar. Nä inte jag....

Stalin uppbar ingen lön.... tjena :)

Mikke,

du skriver så här i ditt första inlägg och jag citerar: "Gör något bättre själv då istället...".

Och nu skriver du så här:

"Jag uppmanar dessutom ingen att göra bättre utan att endast göra själv."

Det här är ju bara tröttsamt.

Och nej, Stalin uppbar inte lön. Däremot förfogade han förstås över statskassan. Det förefaller som om somliga i Piratpartiet - där jag för övrigt inte är medlem, jag är inte piratpartist - på motsvarande sätt förfogar över partikassan.

Kör hårt,
Bellis

Det var slarvigt skrivet isf. Jag menar naturligtvis att göra det själv isf. "Bättre" är alltid subjektivt / M

Nej Anna Troberg är inte det bästa som har hänt PP. Det må vara din subjektiva uppfattning om läget, men jag utmanar dig att backa upp det med konkreta fakta som visar på att det är så. Fundera också på följande, högst mätbara fakta som tyder på motsatsen.

Vi fick 2.2% av rösterna i EU valet. Det är en nergång med 5% från förra resultatet.

Under Annas tid så har partiet inte haft så få aktivister som vi har idag. Läs gärna Ola Anderssons inlägg om detta.

Den viktigaste saken Anna har satsat på är HBTQ feminism, vilket säkert hade kunnat vara framgångsrikt OM det inte vore så att vi hade inte mindre än 3 andra partier i exakt den fåran. F!, MP och V, och om man helt bortser från att de väljare vi hade / har demografiskt inte alls passar med den profilen.

Viktiga punkter som exempelvis bitcoin eller rättsäkerhet har helt sprungit förbi. Detta är frågor som väldigt väl passar in på den demografiska grupp som vi har. Notera att vi har mer aktivitet i bitcoin i Stockholm idag än vi har i PP.

Hon har tagit bort DL/VL/KL strukturen, och ersatt den med ingenting, vars uppenbara effekt är att aktivisterna inte kunnat organiseras.

Hon har sett till att kompiskap har gått före merit i befordran.

Hon har naturligtvis också gjort en hel del bra saker.

Hej Rene!
Vi tappade precis alla röster dagen efter valet 2009 där Vi hade typ 99% proteströster. 2.2% är ett fantastiskt bra resultat och helt och hållet pga av Anna Trobverg, som gjort ett lysande arbete i media när hon fått tillfälle, och en hel del mkt hårt arbetande aktivister.

Sanningen är ju att det är inte fler som tycker att personlig integritet och männskliga rättighter, rättssäkerhet osv är viktigt. Det är viktigare vad som händer i True blood.

Organisationsförändringen OCH breddningen skulle naturligtvis redan 2009 påbörjats, som M.Bjärnmalm påpekat gång efter annan. Att vi inte har så många aktivister nu beror på svärmorganisationen. När engagemanget från ledaren för svärmen dör ut så dör hela svärmen. Kalmar är ett lysande exempel på det. Det behövs en mer långsiktig organisation för överlevnad. VAD ÄR BITCOIN? :)
Vi är aldeles för imagenära. Vi lyckas inte påviosa för människopr hur de påverkas i det dagliga livet. Såsom F! t.ex gör. De fleesta ( utom en del tokliberaler och Sd'are ) ser ju att kvinnor per default blir behandlade på ett för dem negativt sätt. Vilket gör att folk tycker att så är det och röstar på F!. Vi hade det så 2009 men nu har vi inte lykats visa hur vi var och en påverkas, med enkla ord.

Är du helt säker på att de väljare som röstat på PP vet att Anna försökt göra partiet till en b-version av Fi? Jag röstade PP och jag hade ingen aning om detta sakförhållande innan du påpekade det i den här tråden. Ingen av de många PP-väljare jag känner i och kring Lund har diskuterat valet i de termerna någonsin heller. Det hade kanske, som andra varit inne på i denna tråd, varit bättre att låta Fi köra sitt lopp, så kunde PP ha kört sitt.

Jag har inte kritiserat Emma för att hon gör en grafisk profil åt partiet på frivillig basis. Vad jag har sagt är att användarna av den grafiska profilen inte finns där - Emma är grafiker till vardags, hon förstår vad hon gör och varför hon gör det hon gör. De allra flesta partimedlemmarna är inte sådana - det gör att de inte kan suga upp hennes arbete och omsätta det till någonting bra.

När saker blir för avancerade - och en grafik profil är väldigt avancerad - så blir det svårare och jobbigare att ta till sig av dem. Jag vet med mig själv att jag inte orkar med längd-bredd-höjd-mått och så ska man hitta rätt typsnitt och så ska man ha rätt färg, blablabla.

Någonting som kanske skulle vara till nytta:

- Gör tillgängliga alla källfiler till Piratpartiets tilltänkta kampanjmaterial.

- Låt alla remixa som vill och trycka upp på partiets bekostnad inom en viss summa pengar.

Då har man omsatt Emmas talang på ett centralt projekt som får lokal inverkan. Det blir enkelt att remixa källfilerna istället för att inspireras av en .pdf-fil och sedan försöka återskapa samma sak.

Vore man ännu mer ambitiös kan man

- Utlysa en tävling för partiets kampanjmaterial centralt där alla får bidra med egna slogans och tankar. Sen får man ha en medlemsomröstning.

Tung kritik.

Amelia är den enda politiker jag kryssat två val i rad, och det är definitivt ingenting jag ångrar. Det här inlägget gör varken till eller från. Vidare ser jag inte hur det skulle få mig att rösta annorlunda i riksdagsvalet. Piratpartiet står fortfarande närmast mig i de frågor jag anser vara viktigast, och interna schismer finns i alla partier. Inget av de övriga partierna förbättras av att PP grälar.

Har egentligen inga kommentarer på lejonparten av texten. Eftersom jag inte längre sticker nosen i PP:s interna liv, kan jag helt enkelt inte värdera påståendena, utom EN grej:

Jag kan med säkerhet säga att Marie Andersson - Opassande - inte var delaktig i processen kring Marits och Torbjörns anställning vid tiden beslutet fattades.

Jag inväntar med spänning på hur ledningen reagerar. Det finns en hel del i detta jag håller med om, det finns också en del jag inte känner till, då det inträffade innan jag, ärligt, brydde mig om vad som hände internt.

Dock anser jag det vara ett sundhetstecken att någon äntligen vågar lyfta kritik, för sådant har det varit alldeles för lite av bland faktiskt aktiva i partiet, jämfört med facebook-forumen.

Piratpartiet måste vara en rolig plats, en plats dit folk går frivilligt, inte en plats dit folk går för att det inte finns några andra partier kvar.

Varje gång någon lyfter något kritiskt inom och utom partiet, så säger någon "vad skönt att någon vågade lyfta kritik". Varje gång blir jag lika förvånad. Jag har aldrig varit med om en plats och organisation där precis varenda grej som sägs och görs nagelfars så hårt och skoningslöst om i PP. Inte ett beslut har tagits utan stooooora och stundtals infekterade och känslosamma diskussioner. Det tycks om precis allting, alla har åsikter om precis vad som helst som de intresserar sig för, och det kritiseras hämningslöst, så till den milda grad att folk att slutat aktivera sig för det orkar inte, inte minst för att de får ingen arbetsro. Simpla frågor kan bli enormt prestigefyllda, osv osv. Det är mänskligt, såklart, sånt händer, och särskilt i ett part i där det är högt i tak på riktigt. Sånt här måste vi lära oss att hantera, helt klart. Men när du säger att ingen vågar lyfta kritik, vad baserar du då det på? Min verklighetsuppfattning skiljer sig från din, och jag påstår inte att du har fel, men jag blir uppriktigt förvånad över att vi kan uppfatta det så olika. Kanske bor det nån slags väg att hitta en lösning i den här dissonansen, jag hoppas det i alla fall. Jag behöver dock hjälp med att identifiera vad problemet ÄR innan det ens går att fundera på hur det ska lösas. Och herregud, jag gissar att det går att gräla ganska intensivt om vad det problemet är. Att Anna bestämmer för mycket. Att medlemmarna bestämmer för mycket. Osv. Ja, du fattar säkert vad jag far efter.

Så många nedsättande omdömen om människor i så svepande ordalag var det längesedan jag såg! Jag tror inte att det är meningen, men jag får intrycket av att du är en obalanserad gnällspik snarare än att det är något fel på partiet. Synd, eftersom det bland allt du tar upp i din magsura text säkert finns verkliga problem som partiet och ledningen verkligen skulle behöva jobba med.

Nå, det skall bli intressant att följa diskussionen i spåren av det här hugget i ryggen på Anna, särskilt som påhopp formulerade som de i din text är svåra att bemöta sakligt och respektfullt.

Ah, om du ser det som huvud på spik, så kanske du kan förklara mitt omnämnande i postningen, får ju inte svar från Amelia själv om det. På vilket sätt har jag varit involverad i anställningsprocesser? När det dessutom är som så att jag inte på det minsta vis varit involverad, ens perifert, så undrar jag exakt hur mycket av resten av postningen som stämmer? Vore väldigt tacksam om detta förklaras!

Emma: du har gång efter annan kommit upp som en av Annas betrodda, i konversationer med dig och i konversationer med andra. Att du inte har någon formell makt att anställa människor för partiets räkning har jag inte ifrågasatt, men du måste också kunna uppleva din egen informella maktbas.

Enkla grejer som, vem svarar när du ringer?

Jag vill också påtala att jag inte känner mig "osynliggjord" av partiet eller partiledaren. Det här problemet är ett annat - det har aldrig varit mitt arbete, mitt engagemang eller min kompetens som har ifrågasatts i partiet utan min förmåga att betala partiledaren. Jag har också ett ideologiskt problem med partiledningen som jag upplever är kroniskt oförmögen att ta upp frågor som är av stor relevans för informationssamhället.

Jag kan inte i nog med ord uttrycka min sorg över att dataskyddsförordningen var för svår för partiet. Jag hade flera konversationer om detta med människor i partiledningen - privat, på facebook, via mejl, på telefon - och de menade att en av partiets kärnfrågor helt enkelt var för komplicerad. Jag kritiserade detta, på facebook, och partiledningen vidhöll då att partiets egen politik var för komplicerad för partiledningen vilket fick de flesta medlemmar att känna likadant. Ledarskap spelar nämligen roll(!)

Upphovsrättsreformen ska jag inte börja med. Det är inte det att jag misslyckades med att få 11117 personer att svara på kommissionens konsultation till sist - jag fick den synlighet jag behövde med tusentals människor för att hjälpa kommissionen förstå att det här är en big deal. Det är inte synligheten som är problemet - utan att synligheten har uppstått i stort sett oberoende av partiapparaten, i en fråga där partiet rimligtvis borde hålla fanan väldigt högt!

Du har anklagat mig specifikt att vara involverad i anställningsförfaranden i PP. Som sagt, jag är inte ens säker på att det är ett problem på riktigt. Det duger därför inte att skriva att folk "pratar med mig". Om folk väljer att prata med mig är inte ett partirelaterat problem, det är inte ens ett problem. Det är en social förutsättning, att prata med varandra. Är jag ett maktproblem så tycker jag du ska skriva om det i så fall istället.

Jag har själv uppfattat det som svårt att förstå det du lyfter mellan varven. Det är inte riktigt samma sak som att de saker du lyfter är svåra. Det borde kunnat gå att lösa, som jag ser det. Men det är väl med det som med att det är svårt att tolka grafiska manualer.

Jag kan förstå om det känns svårt för andra att fatta, och jag försöker hjälpa till så mycket jag kan för att överstiga det hindret. Och jag har dessutom varit väldigt tydlig med att alla bör och ska göra precis som de själva vill, trivs med och tycker är kul. Jag har av den anledningen exempelvis skickat ut allt grundmaterial till regionerna. Som du inte tycks känna till, trots att jag berättade det för dig härom dagen. När vi pratade med varandra.

Jag inser att inte alla kan det jag kan, och därför försöker jag visa tålamod och hitta andra infallsvinklar. Jag kan rekommendera det sättet att hantera saker på. Det innebär inte alltid korrumption att prata med människor och ta intryck av vad de säger.

Emma Marie,

jag är inte piratpartist (men personröstade på Amelia i EU-valet, främst på grund av hennes ihärdiga arbete för integritet på nätet - läs, hennes motstånd mot NSA, FRA, et. al.) och jag har strängt taget inte med denna interna debatt att göra, men jag tycker att det här harvandet om vad Amelia ska ha sagt om dig rörande anställningsförfaranden nu verkligen går på tomgång och är kontraproduktivt.

Du säger så här ovan och jag citerar:

"Du har anklagat mig specifikt att vara involverad i anställningsförfaranden i PP."

För det första är det svårt att förstå hur det skulle vara en anklagelse att säga att någon är involverad i anställningsförfaranden (sådan verksamhet är inte brottslig och för det andra var det inte vad Amelia skrev. Hon skrev så här:

"Vi var några som menade att PR-konsulten Erik Lakomaa var ett bra alternativ för partiet - han är erkänt en av Sveriges bästa konsulter i sitt område men möttes av misstänksamhet från Henrik Bränden (som inte gillar outsiders), Anna Troberg, Marie Andersson och Göran Widham."

Hon säger, ordagrant, "...möttes av misstänksamhet...". Inget annat. Och för att möta någon med misstänksamhet behöver man bara yttra ett par, tre ord. Inget mer. Om du har yttrat sådana ord har jag ingen aning om - det kanske du inte har - men Amelia har aldrig påstått att du skulle ha aktivt motsatt dig att anställa denne Erik Lakomaa. Vad det hon säger *betyder* är att du kanske har sagt en mening eller två om att du inte är säker på att han är bra.

Och det är faktiskt allt. Om du inte har sagt så begick väl Amelia ett mycket litet misstag som trodde det då, men det är så bagatellartat, faktiskt, att ni borde lägga debatten om denna lilla detalj nu för att inte köra en kontraproduktiv metadebatt om precis ingenting.

Kör hårt,
Bellis

Det saknas en parentesklammer i inlägget ovan (föll bort när jag raderade och redigerade), men det gör kanske inte så mycket. Den här bisatsen i slutet bör dock korrigeras: "...att ni borde lägga *ned* debatten om denna lilla detalj nu för att inte köra en kontraproduktiv metadebatt om precis ingenting."

Kör hårt,
Bellis

Jag tycker personligen att det är av pedagogiskt värde att se vad som händer när folk vevar vilt omkring sig. Hon drog in mig i detta - bagatell eller inte - och då tänker inte jag låta det ligga och infektera all framtida kommunikation. Bättre att det löses på en gäng, inför alla som läst anklagelsen och som tagit intryck av det. Sen kan jag inte låta bli att fundera på vad du skulle ha ansett om jag gick in endast för att säga att jag tycker att Amelias inlägg är en bagatell, så kanske du själv kan fundera på vad du ska bidra med, om än du ska bidra med ngt alls, i den här diskussionen? ;)

Min poäng här, Emma Marie, är att du hävdar att Amelia sagt något om dig som inte är sant. Det kanske stämmer, det vet jag inte. Men saken är den att du säger något om Amelia som inte heller är sant. Hon har inte anklagat dig för någonting. Hon har heller inte påstått att du har med anställningsförfaranden att göra.

Därför är den diskussion ni för här ren luft och kontraproduktiv och uppfyller inte alls det syfte du säger dig eftersträva med att göra dina inlägg. Diskussionen är, för att uttrycka det på ren svenska, nonsens.

Och den insikten är vad jag bidrar med.

Kör hårt,
Bellis

Jag börjar mer och mer misstänka att PPs interna självmord orkestrerats av betalda troll från våra Corporate Enemies. De idiotiska stadgarna med gratis medlemskap där man inte behöver identifiera sig gör att massor av våra "aktiva" medlemmar i själva verket kan vara sabotagetroll från andra partier, eller till och med påhittade personas där en anställd PR-konsult kontrollerar 400 fejkade medlemmar.

Visserligen var Falkvinge en problematisk partiledare men vad/vilka drev den enorma interna kritiken som till slut tvingade honom att avgå? Och vilka bevekelsgrunder hade dessa? Att matcha fram en svag partiledare?

Bara en sån sak som att lägga ner forumet för ett "nätbaserat" parti. Vad var syftet? Att hindra kritik mot maktkoncentration till partitoppen och förlama den interna debatten?

Jag har försökt "delta" i PPs interna process via forumet, men kände att alla försök till konstruktiv debatt eller beslut på årsmötena skjöts ner av en koalition av nejsägare.

Troberg som från början kom från förlagsbranschen har agerat på ett sätt som reser allvarliga misstankar om att hennes verkliga mål är att i hemlighet förlama och sänka PP. Även om detta inte är korrekt är det uppenbart att hon är mer intresserad av sin paradfråga HBQT, än av piratfrågor.

Ja, förmodligen är även Amelia anställd av dessa Corporate Enemies, förmodligen i slutänden ägda av oljemagnater! De har infiltrerat oss från väldigt tidigt i partiets skede och det är utan tvekan så att HBTGay-frågorna som Anna Troberg driver så hårt är ett resultat av den muslimska invandringen. Hon kanske egentligen är imam.

Hej.

Jag tillhörde dem som ofta hade hård kritik att framföra under Ricks ledarskap. Med mig fanns en hel del andra från samma valdistrikt, som senare blivit styrelsemedlemmar, ingått i partiledningen, arrangerat våra första AFK-möten, stått på valsedlar, etc. På den tiden var vi ett nytt parti bestående av politiskt övertygade men oerfarna idealister och gräsrötter i ännu högre grad än nu, och det ska medges att tonen ofta blev hårdare än den behövde vara, från både kritiker och lojalister. En del av att det blev så låg säkert i att så många diskussioner fördes i forumtrådar, där de till skillnad från AFK-möten inte hade något naturligt avslut, utan fick fortsätta eskalera tills folk ruttnade på det.

På det stora hela såg vi kritiker dock på intern kritik som en kärlekshandling - att kräva att organisationen levde upp till partiets egna krav på transparens hos makten. Därför valde tex jag att publicera en arg text (om det problematiska i att servern som skötte PP:s val till riksdagslistan stod hemma hos en av kandidaterna) som två partifunktionärer ville lägga upp på min blogg. Det blev lite skriverier, och det var inte ett lätt beslut, men jag lovar att ingen av oss såg en enda krona i lobbyistpengar.

Bara fyi, sådär.

Vänligen bevisa nu att du inte är en Bonnierlobbyist som får betalt för att så split och konspirationsteorier i det här kommentarsfältet. Och om du är det, ro hit med lite stålar.

Avgå Anna Troberg

Det pinsamma nederlaget visar tydligt att PPs kryperi för extremvänstern under Troberg är ett misslyckande.

PP började som en koalition mellan höger- och vänsterpirater. Det kunde fungera om båda sidor respekterade varandas olikheter och undvek att driva frågor som skulle få den andra sidan att gå i taket. Detta har vänsterpiraterna fullständigt struntat i, vilket naturligtvis lett till att de flesta högerpirater övergivit PP.

Även om de självförhärligande godhetsapostlarna i mediaeliten i Stockholms innerstad anser att röster från mångkulturella HBQT-personer är finare än unga IT-avancerade män som lever på nätet är det inte så när rösterna räknas på valdagen.

När alla andra partier tävlar om vem som kan vara mest politiskt korrekt (trots den ljumma entusiasmen för deras olika elitprojekt bland vanliga väljare) borde PP ha fattat att man inte kan differentiera sig genom att försöka sälja samma åsiktspaket som alla andra.

PPs partiledning verkar inte heller ha fattat vilket socioekonomiskt demografiskt segment som låg bakom valvinsten 2009. Nätmänniskor är skärpta och vana att ta till sig information och självständigt dra slutsatser. De är lika globala som nätet och med goda språkkunskaper har de hela världens nyhetsflöde och nätforum till sitt förfogande. De kan se igenom Mainstream Medias dimråder och etablissemangets försök att manipulera och/eller mörklägga kontroversiella fakta. De har mycket lågt förtroende för det tondöva makthavande etablissemanget av globala storföretag/storbanker och de korrupta politiker (alla) och byråkrater som dansar efter Big Corporates pipa.

Nätmänniskorna har för länge sedan genomskådat den inskränkta navelskådande och fåniga svenska samhällsdebatten där ”politik” bara handlar om att posera som godhetsapostel men aldrig på allvar utmana överhetens status quo.

Eftersom de är vana att självständigt söka fakta har de insett att den svenska narkotikapolitiken, sexpolitiken och statsfeminismen är extrema avvikelser från internationell mainstream debatt. Och naturligtvis har de hittat till de dissidentsajter som avslöjar mörkläggningen kring den svenska invandringspolitiken och tydligt visar hur extrem och avvikande svenskt PK-konsensus kring massinvandringen är.

Att PP då håller på med samma poserande om HBQT, radikalfeminism och ökad massinvandring som övriga partier stöter naturligtvis bort dessa nätmänniskor.

Det här betyder inte att jag tycker att PP ska bli homofoba eller xenofoba, bara att PP borde undvikit frestelsen att PK-posera för att få en klapp på axeln av den svenska extremvänstern för sin ”godhet”.

Däremot borde PP tydligt ha distanserat sig från den svenska feminism som bygger på manshat, demonisering av manlig sexualitet samt omfattande diskriminering av män på den svenska arbetsmarknaden (exempelvis chefstillsättningar inom mansdominerade yrkesområden som IT). Om man gjort det hade PP tydligt visat att man inte är en del av den svenska ankdammen och att de nätmänniskor som (med rätta) spyr på det svenska politiska etablissemanget kunde proteströsta på PP. Exempelvis hade man kunnat göra Oscar Schwartz granskning av det strukturella manshatet i svensk sexualpolitik till sin egen politik.

Om PP valt en annan väg hade de också kunnat sno allmänna missnöjesröstare från SD, vilket hade varit jättebra.

Min poäng är att mellan 10 till 30 procent av väljarkåren har mycket lågt förtroende för etablissemanget, mainstream media och de etablerade politiska partierna. Överheten på DNs ledarsida skulle nog avfärda denna väljargrupp med att de är korkade och oinformerade, med ett tillägg om ”lågutbildade äldre låginkomsttagare på landsbygden”. Denna grupp är naturligtvis en spretig skara men i själva verket är det tvärtom så att många av dessa är extremt välinformerade nätmänniskor.

Denna grupp är beredd att proteströsta på ett parti som tydligt markerar att man är ”mot” överhetens självgoda status quo. Piratpartiet skulle kunna fånga upp denna opinion om man hade en tuffare profil och övergav ambitionen att vara självförhärligande systemförsvarande godhetsapostel.

PS.Naturligtvis borde även extremvänster-piraten Nipe avgå.

Eftersom de är vana att självständigt söka fakta har de insett att den svenska narkotikapolitiken, sexpolitiken och statsfeminismen är extrema avvikelser från internationell mainstream debatt. Och naturligtvis har de hittat till de dissidentsajter som avslöjar mörkläggningen kring den svenska invandringspolitiken och tydligt visar hur extrem och avvikande svenskt PK-konsensus kring massinvandringen är.

Mycket som står på nätet är inte sant. Bara för att det står på nätet att giraffer kan flyga, så betyder inte det att giraffer faktiskt kan flyga. På samma sätt har många av dessa "invandringskritiska" sidor helt fel i de siffror och statistik de tar upp.

T.ex. överrepresentationen i fängelser som många tar upp - Ja, somalier är överrepresenterade i fängelser med 400%. Dock är det många av dessa sidor som missar vad som menas med dessa siffror. Ta en fiktiv befolkning med följande siffror:

10 000 invånare
200 somalier
106 av alla invånare sitter i fängelse. Av dessa är 98 icke-somalier och 8 personer somalier.
Det betyder alltså att 1% av den icke-somaliska befolkningen är brottslingar, vs 4% av den somaliska befolkningen.
Somalier är alltså i detta exempel överrepresenterade med 400% - Men statistiskt sett ligger de inom en väldigt snäv felmarginal, då endast sex personer utgör denna överrepresentation.

Tittar man på de riktiga siffrorna är gruppen invandrare absolut inte mindre skötsamma eller olagliga än icke-invandrare. I absoluta tal finns det fler norrmän, danskar, finländare och svenskar i våra fängelser än det finns andra etniciteter, även om de andra etniciteterna i vissa fall är överrepresenterade. I procentuella tal är det 4 promille av invandrarna som begår brott vs 2 promille av icke-invandrare.

Sverige har problem med integration och ökande klyftor - men det är problem som uppstår av utanförskap, segregation och fattigdom, inte invandringen i sig.

10 print Rationalitetspartiet 4 jul 2014 11:09
20 goto 10

Håller helt med om det du säger om nätmänniskor.

Just att Piratpartiet hade medlemmar som i övrigt tyckte olika och
fungerade som de oenigas murbräcka gjorde att partiet hade kraft.

Piratpartiet är trots allt bara ett resultat av ny teknologi för att hålla politiker borta som inte förstår den.
Nu finns ännu mer teknologi för att hålla dom borta tills teknologin gjort dom irrelevanta.

"Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely" som ordspråket lyder.
Jag skulle säga att i en stat gäller Power = corruption, och detta är vad vi ser i alla partier och nu i piraterna.

Föreslagna botemedel är

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10881213/The-coming-digital-a...

Som jag tycker ska kombineras med

https://mises.org/books/marketforliberty.pdf

Eftersom

http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerou...

Jag kan inte annat än att hålla med dig fullt ut. En gång i tiden var Piratpartiet ett modigt parti som vågade sticka ut näsan. På den tiden var man stolt över att engagera sig och aktivismen kom naturligt. I dag skulle jag inte lyfta ett finger för att hjälpa PK-partiet.

Denna ständiga ängslighet om hur media ska behandla partiets sakfrågor även om de ligger i linje med partiets frihetliga kärna. Hur många var det egentligen som blev pirater för att de ville dansa efter mainstreammedias pipa? Det är inte i frågorna där det råder konsensus i de andra partierna som piratpartiets styrka ligger. Det är bortanför gullgullet och ingen annanstans som vi kan skapa tidningsrubriker.

HBTQ i F!-style som bygger på en generalisering av hela den manliga populationen utifrån illa underbyggda fakta kommer aldrig accepteras av partiets kärnväljare. De flesta kan förmodligen samtidigt skriva på att lagar och regler inte ska skilja på kön eller sexuell läggning. Att kasta skit på Sverigedemokraterna som resten av etablissemanget gör, är också dömt att misslyckas. Mycket eftersom många väljare röstar på partiet på grund av missnöje och inte på grund av att de är rasister.

Som rationalitetspartiet skriver så är nätmänniskor pålästa. De vet att Sverige internationellt sätt har ett extrem invandring och att Sveriges extremfeminister skiljer sig mycket från sina systrar i söder. Nätmänniskorna ser att Sveriges vurm för att vara goda spiller över på gemene mans individuella frihet och med stor sannolikhet kommer att leda landet mot katastrof. Kränkthetskulturen spiller också över på Piratpartiets kärna.

Att måla in sig i hörnet som godhetsapostlar öppnar för möjligheten att alla som känner sig kränkta, på ett eller annat vis, blir så pass viktiga att frihet blir omöjligt att sträva efter för Piratpartiet. Ta bara näthatsdebatten där en minoritet av hatare lyckas underminera många väljares positiva känsla inför ett öppet och anonymt nätsamhälle.
Med Snowdenaffären hade ni ett ypperligt tillfälle att profilera er men misslyckades katastrofalt.

Vart är alla modiga pirater? De som varken rättar sig efter extremvänstern eller extremhögern utan går sin egen väg. De som tar i frågorna som ingen annan vågar ta i och inte rättar sig efter den tillfälliga opinionen. De som ser efter deras kärnväljares intressen och inte kompromissar så att 100 procent av befolkningen kan identifiera sig med partiet på ett eller annat sätt. De som går emot strömmen och tvingar fram sina frågor på mediers agendor?

Väl skrivet och absolut nödvändigt att göra det med.

Jag har lönge hävdat att Anna Troberg har lika mycket ledaregenskaper som en kokosnöt. Den rätta rollen (för ett par år sedan) hade varit språkrör, inte partiledare. Resten av ledningen är och har alltid varit jasägare, inkompetenta och oinsatta.

Alltså är det ingen som läser några som helst böcker? Vad partiets medlemmar har med sig i ryggaäcken är inte tillräckligt och utbildning är vägen att lösa de flesta problemen. Har erbjudit mig och tjatat om det i ett par år innan jag gav upp. Detta i ett parti med kunskapsdelning på partiprogrammet... Vad som dykt upp är affischeringsutbildningar istället för "videofilmning" eller "Kreativt kampanjande som når genomslag" och"Infographics för sociala media". Vad behöver man lära sig om affischering egentligen? Att inte sätta affischer på långsamtgående pensionärer som går med rullator eller?

Styrelsen har ingen styrförmåga och har helt abdikerat från att styra skutan och uppfyller inte grundläggande stadgar, partiet syfte är opinionsbildning och utbildning. Man kan faktiskt inte affischera sig in i riksdagen, alla med npgon som helst koll förstår det, fråga närmaste sjuåring. Den strategin, framtagen av just styrelsen, som fått den av ledningen, suger.

Det finns mycket mera att säga, men en viktig sak. Det ör inte på något sätt sant att ideer saknas om hur man löser problemet med få aktiva (det behöver vara kul och lärorikt), hur man syns mera i media (mera professionalism och kreativitet och spela på nyhetsvärdet, studera slseriombudsmannens kampanjande), och hur man förändrar partiorganisationen (se boken Byt spår respektive boken Stå aldrig still) eller hur en valvinnande strategi ser ut (se bland annat boken Blue Ocean Strategy). Video absolut självklart men Anna har flera gånger valt att inte sprida bra, professionella filmer, korkat minst sagt.

Jag har även en konkret och enkel lösning på grundproblemet (förutom kicka Anna, ledningen och styrelsen och välj ett nytt ledarskap NU), det är www.aktivistforumet.se > välj Aktivistforumet i menyn Jag menar det jag gjorde, inte det missfoster PL tog fram och inte använder.

Mitt innehåller massor med fungerande ideer på allt som partiet inte lärt sig och kan fixa den brist på professionalism partiet, dess aktivister och övriga medlemmar präglas av, styelse, ledning och Anna inte minst. Iden med det är att utbilda aktivister i hantverket att vara aktivister (hur man bildar opinion, påverkar andra människor och vinner val), inspirera och vara en arbetsyta för det. Anna och resten av ledningen och styrelsen var självklart emot... Varför?! Bara det är ett bra skäl att säga tack och hej till dem.

Jag jobbar på en blogserie: "Hur man förlorar val i 20 enkla steg med pryttlar du har hemma i köket-en studie av Piratpartiet". Att vinna val är förstås att göra tvärtom. Gilla aktivistforumet på Facebook så missar du den inte. :)

Den där affischeringshysterin såg jag resultatet av när en aktivist inte längre ville dela ut flygblad, för han fick inga poäng för det i "tävlingen". Kul.

Hej Amelia!

Du skriver om hur du uppfattat de senaste årens arbete inom partiet, och jag är beredd att hålla med om det mesta. Ledarskapet har varit trött, ineffektivt och inte svarat tillräckligt väl på de tillfällen som givits. Partiet har vuxit på bredden (politik) men krympt både på höjden (utsida, utspel, synlighet) och djupet (organisationsmässigt).

Det är för sent att vända skutan i detta läge för riksdags- kommun- och landstingsvalet. PP har nu de verktyg de har, och de är minst sagt usla. I stort sett alla verktyg för aktivism och organisation ligger i ruiner - de finns där men används inte. Istället för sekreterare behövs det ett par systemtekniker som kan bygga upp en bra grundplattform i sex månader som aktivister sedan kan utveckla vidare på.

Vi måste även i större utsträckning börja "äta vår egen hundmat" och börja använda och utveckla fria verktyg. För om inte vi använder det, vem kommer då använda det?

Det som jag anser saknas mest är en möjlighet att snabbt överblicka vad partiet tycker och tänker om diverse politiska frågor. Vår hemsida är förskräcklig och säger ingenting om vad PP egentligen *vill*. Vår front utåt suger - tyvärr. Därför hoppas jag att vi till nästa val har en omdesignad hemsida för att snabbt kunna ta reda på följande fråga: Vad är piratpartiet för något skitparti och varför skulle de förtjäna min röst? Men det kommer inte hinnas fixas till detta val, tyvärr, såvida inte någon kvalificerad bränner en månads semester och jobbar 60 timmar i veckan för att få till detta.

Sedan anser jag att trots att ledningen har varit för slapphänta i en del saker, så har de även uträttat en hel del bra saker under de senaste fyra åren. Främst tänker jag då på breddningen av politiken, och vi har nu en tydlig åsikt om de flesta stora områden. Vårt principprogram kanske ser tämligen ofarligt ut, men det är för att vi utgår från principer som varit självklara under en lång tid - men som nu långsamt eroderas. Piratpartiet är demokratins sista försvarare i en värld där det blåser allt kallare extremistvindar från både vänster och höger.

Slutligen vill jag kort säga att Trobergs starkaste sida är hennes makt med pennan. Hon är en av våra bästa bloggare, har lyckats mejsla fram en bra kompromiss mellan höger/vänsterfrågor och trots hennes vurm för HBTQ-frågor (precis som Engström vurmar för snuset?), så har hon ändå gjort massor för partiet.

Som jag uppfattar problemet med både snus och HBTQ-frågor, så är det att alla andra partier håller med Piratpartiet om det. Om man letar efter konkurrensfördelar med Piratpartiet över andra partier är det inte snus och HBTQ-frågor som är konkurrensfördelar.

Förmodligen en korrekt analys. Piratpartiet behöver fokusera på området där ni sticker ut. Just därför så tycker jag Nicholas Miles hade helt rätt när han lyfte frågan om F!:s porrförbud. Där kan man snacka om en fråga där svenska partier står i rad att fördömma. Vore kul med att parti som offentligt vågade tycka annorlunda där. En annan grej är narkotikapolitiken, där PP visserligen faktiskt har varit modiga. Men det nämns för sällan.

Inte för att detta hade räckt i sig självt förstås, men det hade varit en början.

För min egen del hade det varit tillräckligt betryggande om partiledningen inte tog avstånd från vår egna kärnpolitik vilket varit fallet i de sakområden jag tog upp i min bloggpost.

Som tämligen utomstående medlem så kändes det tänligen smärtsamt att se partiet basera nästan hela sin valkampanj på att klaga över att man inte syntes i media. Ja, det är trist att media ignorerar partiet, men det är för tusan ingen valfråga! Eftersom det huvudsakligen verkar ha varit Anna som höll på med det här så undrar man varför ingen stoppade henne. Och kommer bristande medial uppmärksamhet vara huvudbudskapet även i höst? I så fall tvivlar jag på att det finns nåt parti kvar efter valet.

Ja, särskilt eftersom media pratat väldigt mycket om Piratpartiet.

Underligare är i sådana fall förra årets mediastrategi från Piratpartiet, där hela Snowden-affären hanterades som hopplös, tråkig och utsiktslös. Inte ens Piratpartiet förstod hur sådant kunde hända, eller hur man hanterar det. Att Piratpartiet i teorin hade en kampanjhemsida för en av de kanske i särklass vettigate lösningarna - en europeisk dataskyddsförordning - var ingenting partiledningen brydde sig om. Dataskyddslagstiftningen var nämligen för komplicerad, och detta hade beslutats eftersom kampanjhemsidan sattes upp när partiledningen hade jul-semester.

jag kopierar min kommentar på FB här:

----------------

På något sätt hade jag önskat se lite självreflektioner från Ameila om vad hon själv gjort för fel och tänkt fel inför valet. Nu blev det en enda lång tirad om saker partiledningen gjort fel.

Ska jag vara ärlig har jag sett mer av självreflektion om begågna fel från Anna och partiledningen än från Ameila.

Jag kan rada upp en hel del som Ameila, Christian och konsulten lakomaa gjorde, gruppen som alltså Amelia anser var ett alternativ till "ledningen", som var åt helskotta snurrigt. Men det är inte poängen just nu och just här. Amelia vet om hur kritiken ser ut.

Jag skulle önska att alla som haft en mer beslutsfattande roll i Piratpartiet visade lite mer ödmjukhet inför det faktum att saker inte gick speciellt bra i valet och att stämningen i partiet varit lite sisådär.

Det är inte kul att vara aktiv i ett parti som antingen ses som ett smålustigt, supernördigt, smalt enfrågeparti för inbördes beundran eller som ett parti för kvinnohatare, som ogillar funktionsnedsatta och har Sd-liknande åsikter. Vare sig vi gillar att det är så eller inte, och vare sig vi tycker stämpeln är förtjänt eller inte, eller rätt eller inte, så är det tyvärr så.

Jag har i det här läget mest respekt för beslutsfattare inom PP som visar tecken på förståelse att de, och PP begått misstag och har en hel del att arbeta på. Ni finns och får min även om jag stundtals varit och kommer att vara tuff mot er och kritisera er! Anna Troberg, du tillhör faktiskt dem. Minst respekt har jag för de som säger att "de andra" begick felen och att "själv gjorde jag allt rätt".

Amelia, mer ödmjukhet och självreflektion om fel du begått hade varit klädsamt!

Här är nu mitt problem. Jag kan visst peka på ett antal saker som jag kan ha gjort bättre.

Jag hade alltid ambitionen att göra ett så bra jobb i Bryssel som möjligt. Jag ville ha de resurser och den tid jag behövde för att maximera min påverkan. Som lön för den mödan har jag fått ganska många abstrakta och mindre abstrakta framgångar. Den jag är stoltast över är de 11117 svar som kom in på upphovsrättskonsultationen, där jag också hade enormt stor hjälp av OKF-DE och Asta Helgasdottir samt österrikiska Piratpartiet.

Det gjorde emellertid att jag också förhöll mig skeptisk till att allokera alltför stora resurser till partiet i Sverige. Nils Agnesson var en politiskt tillsatt tjänst där partiledaren gjorde det mycket tydligt att anställning av någon annan än Nils vore mycket dåligt för mina relationer med partiet. Det fungerade i slutändan ändå bra att jobba med Nils, som nyligen avgick från partiledningen.

Ett misstag jag kan ha begått är alltså att jag inte slickat tillräckligt mycket uppåt.

På uppenbar grund kan man ifrågasätta min förmåga att uttrycka mig pedagogiskt. Min ambition är att kunna vår politik bäst, för det är det vi har lovat och det är också det jag vill kunna hävda att vi står för. Jag är värdefull i politiken och för partiet för att jag har tydlig värderingskompass, för att jag vet vad jag pratar om, och för att jag har en kunskapsgrundad informationspolitik för individens frihet i tekniska miljöer. Det är någonting som de flesta andra partier saknar - starka röster för en marknadsinriktad informationspolitik som sätter individer - inte företag och stater - först finns inte i något annat parti. Frågeställningarna är stora, etiska, tekniska, komplicerade, systematiska och över huvud taget svåra. Även om jag kan rabbla detaljer, och försöker definiera rätt problem, har jag inte lyckats med marknadsföringen av problemen på samma sätt.

Det kan ha varit en av huvudanledningarna till att partiledningen drog med sig partiet emot majoriteten av mina kampanjer. E-legitimation, dataskyddsförordning, telekomkonkurrens, upphovsrätt, företagshemligheter och nätverkssäkerhet är alla områden jag har försökt lyfta och prata om, utan att nå ut till partiledningen.

Ett annat misstag är alltså att jag lagt för mycket energi på att förstå vad jag gör, och för lite energi på att kommunicera vad jag gör.

I teorin kan man som ledamot anställa människor för att ta sig runt kommunikationsproblem. Under lång tid fungerade Mattias Bjärnemalm för mig som brygga mellan mig och partistyrelsen. Nils Agnesson var i teorin bryggan mellan mig och partiledningen. Då jag inte använder Skype har jag aldrig varit en del av det partistyre som växt fram på Skype, men både Nils och Mattias har varit på Skype. Detta har inte varit tillräckligt för att jag ska ha känt att partiledningen eller partistyrelsen gör saker som jag definitivt förstår - och detta gäller framför allt partiledningen som jag inte begriper.

I andra fall har jag inte lagt ned pengar specifikt på kommunikation, annat än när jag lade vissa av mina resurser på att ta in Erik Lakomaa som konsult hösten 2013. Man kan alltså också se det som att jag har anställt fel medarbetare för att komplementera mig.

Ett fjärde misstag jag kan ha gjort är att inte ta för mig ordentligt. Min transparensrapport var redan färdig och tryckt inför partiets valupptaktsmöte i oktober 2013. Trots detta kunde vi inte skicka ut den till alla medlemmar eftersom vi behövde få med Christians Engströms bok, samt följebrev från mig, Christian Engström och Anna Troberg. Detta för att ingen skulle känna sig åsidosatt av att jag rusade iväg. Det skulle ta tre månader för oss att meka ihop alla utskick, vid vilket tillfälle Piratshoppen drabbats av logistikhaveri. Utskicket, som skulle ha skickats i januari 2014, skickades till sist två veckor innan valet i maj 2014. Hade jag varit mer påstridig och mån om att framhäva mig själv hade jag givetvis bara beordrat min befintliga personal om att skicka ut transparensrapporten så snart som möjligt efter oktober 2013. Min eventuellt onödiga rädsla var att detta skulle framstå som konfliktskapande och splittrande i partiet.

Att visa rätt sorts ledarskap vid rätt tillfälle är en svår konst att anamma och här kan man säga att jag, medan jag varit framåt i utåtriktade konflikter, varit försiktig och till och med feg i de konflikter jag upplevt inne i partiet.

Kort rättelse. Din transparensrapport var inte färdigöversatt till svenska förrän tredje veckan i december, och då hade haveriet med det företag (ej butiken) som skulle sköta utskicket redan skett utan att vi visste om det när vi gjorde beställningen. Så det hade inte gått att få ut snabbare även om vi inte plockat med Christians bok och följebrevet från partiet.

PÅ valupptaktsmötet i oktober hade vi enbart ett utkast av den engelska versionen som vi printat ut i en färgskrivare och som inte var färdigkorrigerat, så det var absolut inte något vi hade kunnat skicka ut vid det tillfället. Om jag minns rätt hade vi då inte ens tänkt tanken att skicka ut det, utan det var något jag föreslog för dig först i slutet av november.

Torbjörn, är det verkligen ännu idag många som tror det där om PP? Och på vilka grunder i så fall? Måste it-intresserade unga män per definition vara kvinnohatare med sd-åsikter? Känns fördomsfullt.

Jag skulle vilja få reda ut några saker.

Jag var med och kontaktade folk för valutvärderingsgruppen och meningen var att den skulle vara kritisk och vara väldigt fristående från styrelse och ledning för att undvika att det arbete gruppen la ner i sin tur skulle kritiseras med att det var ett beställningsjobb från styrelse/ledning. Sen den gruppen tillsattes har vi inte försökt påverka den på något sätt och inväntar med största spänning resultatet från gruppens arbete. Den är inte på något sätt nedtystad utan jobbar på.
Som Troed Sångberg har tagit upp på facebook var avtalet med Anna inte ett avgångsvederlag eller en fallskärm utan en anställning för att styrelsen tyckte det var olämpligt att vår partiledare skulle behöva lägga tid och energi på att hitta en alternativ inkomstkälla mitt under supervalåret.

Sen anser jag att man kan påverka partistyrelsen genom att antingen kontakta styrelsen som helhet eller för den delen enskilda styrelsemedlemmar. Vi finns för medlemmarna och vill gärna höra vad folk tycker.

Jag har stått med på styrelsens e-postlista under en längre tid, och observerat att styrelsen nog har flyttat sina diskussioner till ett annat forum där jag inte är med.

Om styrelsen finner det väl att lägga en mille på anställningar som först inte gav utdelning i EU-valet och nu försatt organisationen i lamslag inför riksdagsvalet så bekräftar det mer än någonting annat den kritik jag lyfter.

Precis som riksdagspolitikerna som gång mot gång struntar i att lyssna på folk, inte lyckas fatta bra beslut och inte verkar intresserade av någonting annat än att säkerställa sin egen kontinuitet genom valfläsk i valår, har Piratpartiets styrelse landat i att "de finns där för medlemmarna" och att man "gärna får ta kontakt". Vi är ett parti som på mindre än åtta år genomgått samma tradiga konsolideringsprocess som tog socialdemokraterna - Sveriges i särklass tråkigaste parti - mer än 50 år.

Oförståelsen och självrättfärdigandet jag upplever från olika håll i styrelsen är inte betryggande. Som jag förstår har hela styrelsen, partiledningen och stora delar av partiet bestämt sig för att allt är kört och att vi nu bara kan vänta på att allting grusas, samtidigt som vi lägger mycket, mycket pengar på att grusa allt. Om vi nu inte vill vinna valet, och tror att allt är hopplöst och dåligt - varför då lägga en mille på dessa anställningar? En mille är stora pengar att lägga på vansinnesprojekt man inte tror håller. Det är knappast ett respektfullt sätt att hantera de gemensamma resurser som mestadels tillfallit partiet via donationer.

Nu klev jag visserligen in i styrelsen först detta år, men jag var med på maillistan de senaste åren och aktiviteten har sjunkit något på listan som jag uppfattar det. Det sker dock fortfarande diskussioner där, men de flesta diskussionerna tas på våra styrelsemöten.

Jag tycker det är väldigt trist att du uppfattar det som att styrelsen bara vill trygga sin egen existens, för så har jag då inte uppfattat det.

Jag har inte heller uppfattat det som att styrelse och ledningen bestämt sig för att allting är kört. Var får du det ifrån?

Jan, jag föreslår att du går tillbaka och läser mitt inlägg en gång till. Där står det tydligt på vilket sätt jag kommunicerat inte bara med styrelse och ledning utan också med medlemmar, och på vilket sätt det fått mig att känna mig beklämd.

När jag nu har vidare konversationer med styrelsemedlemmar och efter att Anna skrivit ett blogginlägg om hur hon uppfattar sig själv, partiet och mig, lämnas jag med känslan av att ni inte hör eller förstår att något är fel i partiet. Det är som att köra huvudet emot en vägg - som att prata med en socialdemokrat.

Jag förstår att ni tycker att ni gör ett bra jobb, att ni vill fortsätta som om inget har hänt och som om allt är fina fisken. Men mycket mer än så förstår jag faktiskt inte.

Nu frågade jag inte om hur du kommunicerat, utan varifrån du fått dina intryck och uppfattningar. Vilket tydligen är från de samtal du haft med folk från styrelse/ledning/medlemmar. Då vet jag.
Jag har också samtal med folk från styrelse/ledning/medlemmar och har inte fått samma uppfattning som du i olika frågor, som t.ex. att partiet är chanslöst.

Nu kan jag inte tala för nån annan förutom mig själv, men jag är ändå hyfsat säker på att en majoritet (om inte alla) i ledning och styrelse håller med mig om att det finns problem i partiet. Det är ju för fan självklart att det finns problem. Det är inte direkt nån nyhet.

Utifrån folks erfarenheter så kan två personer som får samma information dra helt olika slutsatser och om man dessutom har olika information så lär man dra annorlunda slutsatser och det är vad som har hänt här. De du pratat med inom styrelse/ledning håller inte med dig om vad som är partiets viktigaste problem och/eller vad som är den bästa lösningen på dessa problem.

Att påstå att dessa personer vägrar erkänna att det finns problem i partiet bara för att de inte håller med dig i problemformulering och/eller lösning är tyvärr inte rätt.

De kommentarer jag har skrivit i blogginlägget direkt (det står högt upp, läs gärna igen) kommer från personer jag tror behöver vara anonyma.

Eftersom jag tror att ditt större bekymmer är att jag skulle stå under inflytande av Rene Malmgren, Carl-Johan Rehbinder och liknande personer, kan jag omedelbart klargöra att detta inte är fallet. De interaktioner jag har haft med dessa herrar om dessa problem har företrädelsevis ägt rum efter att jag skrev blogginlägget.

De i styrelsen jag har pratat med verkar tycka att den bästa lösningen på problemen är att vänta och avvakta. Det kanske blir bättre sen helt enkelt.

De i ledningen som uttryckt sig här på bloggen eller som i Anna Trobergs inlägg verkar istället mena att det i själva verket inte finns något problem. Det är i själva verket så att jag inte har pratat tillräckligt med Anna.

De som alltså inte vill varken sitta och peta sig i naveln eller låtsas som att det regnar har i partiet i dagsläget ingenstans att ta vägen.

LOL
Då tror du väldigt, väldigt fel. Jag har absolut inget bekymmer alls kring det du tror att jag har bekymmer om. Men intressant att du tror att det är ett stort bekymmer hos mig. Jag bryr mig ärligt talat inte ett skit om vilka som påverkar dig i dagsläget. Vare sig före eller efter den här bloggposten. :)

Ja, då ser de alltså ett problem och utifrån texten verkar det vara samma problem som du ser? Eller är det ett annat problem? Sen så håller ni uppenbarligen inte med varandra om lösningen på problemet, men det är en helt annan sak från att inte se några problem alls vilket du tidigare har påstått.

Jag har inte alls fått det intrycket. Inte alls. Mitt intryck är precis som innan att ledningen anser att det finns problem i partiet. De kanske inte delar din analys om vilka som är de största problemen eller hur man ska lösa det, men det är, återigen, en annan sak.

Något som däremot bekymrar mig på riktigt är hur mycket missförstånd som flyger omkring i samband med den här bloggposten samt hur mycket saker i mina ögon feltolkas.

Sen hoppas jag verkligen inte att din syn på styrelsen till stor eller liten del beror på att jag tidigare skrev ""de finns där för medlemmarna" och att man "gärna får ta kontakt"" eftersom det bara råkar vara så jag uttrycker mig. Jag hade kunnat skriva precis samma skit för åtta år sen om jag hade suttit i styrelsen vid den tiden.

Jag visste redan att det skulle bli såhär av ren intuition när jag för flera år sedan efter första Eu valet följde piratpartiets youtube kanal och såg luften och kampen gå ur med rick's och annas myspys fika rapporter.
När han slutligen lämnade över till Anna så tänkte jag "Jaha, roligt att dom kom in och har fyra år på sig att mota bort dåliga lagar"

Personligen tror jag att många "unga arga män" med dragning till datanörderi såg partiet som en kanal att visa sitt missnöje.
Ett parti med män och kvinnor som förde en rationell politik baserad på förnuft som
motade bort dumma politiker och företags lobbyism.

Partiet hade kunnat köra vidare på det spåret, till exempel står samhället inför utmaningar.
Kryptovaluta, 3d skrivare gör att man måste anpassa sig när det gäller skatter och vapenlagar.
Och jag själv hade röstar på piraterna om det stödde mer frihet och förnuft i dessa framtidsfrågor.
Även kriget mot droger som skördar offer hade man kunnat ta upp som fråga, tänker främst
på silkroad och att vi snart kan få allt levererat med drönare till dörren.
Statligt monopol av medicin samt legalisering är relevant att upp pga det.

Många framtidsfrågor finns och kommer bli aktuella inom ett par år.
Dessa skulle göra piratpartiet till ett intressant val istället för ytterligare ett HBTQ parti i stil med F!.

Jag är inte medlem i partiet, men har röstat pirat 2006, 2009, 2010 och nu 2014. Men jag tvekar faktiskt inför hösten nu. Jag röstade på piratpartiet p.g.a. tekniska-frågor, övervaknings-frågor, copyright-frågor ja de klassiska piratfrågorna, kortfattat. Jag sitter med feber nu så ursäkta om jag uttrycker mig trött och klumpigt, men jag känner inte för att rösta på ännu ett vänsterparti som upprepar samma mantran om fri invandring, hbtq, genus osv som v, mp och fi gör. Jag ville mest skriva det här för att se om det är fler som har den inställningen eller om jag är ganska ensam om den? Jag menar inte att jag är emot t.ex. rättigheter för hbtq-personer givetvis, men det är helt fel fokus för piratpartiet så att säg.a

Tack! Du och jag verkar sitta i nästan exakt samma båt, inklusive mild feber!

Jag vill ha en transnationalistisk politik som slutar se nationalstaten som ett självändamål. Redan där är jag oense med de flesta politiska partier i Sverige, inklusive av oförklarliga skäl Folkpartiet. Jag tycker dessutom informationssamhället är en utmärkt plattform - givet ansvarstagande lagstiftning och tydliga, individfokuserade målsättningar för politiken - för gränsöverskridande gemenskap, dialog och empowerment. Däremot behöver man också se att teknik kan lägga makt hos andra på ett sätt som inte alltid är genomsiktligt - jag tycker att all politik ska grunda sig i tanken på maktbalans mellan samhällets olika aktörer. Framför allt individer har väldigt få maktmedel att personligen utöva mot andra aktörer i samhället (oavsett om dessa andra aktörer får sin makt via institutionella eller ekonomiska kanaler), och där har politiken ett tydligt ansvar att verka maktutjämnande.

Någon typ av socialliberalism med informationsteknologiska förtecken är det helt klart.

Sidor

Lägg till ny kommentar